Mittauspalvelut

Merkintämittaus on olennainen osa rakentamista.

Yleistä

Kaupungin maastomittaustehtäviä hoitaa kolme itsenäistä kartoittajaa. Päivittäisiä työtehtäviä hoidetaan ajantasisilla Leican GPS/GNSS-laitteistoilla ja takymetreilla.

Työtehtäviin kuuluvat rakennuspaikkojen merkinnät, kuntatekniikan rakentamiseen liittyvät merkintä- ja kartoitusmittaukset, sekä muut erilaiset mittaustyöt. Pääasiallisia työtehtäviä on jaettu vastuualueisiin henkilöstön kesken, joista kuitenkin joustetaan tilanteen ja tarpeen mukaan.

Mittauspalvelua myydään Teknisten palveluiden lautakunnan hyväksymien palvelumaksujen mukaisesti työtehtävien niin salliesssa. Tilatuista töistä ja aikatauluista sovitaan aina erikseen etukäteen asiakkaan kanssa.

Rakennuspaikan merkintä

Rakennuslupaan on määritelty pakolliset lupaa koskevat katselmukset, jotka ovat myös yhtenä rakennusluvan myöntämisen ehtona. Näihin kuuluvat rakennushankkeissa lupakohtaisesti myös rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus (MRL 149 b§ ja MRL 150§).

Rakennuspaikan merkintä voidaan suorittaa vasta rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Mittauksien vasteaika on kolme arkipäivää merkintäpyynnön jättämisestä. Katselmukset sisältyvät kaupungin valtuuston hyväksymiin lupamaksuihin, eikä niistä veloiteta erikseen.

Rakennuspaikan merkintään kuuluu kaksi erillistä merkintää. Alustava merkintä suoritetaan yleensä pohjien aukaisua tai puuston poistoa ajatellen. Tarkka merkintä suoritetaan pohjien aukaisemisen jälkeen murskeen päälle.

Rakennuspaikan merkinnän yhteydessä maastoon merkitään myös rakennuksen korkeusasema. Kivijalan yläpinnan korkeuden määrittelee tulvariskialueilla ELY-keskus ja suuremmissa hankkeissa pääsuunnittelija. Pienemmissä hankkeissa kartoittaja määrittelee alustavan korkeuden, joka käsitellään rakennushankeen aloituskokouksessa.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus suoritetaan rakennushankkeen toteutumisen jälkeen. Katselmuksessa kartoitetaan toteutunut rakentaminen, jonka sijaintitieto välitetään myös muille viranomaistahoille (mm. Maanmittauslaitos ja Väestörekisterikeskus). Sijaintikatselmuksen tilaa pääsuunnittelija kivijalan valamisen jälkeen. Mikäli pyyntöä ei ole tehty, rakennuskohteet kierretään alueittain läpi siitä rakentajalle erikseen ennalta ilmoittamatta.

Rakennuspaikan merkintä

Törmänen Jari
kartoittaja
044 4294 469
Tekniset palvelut

Kuntatekniikan rakentaminen ja rakennuspaikan merkintä

Lepistö Ari
vs. paikkatietoinsinööri
044 4294 412
Tekniset palvelut

Kuntatekniikan rakentaminen

Aho Vesa
mittausetumies
044 4294 411
Tekniset palvelut

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare