Vieraskieliset Kalevalat

Kansalliseepos taipuu vieraille kielille

Ylivieskan kaupunginkirjaston Kalevala-kokoelmassa on Kalevaloita useilla eri kielillä, joukossa myös joitain harvinaisempia kieliä, kuten esperanto ja suahili. Alla olevassa esittelyssä teokset on jaoteltu kieliryhmittäin: balttilaiset ja suomalaisugrilaiset kielet (latvia ja unkari), germaaniset kielet (englanti, hollanti ja saksa), josta omaksi ryhmäkseen eroteltuna pohjoismaiset kielet (fääri, ruotsi, norja ja tanska), romaaniset kielet (latina ja ranska), slaavilaiset kielet (puola, serbia ja venäjä) ja muut kielet (esperanto ja suahili).

Kalevala on julkaistu kaikkiaan 59 kielellä. Kalevalaseuran sivuilta löytyy luettelo Kalevalan käännöksistä. Tietoa käännöksistä myös teoksessa Kalevala maailmalla: kansalliseepoksen kääntämisen kulttuurihistoriaa.

Balttilaiset ja suomalaisugrilaiset kielet

Latvia

Kalevala: Somu tautas eps (1964)

 • Latvijas Valsts Izdevnieciba, Riga, 1964. 348 s., 24 kuvas.
 • Käännös L. Laicens
 • G. Vilksin värikylläinen kuvitus
 • E. Lönnrotin alkusanat vuoden 1849 painokseen
 • L. Laicensin esipuhe latviankieliseen laitokseen sekä O. Kuusisen esipuhe käännökseen
 • Erisnimien selitykset

Uutta Kalevala-kokoelmassa:

 • espanjankielinen Kalevala (2017/1992)
 • galiciankielinen Kalevala (2018)
 • persiankielinen Kalevala, runot 9–12 (2018)
 • meänkielinen Kalevala, runot 5–8 (2009)
 • norjankielinen Kalevala (2017)
 • tanskankielinen Kalevala (2017)
 • saksankielinen mukaelma nuorille: Kalevala: eine Sage aus dem Norden (2014)
 • venäjänkielinen Kalevala 1862, jossa Vladimir Fominin kuvitus (2006)
 • An illustrated Kalevala : myths and legends from Finland (englanninnos Kirsti Mäkisen Suomen lasten Kalevalasta) (2020)

Kalevala: Somu tautas eps (1964)

 • Latvijas Valsts Izdevnieciba, Riga, 1964. 348 s., 24 kuvas.
 • Käännös L. Laicens
 • G. Vilksin värikylläinen kuvitus
 • E. Lönnrotin alkusanat vuoden 1849 painokseen
 • L. Laicensin esipuhe latviankieliseen laitokseen sekä O. Kuusisen esipuhe käännökseen
 • Erisnimien selitykset

Meänkieli

Bengt Pohjasen meänkielinen versio Kalevalan runoista 5-8

“Käki kukku mulle ennen”: laulut 5–8 Kalevalasta meänkielelä (2009)

 • Överkalix, Barents, 2009. 83 s.
 • ISBN 978-91-89144-56-9
 • Kirjoittaja Bengt Pohjanen
 • Kuvittaja Jörgen Hammar
 • Kuvatekstit Lars ja Mats Huldénin tekemästä Kalevalan ruotsinnoksesta

Unkari

Kalevala (1985)

 • Helikon Kiadó, Budabest, 1985. 334 s.
 • ISBN 963-207-668-0
 • Käännös ja esipuhe Béla Vikár (esipuhe vuodelta 1908)
 • Sisältää sanaston
 • Teoksen lopussa Péter Hajdún loppusanat, joissa hän käsittelee Kalevalaa ja sen unkarinkielisiä käännöksiä

Kalevala (1976)

 • I. Rácz, Helsinki, 1976. 408 s.
 • ISBN 951-99098-5-0
 • Käännös István Rácz
 • Sisältää erisnimien selitykset

Kalevala (1975)

 • Európa Könyvkiadó, Budabest, 1975. 322 s., 12 kuvas.
 • ISBN 963-07-0447-1
 • Käännös ja esipuhe Imre Baász
 • Kuvitus Kálmán Nagy
 • Sisältää erisnimien selitykset

Germaaniset kielet

Englanti

An illustrated Kalevala - Suomen lasten Kalevalan englanninnos

An illustrated Kalevala : myths and legends from Finland (2020)

 • Edinburgh: Floris Books [2020]. 158 s. ISBN 978-1-78250-643-0
 • Kertonut Kirsti Mäkinen
 • Kuvittanut Pirkko-Liisa Surojegin
 • Kääntänyt Kaarina Brooks
 • Retold by Kirsti Mäkinen ; illustrated by Pirkko-Liisa Surojegin ; based on a translation by Kaarina Brooks
 • Englanninnos Kirsti Mäkisen vuonna 2002 ilmestyneestä teoksesta Suomen lasten Kalevala

A trail for singers: Finnish folk poetry: epic (1995)

 • SKS, 1995. 309 s.; ISBN 951-717-865-4
 • Toimittanut Matti Kuusi. Kääntänyt Keith Bosley
 • Teokseen on koottu valikoima Baltian, Inkerin ja Suomen alueiden kansallisrunoutta.

A Trail for Singers presents a selection of the ancient epic poetry of the Baltic-Finnish region, form Estonia in the south to Finnish and Russian Karelia in the north. Springing from the same background as the more famous Kalevala, the Finnish ‘national epic’, the 148 poems in this book bring alive the vanished world of the hunters and fishermen of Karelia and the serfs of Ingria, bound to the land. From ancient myths about the origin of the universe to an eighteenth-century elegy sung to army recruits as they left home, the poems take the reader back to an age when shamanism was still prevalent and show how Christianity replaced the old beliefs. At the same time they are a testimony to the power of the human imagination and to man’s need for art. (Osa takakansitekstistä.)

The Kalevala: an epic poem after oral tradition by Elias Lönnrot (1989)

 • Oxford University Press, 1989. 679 s.
 • ISBN 0-19-281700-0
 • Käännös, johdanto ja selitykset Keith Bosley
 • Esipuheen kirjoittanut Albert B. Lord
 • Sisältää luettelon Sibeliuksen Kalevala-aiheisista teoksista.

The Kalevala: epic of the Finnish people (1988)

 • he Kalevala: epic of the Finnish people
 • Otava, 1988. 408 s. 18 kuvalehteä; ISBN 951-1-10137-4
 • Kääntänyt Eino Friberg. Kuvittanut Björn Landström
 • Eino Friberg: Translator’s preface: The significance of the Kalevala to the Finns
 • Eino Friberg & Scott Davis: Structure in the Kalevala
 • George C. Schoolfield: Introduction
 • I. American translators of the Kalevala
 • II. Eino Friberg and His Translation
 • Sisältää lyhyet selitykset runoihin sekä erisnimien selitykset

Teoksen käännös on runomittainen ja sen merkityksestä aikaisempiin käännöksiin kerrotaan kirjan takakannessa seuraavasti: ” Now, Eino Friberg’s translation – thus, the fourth full translation to appear in English – has employed verse again, but a verse, like that of the Finnish KALEVALA itself, altogether capable of metric variety, not the monotonously regular and unchanging trochaic tetrameter of Crawford and Kirby. In addition, by his use of a distinctly American poetic idiom, Friberg has fully captured the sometimes homely, sometimes humorous, and always enchanting nature of the great poem.”

Louhi. Witch of North Farm. A story from Finland’s epic poem the Kalevala (1987)

 • Julia MacRae Books, 1987 (1986). 32 s. ISBN 0-86203-285-7
 • retold by Toni de Gerez ; pictures by Barbara Cooney.

Louhi, Witch of North Farm, a tale taken from the Kalevala, tells of the struggle of light and dark, the need for order in the primeval world, what happens when it is disturbed, and how Vainemoinen the Knower and Seppo the Smith carry out their cosmic task of returning the sun and moon to their planetary duties. (Osa takakannen esittelystä.)

Kalevala: the land of the heroes (1985)

 • Athlone, 1985. 667 s. ISBN 0-485-12048-8
 • Käännös W. F. Kirby (W. F. Kirbyn käännös Kalevalasta ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1907)
 • Johdannon kirjoittanut M. A. Branch. Johdannossa on kerrottu Kalevalan historiasta ja suomalaisesta kansanrunoudesta yleensä.
 • Teoksen lopussa huomautuksia runoihin ja erisnimien selitykset.

Kirbyn käännöksestä M. A. Branch toteaa: ”Kirby’s translation stands as a document of its age. He followed the example of John Crawford, who published the first translation of the Kalevala in English in 1888, and eminent translators into other languages in attempting to reproduce the distinctive metre of the Finnish text. The transparent relationship between this metre and that of Hiawatha demonstrates the influence of the Kalevala on Longfellow, who had read it in Schiefner’s German translation. In this printing Kirby’s translation is reproduced without significant change.” (s. vii)

Wanton Loverboy: Kalevala cantos 11–15 (1985)

 • SKS, 1985. 76 s.; ISBN 951-717-394-6
 • Kääntänyt Keith Bosley

Lemminkäisen tarinan kääntämistä Keith Bosley perustelee viittaamalla Sibeliuksen teokseen Lemminkäinen Suite, Op 22: ” It seems appropriate to invoke Sibelius thus as the outset of the present work, since for the most English speakers he is the chief way into the strange world of the Kalevala.” (s. 7)

Lemminkäisen – lieto Lemmin pojan, Ahti poika Saarelaisen, Kaukomielen – luonne, monet nimet ja hänen tapansa toimia ovat kiehtoneet Keith Bosley’a: “Lemminkäinen the ‘wanton Loverboy’, alias Ahti the Islander, alias Farmind: of the Kalevala characters he is the most vividly portrayed – a young man who plays fast and loose with women and with men who get in his way. His clutch of names points to a composite figure based on a number of characters in Finnish myth: so who is – or was – Lemminkäinen?” (s. 7)

Finnish folk poetry: epic. An anthology in finnish and English (1977)

 • SKS, 1977. 607 s, 12 kuvalehteä.
 • ISBN 951-717-087-4
 • Toimittaneet ja kääntäneet Matti Kuusi, Keith Bosley, Michael Branch.
 • Sisältää laajan johdannon kalevalaiseen runouteen ja valokuvia runonlaulajista.
 • Teoksen lopussa laaja englanninkielinen selitysosa ja erisnimien selitykset.
 • Teoksessa suomenkielinen ja englanninkielinen teksti rinnakkain.

The Kalevala or poems of the Kalevala district (1963)

 • A prose translation with foreword and appendices by Francis Peabody Magoun, Jr.
 • Harvard University press, 1980 (5th printing, cop. 1963). 413 s. ISBN 0-674-50000-8
 • Lönnrot’s field trips (kartta)

Appendices:

 • Aarne. A. Anttila: Elias Lönnrot (artikkeli julkaistu teoksessa Iso Tietosanakirja (Helsinki, 1935), kääntänyt Francis Peabody Magoun jr.)
 • Väinö W. Salminen ja Viljo Tarkiainen: The Kalevala (artikkeli julkaistu teoksessa Iso Tietosanakirja (Helsinki, 1935), kääntänyt Francis Peabody Magoun jr.)
 • Henrik Gabriel Porthan on ceremonial peasant singing

Translator’s appendix

 • A. On the translation of certain words
 • B. Glossary of proper names
 • C. Reference list of Finnish names
 • D. List of charms, in order of occurrence
 • E. Corrigenda

Hollanti

Kalevala: Het Finse heldenepos (1979)

 • Christofoor, 1979. 277 s. ISBN 90-6238-077-8
 • Kääntänyt J. C. Ebbinge Wubben
 • Kuvittanut Herbert Holzing
 • Inge Ott: Slotwoord / Jälkisanat
 • Alanimeke irtopäällyksessä: Het grootse Finse heldenepos in een volledige proza-uitgave

Saksa

Saksankielinen mukaelma Kalevalasta

Kalevala: eine Sage aus dem Norden (2014)

 • Galiani Berlin, 2014. 193 s. ISBN 978-3-86971-099-0
 • Kääntänyt Tilman Spreckelsen
 • Kuvittanut Kat Menschik
 • Nacherzählt von Tilman Spreckelsen ; mit Illustrationen von Kat Menschik

Kalevala: das finnische Epos des Elias Lönnrot (1985)

 • Reclam, 1985. 614 s. ISBN 3-15-010332-0
 • kääntäneet Lore ja Hans Fromm
 • Inhaltsübersicht der Ausgabe von 1849 / vuoden 1849 Kalevalan runojen sisältö

Hans Fromm: Nachwort / Jälkisanat:
I. Lied und Epos
II. Elias Lönnrot und die Entstehung des Kalevala
III. Epochen der Frühzeit
IV. Die Geographie des Liedsangs
V. Die Liedsänger und ihr Vortrag
VI. Das kalevalische Versmass
VII. Nichtepisches Liedgut im Kalevala
Kommentar / Runojen selitykset (laajat ja yksityiskohtaiset selitykset kaikkiin runoihin)

Sampo und Kullervo. Aus dem Kalevala (1985)

 • Hinstorff, 1985. 156 s.
 • Valikoima vuonna 1968 ilmestyneestä Kalevalasta
 • Illustrationen von Osmo Niemi
 • Kääntäneet Anton Schiefner & Martin Buber; uudistanut Wolfgang Steinitz
 • Peter Krüger: Vorbemerkung / Alkusanat

Unsere Auswahl, die anlässlich der einhundertfünfzigsten Wiederkehr der Erstveröffentlichung des Kalevala erscheint, enthält die Erzählung um den sagenumwobenen Sampo – Symbol für Fruchtbarkeit und Reichtum – und den Bericht von dem tragischen Schicksal Kullervos. (Osa esittelytekstistä.

Pohjoismaiset kielet

Fääri

Kalevala: tjóđkvæđi finna (1993)

 • Tórshavn, Fannir, 1993. 435 s.
 • Kääntänyt Jóhannes av Skardi
 • Kuvitus: Akseli Gallen-Kallela
 • Jóhannes av Skardi: Formæli / Alkusanat
 • Kai Laitinen: Inngangur / Johdanto
 • Frágreiðingar um Finsk nøvn og orð / Erisnimien selitykset

Norja

Kalevala, norjankielinen

Kalevala 2017

 • Stamsund, Orkana, 2017. 371 s.
 • ISBN 978-82-8104-304-6
 • kääntänyt ja johdannon kirjoittanut Mikael Holmberg (gjendiktet av Mikael Holmberg ; med innledning av Mikael Holmberg)

Kalevala har status som finnenes nasjonalepos, men er et verk som har fanget lesere over hele verden siden midten av 1800-tallet. Det er oversatt til over seksti språk. Dette er en den første komplette norske gjendiktningen av eposet. (Ote takakannesta.)

Kalevala (lyhennelmä, 1967)

 • Oslo, Aschehoug & Co., 1967. (näköispainos 1999). 400 s.
 • ISBN 82-03-18124-4 (näköispainos)
 • Käännös ja johdanto Albert Lange Fliflet
 • Sisältää sanaston

Ruotsi

Anders Larsson: Kalevala för lata (2000)

 • Esbo, Schildt, 2000 (5. uppl.). 89 s.
 • ISBN 951-50-1035-7
 • Perustuu Björn Collinderin Kalevala-käännöksen 4. painokseen vuodelta 1970.
 • Anders Larsson on näyttelijä ja dramaturgi. Hän on syntynyt Smålandissa vuonna 1952, mutta asunut Helsingissä 1980-luvun lopulta asti.
 • Teoksesta kerrotaan takakannessa seuraavaa: ”[S]ju kapitel på vers om hjältedåd, listiga intriger och passioner i Kalevala och Pohja. En spirituell och rolig tolkning av nationaleposet lagom till jubileumsåret 1999 då 150 år förflutit sedan Elias Lönnrots Kalevala utkom i sin slutgiltig for

Kalevala (1999)

 • Atlantis, Stockholm & Söderström, Helsingfors, 1999. 383 s.
 • ISBN 91-7486-053-4
 • Käännös Lars Huldén ja Mats Huldén
 • Ilmestynyt sarjassa Atlantis väljer ur världslitteraturen
 • Innehåll / Sisältö: lyhyt esittely jokaisen runon sisällöstä

Lars ja Mats Huldénille, isälle ja pojalle, annetusta käännöstyöstä kerrotaan seuraavaa: Initiativet till denna nyöversättning till svenska togs av Suomalaisen kirjallisuuden seura (Finska litteratursällskapet), Kalevalaseura (Kalevalasällskapet) och Infromationcentralen för Finlands litteratur. Uppgiften anförtroddes åt Lars Huldén (f. 1926) och Mats Huldén (f. 1949), far och son. Arbetet påbörjades våren 1997 och var slutfört våren 1999. Översättarna arbetade självständigt men läste varandras preliminära versioner och diskuterade lösningarna av särskilda problem. Mats Huldén översatte de femton sångerna men jämna nummer från 2 till 30. Lars Huldén de övriga. (s. 4)

Kalevala (1980)

 • Forum, Stockholm, 1980 (5. painos). 367 s.
 • ISBN 91-37-03821-4
 • Käännös ja johdanto Björn Collinder.
 • Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1948, josta tämä on tarkistettu ja uudistettu laitos.
 • Käännös perustuu vuoden 1849 Kalevalaan, jota on lyhennetty 2655 säkeellä.
 • Sisältää sanaston

Kalevala: förkortad svensk upplaga (1944)

 • Bro, Åbo, 1944. 387 s.
 • Utgiven av Olaf Homén
 • Illustrationerna efter målningar av Axel Gallen-Kallela

Tanska

Kalevala, tanskankielinen

Kalevala: Finlands Nationalepos (2017)

 • København, Utgivet af Finlands Honoraere Generalkonsulat i samarbejde med Museum Tusculanums forlag, 2017. (2. reviderede udgave). 490 s.
 • ISBN 978-87-635-4568-6
 • Kääntäneet Hilkka ja Bent Søndergaard, 23. runon kääntänyt Erik Skyum-Nielsen
 • Kuvitus Akseli Gallen-Kallela
 • Esipuheen kirjoittanut kuningatar Margareeta II
 • på dansk ved Hilkka & Bent Søndergaard ; 23. sang oversat af Erik Skyum-Nielsen ; med illustrationer af Akseli Gallen-Kallela ; forord af H.M. Dronning Margarethe II

Kalevala (1994)

 • København, Museum Tusculanum, 1994 (2. p.). 275 s.
 • ISBN 87-7289-260-9
 • Kääntäneet Hilkka ja Bent Søndergaard
 • Kuvitus Heli Hyytiä
 • Sisältää erisnimien selitykset

Romaaniset kielet

Galicia (galego)

Galiciankielinen Kalevala

Kalevala (2018)

 • Cangas do Morrazo, Rinoceronte Editora, 2018. 430 s.
 • ISBN 978-84-9286-697-7
 • Kääntäneet Tuula Ahola Rissanen ja Tomás González Ahola
 • Johdanto Tuula Ahola
 • Tradución, introdución e notas de Tuula Ahola e Tomás González Ahola

Espanja

Espanjankielinen Kalevala

Kalevala (2017/1992)

 • Madrid, Alianza Editorial, 2017 [1. p. 1992]. 670 s.
 • ISBN 978-84-206-4552-0
 • Kääntäneet Joaquín Fernández y Úrsula Ojanen
 • Esipuhe ja johdanto Agustín García Calvo
 • Prólogo de Agustín García Calvo ; traducido del finés por Joaquín Fernández y Úrsula Ojanen

Latina

Kalevala latina: carmen epicum nationis (1996)

 • Societas Kalevalensis (Kalevalaseura), 1996. 365 s.
 • ISBN 951-717-901-4
 • Toinen painos Tuomo Pekkasen latinan kielelle kääntämästä Kalevalasta
 • Kannessa Alpo Sailon reliefit Akseli Gallen-Kallelan töiden mukaan

Kalevala latina: carmen epicum nationis (1986)

 • Societas Kalevalensis (Kalevalaseura), 1986. 365 s.
 • ISBN 951-717-470-5
 • In perpetuam memoriam anniversarii centesimi quinquagesimi transtulit Tuomo Pekkanen
 • Kannen kuvassa Haukkavuori, Mäntyharju
 • Tuomo Pekkasen latinankielinen johdanto
 • Teoksen lopussa lyhyt esittely runoista
 • Luettelot loitsuista ja häälauluista
 • Nimihakemisto

Ranska

 • Traduit du finnois, présenté et annoté par Gabriel Rebourcet
 • Tome I (runot 1–24); Gallimard, 1991. 437 s. 2-07-072115-9
 • Tome II (runot 25–50); Gallimard, 1991. 468 s. 2-07-072117-5

Kalevala: épopée des Finnois (1991)

Sisältö (Tome II):

 • Jälkisanat, joissa kerrotaan Kalevalan alkuperästä ja kalevalaisesta maailmasta.
 • Huomautuksia käännökseen
 • Erisnimien selitykset
 • Lista runojen teemoista ja loitsurunoista

Slaavilaiset kielet

Puola

Kalevala (1998)

 • Pánstwowy Instytut Wydawniczy, Varsova, 1998. 670 s.
 • ISBN 83-06-02709-4
 • Kääntänyt Jerzy Litwiniuk
 • Alkusanat ja loppusanat Jerzy Litwiniuk
 • Teoksen lopussa erisnimien selitykset sekä sanaselityksiä

Serbia

Kalevala: finski narodni epos (1935)

 • Litera, Helsinki, 1935. 158 s.
 • Kääntänyt Ivan S. Sajkovic
 • Sisältää Kalevalan runot 1–25
 • S. 157: Tri I. S. Shajkovitshin puhe Kalevalan 100-vuotisjuhlassa helmikuun 28 p:nä 1935

Venäjä

Kalevala i Poh’ëla: stroki iz “Kalevaly” Èliasa Lënnrota (2011)

 • Petrozavodsk, 2011. 94 s. + CD-levy, jossa osa teokseen valituista runoista
 • ISBN 978-5-904987-09-1
 • otobral dlja detej Armas Mišin
 • perevod: Èjno Kiuru i Armasa Mišina
 • hudožnik Anastasija Trifanova

Kalevala ja Pohjola: säkeitä lapsille Elias Lönnrotin Kalevalasta

 • Valinnut Armas Mishin
 • Taiteilija Anastasija Trifanova

Teokseen on valittu noin 1650 säettä, jotka kuvaavat runoelman juonta. Säkeiden venäjännös Eino Kiuru ja Armas Mishin. Sivuilla 6–7 on Armas Mishinin esipuhe “Nuorelle lukijalle”, joka johdattelee Kalevalan syntyyn ja sen henkilöihin. Venäjän- ja suomenkielinen teksti kulkevat rinnakkain. Teoksessa on Anastasija Trifanovan runsas, värikäs kuvitus.

Kalevala 1862 (2006)

 • Kuhmo: Juminkeko ; Scandinavia, 2006. 303 s.
 • ISBN 952-5385-28-0
 • kääntäneet Armas Mishin ja Eino Kiuru
 • Kuvittanut Vladimir Fomin

Vuonna 1862 valmistunut Kalevala on viimeinen, jonka Lönnrot itse toimitti. Hän jätti kaikki 50 runoa, mutta lyhensi niitä tuntuvasti. Nyt julkaistussa versiossa teksti on alkuperäisessä suomenkielisessä asussa ja Armas Mishinin ja Eino Kiurun venäjänkielisenä käännöksenä. Siinä on Vladimir Fominin kuvitus. (Ote esittelytekstistä.)

Kalevala: eeppinen runoelma karjalaisten ja suomalaisten muinaisten kansanrunojen pohjalta = Kalevala: epiceskaja poema na osnove drevnih karel’skih i finskih narodnyh pesen (1998)

 • Kareliâ, Petrozavodsk, 1998. 583 s.
 • ISBN 5-7545-0720-8
 • Kääntäneet Eino Kiuru ja Armas Mišin
 • Kuvittaneet T. G. Jufa ja M. M. Jufa
 • Johdanto A. Mišin
 • Teoksessa rinnakkain suomenkielinen ja venäjänkielinen teksti
 • Teoksen lopussa sanaselityksiä sekä erisnimien selitykset

Kalevala (1985)

 • Izobrazitelneo iskusstvo, Moskova, 1985. 16 lehteä (irtolehtikansio)
 • Kuvitus M. Mecev
 • Irtolehdissä M. Mecevin mustavalkokuvitus ja lyhyt runo suomeksi ja venäjäksi

Kalevala: Karelo-finskij epos (1981)

 • Kareliâ, Petrozavodsk, 1981. 189 s.
 • Kääntänyt A. Lûbarskajâ, runokatkelmat L. P. Belskij´n käännöksestä
 • Kuvittanut N. Kocergina
 • Suorasanainen lapsille tarkoitettu versio

Kalevala (1977)

 • Hudozestvennaâ literatura, Moskova, 1977. 573 s, 10 kuvas.
 • Kääntänyt L. P. Belskij
 • Johdanto Marietty Saginân
 • Sisältää erisnimien selitykset

Kalevala: karelo-finskij narodnyj epos (1956)

 • Gosudarstvennoe izdatelstvo Karelskoj ASSR, Petrozavodsk. 1956. 337 s., 17 kuvasivua
 • Kääntänyt L. P. Belskij
 • Kuvittanut M. Mecev
 • Alkusanat Otto Ville Kuusinen

Muut kielet

Esperanto

Kalevala (1964)

 • Fondumo esperanto, Helsinki, 1964. 368 s.
 • Kääntänyt Joh. Edv. Leppäkoski
 • Kuvitus Akseli Gallen-Kallela
 • Vilho Setälä: Postprezento
 • Vortklarigoj / Kuvitettu sanasto

Persia (farsi)

Persiankielinen Kalevala, jossa runot 9-12

Myths of the Kalevala, volume three (2018)

 • Vantaa, Enostone, 2018. 116 s.
 • ISBN 978-952-5960-65-5
 • Kirjoittanut Kiamars Baghbani
 • Kuvittanut Zahra Hizomshekan
 • Retold in Persian by Kiamars Baghbani ; pictures Zahra Hizomshekan
 • Kalevalan myyttiset tarinat 3 perustuu Kalevalan runoihin 9–12

Teos jatkaa Kiamars Baghbanin vuonna 2012 aloittamaa hanketta kääntää ja uudelleen kertoa Kalevala persiaksi. Teos on kirjoitettu selkokielellä persiaksi ja se sopii niin persiaa äidinkielenään puhuvien lukukirjaksi kuin myös opaskirjaksi suomalaisten ja Pohjois-Euroopan myyttiseen menneisyyteen.

Teoksen on kuvittanut kuvataiteilija Zahra Hizomsheikan ja kuvituksessa Kalevalan aiheet yhdistyvät elävästi persialaisen taiteen perinteeseen. (Lyhennetty teoksen esittelytekstistä.)

Suahili

Utenzi wa Kalevala (valikoima; 1992)

 • Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili, Dar es Salaam, 1992. 223 s.
 • ISBN 9976-911-11-4
 • Käännös Jan Knappert
 • Kuvitus Robino Ntila
 • Sisältää sekä Matti Kuusen että Jan Knappertin kirjoittamat loppusanat
 • Teoksen lopussa erisnimien selitykset sekä lyhyt sanasto, jossa myös englanninkieliset selitykset

Verkkokirjasto 24/7

Joki-kirjastojen logo

eKirjasto 24/7

ekirjasto logo

Kalevala eri kielillä

Kalevala verkossa

Ota yhteyttä

Lainaus
044 4294 271
Kirjastopalvelut

Hietasaari Marita
informaatikko
044 4294 454
Kirjastopalvelut

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare