Kirjaston ja koulun yhteistyö

Lukeminen – yhteinen juttu!

Kirjaston nuortenosasto

Kirjaston ja koulun yhteistyö Ylivieskassa

Kirjaston ja koulun yhteistyö antaa kaikille oppilaille mahdollisuuden yhtenäiseen ja monipuoliseen tiedonhallintataitojen oppimiseen ja kirjallisuuteen tutustumiseen. Tavoitteena on lukemaan innostaminen ja aktiivisen lukuharrastuksen virittäminen, kirjastomyönteisen asenteen herättäminen ja kirjastossa tai kirjastoautossa asioimisen perusasioiden hallinta.

Luokkien käynnit kirjastossa

Jokainen luokka on tervetullut kirjastokäytön opetukseen tai kirjavinkkaukseen kerran vuodessa. Tarvittaessa voidaan järjestää useampiakin opetustuokioita samalle luokalle kouluvuoden aikana. Opettajat voivat esittää kirjastovierailujen sisältöä koskevia toiveita.

Kirjastokäynnin ajankohta on hyvä sopia ajoissa. Luokat voivat tulla kirjastoon myös aukioloajan ulkopuolella. Suositeltavin aika on aamu tai aamupäivä, jolloin ei vielä ole muita asiakkaita. Sovittaessa voidaan ryhmiä ottaa vastaan myös iltapäivisin.

Opettaja on läsnä opetustilanteessa ja vastaa järjestyksenpidosta. Kirjastonhoitaja ja opettaja ohjaavat yhdessä oppilasta tiedonhaussa. Koska opettajat tuntevat paremmin oppilaiden lukutaidon tason, on heidän hyvä olla mukana ohjaamassa lapsia kirjavalinnoissa.

Polkuja kirjan ja tiedon äärelle

Kirjastojen yhteistyö kasvatuksen ja opetuksen kanssa. Tutustu esitteeseen.

Eskarit ja 1. luokka

Ensimmäisen kirjastovierailun aiheena ovat kirjastonkäytön perusasiat, kuten lainaaminen ja palauttaminen, kirjojen käsittely ja kirjastossa käyttäytyminen. Tutustutaan lastenosastoon. Lapsille voidaan antaa omat kirjastokortit, tai opettaja voi lainata kirjat luokassa luettavaksi. Keväällä 1.luokkalaisille voidaan järjestää kirjavinkkausta ja eskareille kuvakirjojen esittelyä. Lukudiplomin voi ottaa käyttöön heti, kun lukutaitoa on riittävästi.

Tähtilukija – helppolukuinen kirjasarja

2. luokka

Ohjattu kirjastovierailu, jonka aikana kerrotaan kirjastonkäytön säännöt ja tutustutaan kirjastoon.

Helppolukuisiin kirjoihin keskittyvä kirjavinkkaustunti sopii erittäin hyvin 2-luokkalaisille, ja sen yhteydessä voidaan esitellä lukudiplomin käyttöä.

3. luokka

  • kirjaston käytön opetus
  • kirjavinkkaus
  • lukudiplomi

Kirjaston käytön oppitunnilla harjoitellaan kirjojen löytämistä hyllystä harjoitustehtävien avulla. Kirjavinkkauksessa voidaan opettajan toiveiden mukaan keskittyä johonkin teemaan, kuten esim. salapoliisikertomuksiin, runoihin tai tietokirjoihin. Lukudiplomin avulla voidaan perehtyä monipuolisesti erilaisiin kirjoihin.

4. luokka

  • kirjastovierailu: verkkokirjasto
  • kirjavinkkaus
  • lukudiplomi

Kirjasto käynnillä tutustutaan verkkokirjastoon ja opetellaan löytämään kirjoja hyllystä.

Kirjavinkkauksessa voidaan opettajan toiveiden mukaan keskittyä johonkin teemaan, kuten esim. salapoliisikertomuksiin, fantasiaan tai urheiluaiheisiin kirjoihin. Lukudiplomin avulla voidaan perehtyä erilaisiin teemoihin.

Lukudiplomissa luvassa erilaisia teemoja

5.-6. luokat

  • kirjastovierailu: tiedonhaku
  • kirjavinkkaus
  • lukudiplomi

Kirjasto käynnillä käydään läpi tiedonhaun opetusta opettajan toiveiden mukaan esimerkiksi silloin, kun oppilaat tarvitsevat tietoa esitelmää varten. Kirjavinkkauksessa voidaan opettajan toiveiden mukaan keskittyä johonkin teemaan, kuten esim. fantasiaan ja scifiin tai historiallisiin romaaneihin. Lukudiplomia voidaan tarvittaessa hyödyntää kirjastossa vierailun yhteydessä.

7. luokka

Kirjastossa järjestetään oppilaille tiedonhaun oppitunti, jossa opetellaan harjoitusten avulla käyttämään verkkokirjastoa ja tutustutaan kirjaston e-aineistoihin. Lisäksi luokille järjestetään tarvittaessa mahdollisuus käyttää kirjastoa myös varsinaisen aukioloajan ulkopuolella. Lukudiplomi on luokkien käytettävissä.

Lukudiplomi listalla olevia kirjoja
Lukudiplomi on myös 8.-9. luokkalaisten käytettävissä

8.-9. luokat

Luokille järjestetään mahdollisuuksien mukaan kirjailijavierailu joko kirjastossa tai koulussa. Oppilaille järjestetään kirjastossa opettajien toiveiden mukaista ohjelmaa. Luokille järjestetään tarvittaessa mahdollisuus käyttää kirjastoa myös varsinaisen aukioloajan ulkopuolella.

Muu yhteistyö

Kirjavinkkaus

Kirjavinkkausta järjestetään resurssien mukaan eri luokka-asteille, varsinkin alakoululaisille. Luokat ovat tervetulleita erillisille vinkkaustunneille kirjastoon tai kirjastosta voidaan tulla luokkiin vinkkaamaan. Vinkkauksesta kannattaa sopia hyvissä ajoin.

Kirjaston tilat ja aineistopaketit

Kaikki kirjaston palvelut ovat koulujen vapaasti käytettävissä. Opettajat ja oppilaat ovat tervetulleita lainaamaan kirjoja sekä kirjastoautoon että pääkirjastoon.

Opettajat voivat myös pyytää henkilökuntaa keräämään aineistoa luokkiin, esimerkiksi kirjapaketteja jostakin oppiaineesta. Kirjastoauto toimii välittäjänä.

Kirjastoauto Rannan koulun edessä
Kirjastoauto välittää aineistoa kouluille

Kirjailijavierailut

Kirjailijavierailujen järjestämiksi kirjasto yleensä hakee ulkopuolista rahoitusta ja tiedottaa vierailuista kouluille. Rahoitusta voidaan hakea myös yhdessä.

Projektit ja tempaukset

Koulu ja kirjasto voivat järjestää yhteisiä projekteja lukemaan innostamiseksi. Näihin yleensä joudutaan hakemaan ulkopuolista rahoitusta. Pienempiä tempauksia voidaan toteuttaa myös yhdistämällä koulun ja kirjaston resurssit.

Näyttelyt ja esitykset

Kirjasto tarjoaa mahdollisuuden kouluille tuoda esille omia tuotoksiaan, kirjoitelmia, piirustuksia, luokan keräämiä lukutoukkia ja lukupuita sekä mielikirjanäyttelyitä. Koululaiset ovat tervetulleita esiintymään kirjastoon esimerkiksi satutunneille ja muihin tapahtumiin. Samoin koululaiset ovat tervetulleita tutustumaan kirjaston järjestämiin muihin näyttelyihin ja esityksiin.

Tiedottaminen

Kirjastosta lähetetään elokuussa kouluille sähköpostia, jossa kerrotaan kirjaston kuulumiset ja valmiudet ottaa koululuokat vastaan. Opettajat vuorostaan ottavat yhteyttä kirjastoon, kun heillä on tarjota esityksiä, näyttelyitä tai muita ideoita yhteistyön kehittämiseksi.

Verkkokirjasto 24/7

Joki-kirjastojen logo

eKirjasto 24/7

Pohjoisen eKirjaston logo.

Ota yhteyttä

Niinimäki Elli
lasten ja nuorten kirjastonhoitaja
044 4294 208
Kirjastopalvelut

Luokkasarjat

Kirjastolla on joitakin kirjoja, joita riittää koko luokalle. Kirjasto voi myös ”kerätä” sarjan kirjaston omista kirjoista ja pyytämällä lisäkappaleita muista kirjastoista.

Lukudiplomi

Alueen kirjastoilla on yhteinen lukudiplomi, joka on vapaasti koulujen käytössä. Kirjastossa esitellään diplomia luokkakäyntien yhteydessä.

Lukudiplomi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare