Kansalaisopiston tietopaketti

Ylivieskan seudun kansalaisopisto

61. toimintavuosi

Ylivieska – Alavieska – Sievi

Mikä on kansalaisopisto?

Ylivieskan seudun kansalaisopisto on Ylivieskan kaupungin omistama ja Opetushallituksen valvoma oppilaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Ylivieska, Alavieska ja Sievi.

Vapaan sivistystyön lain mukaan Ylivieskan seudun kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on edistää sivistyksellistä tasa-arvoa vapaan sivistystyön arvojen ja ihanteiden pohjalta. Koulutuksessa painottuvat kielet, taide- ja taitoaineet, tietotekniikka ja terveyttä ja hyvinvointia edistävät aineet. Opisto järjestää suomen kielen ja kulttuurin koulutusta maahanmuuttajille. Lisäksi opisto järjestää lapsille ja nuorille musiikin opetusta sekä kuvataiteen, teatteri-ilmaisun, sanataiteen ja käsityön taiteen perusopetusta. Kansalaisopisto voi järjestää myös koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa.

Opiskelijat voivat osallistua mihin tahansa opintoryhmään Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin alueella.

Kurssien toteutuminen

Jokaisessa ryhmässä on pakollinen ennakkoilmoittautuminen ja opetus aloitetaan, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 7–12. Oppiaine, opetustila ja resurssit huomioiden opintoryhmä voidaan käynnistää myös edellistä pienemmällä oppilasmäärällä. Erityisryhmät, kielten jatkoryhmät ja musiikin jatkoryhmät aloitetaan, mikäli ilmoittautuneita on viisi tai musiikin yksilöopetuksessa 1.

Emme lähetä erillistä vahvistusta kurssin alkamisesta ennen kurssia. Opistosta otetaan yhteyttä ainoastaan, mikäli kurssi peruuntuu, tulee jokin muutos tai olet saanut opiskelupaikan varasijalta.

Todistukset 

Jokaisesta opintoryhmästä saa pyynnöstä todistuksen, mikäli on osallistunut vähintään 75 % kurssin tunneista. Kurssitodistus kuluvan työvuoden ajalta on ilmainen (pyyntö tulee tehdä 31.7. mennessä), aiemmista opinnoista se maksaa 20 € / todistus.

Ennakkoilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen on sitova ja vaaditaan kaikkiin opintoryhmiin.

HUOM! Ennakkoilmoittautuminen on sitova ja peruutuksesta on ilmoitettava vähintään 5 vrk ennen kurssin alkamista, muutoin joudumme perimään täyden kurssimaksun. Käytäntö koskee myös kausikorttilaisia.

Miksi kysymme henkilötunnusta?

Henkilötunnus tulee ilmoittaa opiskelijaksi kirjautumisen yhteydessä. Henkilötunnus turvaa asiakkaan tietojen oikeellisuuden mm. laskutus- ja todistusasioissa. Ennakkoilmoittautuminen tehdään joko puhelimitse tai internetsivujen kautta. Internet-ilmoittautumisessa on suojattu yhteys. Opiskelijat otetaan pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli opintoryhmä tulee täyteen, merkitään loput ennakkoilmoittautuneet varasijoille, joista opiskelijat kutsutaan opintopiiriin paikkojen vapautuessa. Useamman vuoden toimineissa käytännön aineiden opintopiireissä etusija annetaan uusille opiskelijoille, mikäli tulijoita on enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa.

Kurssimaksut ja maksukäytännöt

Maksut määräytyvät tuntimäärän ja kustannusten perusteella. Kurssimaksujen lisäksi voidaan periä erillinen materiaalimaksu tai vastaava. Opiskelijat hankkivat kurssille tarvittavat materiaalit ja kurssikirjat itse. Kurssimaksu on nähtävillä jokaisen kurssin tiedoissa. Koko lukuvuoden kestävien kurssien kurssimaksut laskutetaan lukukausierissä.

Yleisluennot ovat maksuttomia, ellei toisin mainita.

Laskutamme kurssimaksut kurssien alettua.

Voit maksaa kurssimaksun (ei kielet) myös Tyky- / Smartumsetelillä tai ePassi / Smartum mobiilimaksuna. Mikäli käytät kyseisiä maksuvälineitä, laita kuva/kuitti maksusta kansalaisopistolle. Mikäli käytät seteleitä, toimita setelit henkilökohtaisesti ennen kurssin alkua opiston toimistoon. Kurssimaksun laskutuksen jälkeen setelit eivät enää käy kurssin maksuvälineeksi.

Kausikortti

Kausikortin hinta lukuvuonna 2023–2024 on 200 €. Kausikortilla voit lukuvuoden aikana osallistua enintään kuudelle valitsemallesi kurssille. Kurssit, jotka on rajattu pois kausikortin valikoimasta, on merkitty ohjelmaan tekstillä: ”Kausikortti ei käy”. Kausikortin hinta laskutetaan kahdessa erässä syyslukukauden 2023 aikana. Mikäli ilmoittaudut netin kautta, valitse kurssien lisäksi ”Kausikortti ” -niminen kurssi nro 000KKK. Ilmoittautuessasi puhelimella, muistathan mainita, että haluat lunastaa kausikortin. Laskutettuja kurssimaksuja ei voi enää vaihtaa kausikorttiin. Kausikortin lunastanut ilmoittautuu kursseille normaalin käytännön mukaisesti. Myös mahdolliset peruutukset tulee tehdä 5 vrk ennen kurssin alkua. Mikäli peruutusta ei ole tehty määräajassa, laskutetaan koko kurssimaksu

Seniorikausikortti 63 vuotta täyttäneille tai eläkkeellä oleville

Senioriväestöllä tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä ja eläkkeellä olevia, jotka eivät ole ansiotyössä. Opetushallituksen myöntämän opintosetelityyppisen valtionavustuksen myötä Ylivieskan seudun kansalaisopisto myöntää 55 ensimmäiselle seniorikausikortin, jonka hinta on 175 € (vastaa kausikorttia, jonka normaalihinta on 200 €). Seniorikausikortilla voit lukuvuoden aikana osallistua enintään kuudelle valitsemallesi kurssille. Kurssit, jotka on rajattu pois kausikortin valikoimasta, on merkitty ohjelmaan tekstillä: ”Kausikortti ei käy”. Seniorikausikortin hinta laskutetaan kahdessa erässä syyslukukauden 2023 aikana.
Mikäli ilmoittaudut netin kautta, valitse kurssien lisäksi ”Seniorikausikortti ” -niminen kurssi nro 0002. Ilmoittautuessasi puhelimella, muistathan mainita, että haluat lunastaa seniorikausikortin. Laskutettuja kurssimaksuja ei voi enää vaihtaa seniorikausikorttiin. Seniorikausikortin lunastanut ilmoittautuu kursseille normaalin käytännön mukaisesti. Myös mahdolliset peruutukset tulee tehdä 5 vrk ennen kurssin alkua. Mikäli peruutusta ei ole tehty määräajassa, laskutetaan koko kurssimaksu.

Työttömien alennus

Työttömällä tarkoitetaan työnhakijaa, joka on ilman työtä ja kokopäivätyöhän käytettävissä tai joka odottaa sovitun työn alkamista. Työttömäksi voidaan lukea
myös pitkähköksi ajaksi lomautettu henkilö. Opetushallituksen myöntämän opintosetelityyppisen valtionavustuksen myötä Ylivieskan seudun kansalaisopisto myöntää 25 ensimmäiselle työttömälle lukuvuoden aikana yhden ilmaisen kurssin ja 3 muuta kurssia puoleen hintaan. Työttömän alennusta ei voi käyttää kursseihin, joissa on maininta ”Kausikortti ei käy”. Kursseille tulee ilmoittautua normaalin käytännön mukaisesti. Myös mahdolliset peruutukset tulee tehdä 5 vrk ennen kurssin alkua. Mikäli peruutusta ei ole tehty määräajassa, laskutetaan koko kurssimaksu. Myönnämme työttömän alennuksen työvoimahallinnon koodeilla 02 = työtön, 03 = lomautettu ja 07 = työllistymistä edistävässä palvelussa oleva. Ylivieskan seudun kansalaisopisto ei ole velvollinen palauttamaan jälkikäteen maksuja, jotka ovat johtuneet maksuetuuden käyttämättä jättämisestä. Työttömän maksuetuus on henkilökohtainen. Mikäli anot maksuetuutta työttömyyden perusteella, tulee sinun toimittaa TE-palveluiden todistus työnhaun voimassaolosta kansalaisopistolle.
Todistuksen tulostuspäivä ei saa olla kahta viikkoa vanhempi. Voit lähettää todistuksen joko sähköpostilla osoitteeseen kansalaisopisto@ylivieska.fi, tekstiviestillä numeroon 044 4294 319 tai vaihtoehtoisesti voit käydä esittämässä todistuksen opiston toimistolla, osoitteessa Kyöstintie 4. Toimisto on avoinna ma-to klo 12–16. Todistus tulee esittää ennen kurssin alkua.

Opiskelija-alennus

Päätoimiset opiskelijat saavat 50 % alennuksen kurssimaksuista. Kyseisen edun saadaksesi sinun tulee esittää opiskelijakortti tai -todistus kurssin alkuun mennessä. Voit lähettää todistuksen joko sähköpostilla osoitteeseen kansalaisopisto@ylivieska.fi, tekstiviestillä numeroon 044 4294 319 tai vaihtoehtoisesti voit käydä esittämässä todistuksen opiston toimistolla, osoitteessa Kyöstintie 4. Toimisto on avoinna ma-to klo 12–16. Todistus tulee esittää ennen kurssin alkua. Ylivieskan seudun kansalaisopisto ei ole velvollinen palauttamaan jälkikäteen maksuja, jotka ovat johtuneet maksuetuuden käyttämättä jättämisestä.

Opintosetelialennus 25 €

Opintosetelialennusta voi käyttää yksittäisen kurssin maksamiseen, mikäli kuulut johonkin seuraavista ryhmistä: eläkkeellä olevat ja 63 vuotta täyttäneet, maahanmuuttajat, perusopetuksen jälkeistä koulutusta vailla olevat sekä oppimisvaikeuksia kokevat. Tätä alennusta voit käyttää vain, mikäli et ole hyödyntänyt alennusta muihin ilmaisiin opintoseteliavustuksella tuettuihin kursseihin tai seniorikausikorttiin. Opintoseteliavustusta voi käyttää vain kerran lukuvuoden aikana. Myönnämme opintoseteliavustusta niin kauan kuin määrärahaa on käytettävissä.

90 vuotta täyttäneet

90 vuotta täyttäneet tai lukukauden aikana täyttävät henkilöt saavat opiskella ilmaiseksi Ylivieskan seudun kansalaisopiston kursseilla.

Maksaminen

Maksut voi suorittaa pankkiin tai kaupungintalon vaihteeseen. Huom. Kuitti maksetusta laskusta, jolla opintomaksu on suoritettu, on samalla henkilökohtainen opintokortti, jota ei voi siirtää toiselle. Maksamattomat kurssimaksut menevät perintään.

Opiskelijavakuutus 

Opisto ei vakuuta opiskelijoita, joten Sinun tulee itse huolehtia vapaa-ajan vakuutuksestasi.

Kurssien peruuttaminen ja maksujen palauttaminen

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Opiskelija voi peruuttaa varatun paikan 5 vrk ennen kurssin alkamista. Mikäli peruutusta ei ole tehty määräaikaan mennessä, veloitetaan koko kurssimaksu. Voit perua kurssipaikan sähköpostitse osoitteeseen kansalaisopisto@ylivieska.fi tai soittamalla opiston toimistoon p. 044 4294 899 (ma -to klo 12–16). Peruutuksen voit tehdä myös netin kautta ilmoittautumisen yhteydessä saamallasi ilmoittautumistunnuksella.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutukseksi ei myöskään hyväksytä sitä, että henkilö ei osallistu kurssille.

Kurssimaksuja ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää kurssin. Kurssin keskeyttämisestä tulee ilmoittaa opiston toimistoon puhelimitse tai sähköpostilla.

Kurssimaksuja ei palauteta, mikäli kurssitoiminta keskeytyy siksi, että opiskelijoita kurssilla ei ole riittävästi. Kurssimaksuja ei myöskään palauteta, mikäli kurssitoiminta keskeytyy ns. ylivoimaisen esteen vuoksi, kuten tulipalo, luonnonkatastrofi, yleisvaarallinen tartuntatauti tai vastaava.

Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimaksua.

Varattu kurssipaikka on henkilökohtainen. Sitä ei voi siirtää toiselle henkilölle, vaikka kurssimaksu olisi suoritettu.

Mikäli opiskelija ilmoittautuu koko lukuvuoden kestävälle kurssille kesken lukukauden, kurssimaksu peritään koko lukukaudelta. Varasijalta kutsutuille henkilöille korvataan puolet lukukauden kurssimaksusta, jos yli puolet kurssin tunneista on ehtinyt kulua.

Lyhyt- ja intensiivikursseista peritään aina koko kurssimaksu.

Koko lukuvuoden kestäville kursseille ei tarvitse ilmoittautua kevätlukukaudeksi uudelleen. Mikäli opiskelija ei kuitenkaan halua jatkaa ryhmässä kevätlukukautta, tulee hänen tehdä peruutus normaalin peruutuskäytännön mukaan eli 5 vrk ennen kurssin alkamista. Mikäli peruutusta ei ole tehty, veloitetaan koko lukukauden kurssimaksu.

Yksilö- ja ryhmäopetuksessa tunnit voidaan pakottavista syistä jättää korvaamatta 2 kertaa lukuvuoden aikana. Musiikin yksilöopetuksessa oppilaasta johtuvia poissaoloja ei korvata.

Ylivieskan seudun kansalaisopisto voi evätä henkilön opiskeluoikeuden seuraavalle lukuvuodelle, mikäli hänellä on maksamattomia kurssimaksuja aiemmilta lukuvuosilta.

YLIVIESKAN SEUDUN KANSALAISOPISTO pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

Toiminnasta tiedottaminen

Opiston toiminnasta, kursseista, opinto-ohjelmaan tulevista mahdollisista muutoksista ja uusista kursseista ilmoitamme nettisivuillamme, facebookissa sekä instagramissa.

Ylivieskan seudun kansalaisopisto pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. Ajantasaiset tiedot löydät nettisivultamme.

Palaute

Voit antaa palautetta opiston toiminnasta sähköpostitse osoitteella kansalaisopisto@ylivieska.fi

Opiston ylläpitämät rekisterit

Ylivieskan seudun kansalaisopisto ylläpitää oppilasreksiteriä asiakassuhteen nojalla. Rekisterin ylläpitämisessä noudatetaan Henkilötietolain (1999/523) määräyksiä. Rekisteriä ylläpidetään tilastointitarkoituksessa. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Yhteystiedot

Kanslia
kaupungintalo, Kyöstintie 4,
84100 Ylivieska.
Avoinna ma-to 12.00-16.00.
puh. 044 4294 899
kansalaisopisto@ylivieska.fi

Työvuosi 2023-2024

Syyslukukausi 11.9.2023-1.12.2023

Lomat:

  • Syysloma 23.-29.10.2023, jolloin ei ole opetusta.

Kevätlukukausi 8.1.2024-3.5.2024

Lomat:

  • Hiihtoloma 4.-10.3.2024, jolloin ei ole opetusta.
  • Pääsiäisloma 29.3.-1.4.2024, jolloin ei ole opetusta.

Sosiaalinen media

Instagram

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare