Koordinaatisto ja korkeusjärjestelmä

Kiintopisteverkko on mittauksen perusta.

Yleistä

Ylivieskan kaupunki on siirtynyt vuoden 2014 alusta alkaen käyttämään ETRS-GK25-koordinaattijärjestelmää ja N2000-korkeusjärjestelmää. Käyttöönotoon yhteydessä alueen runkoverkkoa tarkistettiin ja uusittiin Maanmittauslaitoksen ja Origo Oy:n toimesta. Pisteille mitattiin uusien järjestelmien mukaiset arvot. Tällä työllä saatiin poistettua eri aikakausista johtuneet alueelliset vääristymät.

Koordinaattijärjestelmä

Koordinaattijärjestelmänä käytetään ETRS-GK25-koordinaastoa. Aiemmin käytössä olleet KKJ2-koordinaatistossa olleet aineistot käännettiin uuteen järjestelmään runkomittauksessa saatujen alueellisten parametrien avulla.

Korkeusjärjestelmä

Koordinaattijärjestelmän käyttöönoton yhteydessä otettiin käyttöön N2000-korkeusjärjestelmä. Kaikki N43-korkeusjärjestelmän mukaiset aineistot käännettiin uuteen järjestelmään runkomittauksessa havaitun järjestelmien välisen korkeuseron avulla. Asemakaavan pohjakarttojen korkeuskäyrät ja -pisteet laadittiin uudelleen suosituksien mukaisesti.

N43-korkeusjärjestelmän ja N60-korkeusjärjestelmän välinen ero Ylivieskassa on 14 cm, ja N60 ja N2000-korkeusjärjestelmien välinen ero on 41 cm. Siirryttäessä suoraan N43-korkeusjärjestelmästä N2000-korkeusjärjestelmään, tulee N43-korkeusjärjestelmän mukaisiin korkeuksiin lisätä 55 cm.

Yhteystiedot

Lepistö Ari
vs. paikkatietoinsinööri
044 4294 412
Tekniset palvelut

Koordinaattijärjestelmä

ETRS-GK25-koordinaatisto

Korkeusjärjestelmä

N2000-korkeusjärjestelmä

Muunnosparametrit;

  • N43 = 0.00
  • N60 = N43 + 0.14
  • N2000 = N43 +0.55
Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare