Osoitepalvelu

Osoitteet ovat tärkeä osa paikkojen saavutettavuutta.

Yleistä osoitekohteista

Osoitekohteita ovat pääasiassa rakennuspaikkoina käytettävät kiinteistöt ja rakennukset, sekä yleiset kokoontumispaikat ja puistot. Näille kohteille annetaan yksilöivät osoitetiedot, jotta kohde voidaan paikantaa yleisesti ymmärrettävällä tavalla ja tarvittaessa löytää nopeasti. Osoite muodostuu kadun- tai tiennimestä sekä osoitenumerosta. Nimistöön haetaan taustaa alueen vanhoista nimistä vanhojen karttojen ja kiinteistöjaotuksen pohjalta. Osoitteiden hallinnoiminen on yleisesti katsottu kuntien tehtäväksi, vaikka lainsäädännöllä asiasta ei ole kattavasti säädetty.

Asemakaava-alue

Asemakaava-alueella katunimistö muodostuu alueen kaavoituksen yhteydessä. Osoitenumero määrittyy tonttijaon mukaan, jolloin kadun oikealla puolella käytetään tonttikohtaisia parittomia numeroita ja kadun vasemmalla puolella parillisia numeroita. (Kuntaliitto 2006 – Kunnan osoitejärjestelmä)

Haja-asutusalue

Haja-asutusalueella tiennimet muodostuvat viranhaltijapäätöksillä. Uutta tiennimeä muodostettaessa kuullaan myös alueen asukkaita, joilla voi olla tietoa tiestön epävirallisista puhekielen nimistä. Uusi tiennimi määritellään, mikäli tie johtaa vähintään kolmelle asutulle kiinteistölle. Haja-asutusalueella osoitenumero määrittyy matkan mukaan tien alkupäästä mitattuna, jolloin parittomat numerot muodostuvat tien oikealla puolelle ja parilliset numerot tien vasemmalle puolelle. (Kuntaliitto 2006 – Kunnan osoitejärjestelmä)

Viitta ja numero

Uutta kadun- tai tiennimeä käyttöönotettaessa maastoon asennetaan viitta, josta nimi käy ilmi. Viitan hankkiminen kuuluu asemakaava-alueella kaupungille ja haja-asutusalueella tiekunnalle. Rakennuksen omistajan tai haltijan tehtävänä on numerokyltin hankkiminen ja asentaminen rakennuksen seinään tai muutoin näkyvälle paikalle.

Pelastustoiminta

Turvallisuusviranomaiset käyttävät myös osoitetietoja paikantaessaan hälytyskohdetta. Osoitejärjestelmän tueksi Hätäkeskuslaitos ohjeistaa selvittämään rakennuksen tai paikan WGS84-järjestelmän mukaiset koordinaatit hätätilanteiden varalle. Vaihtoehtoisesti ohjeistetaan soittamaan hätäpuhelut 112-sovelluksen avulla, jolloin puhelimen koordinaatit välittyvät suoraan pelastustoiminnan tueksi.

Yhteystiedot

Puranen Maria
maanmittausinsinööri
044 4294 247
Tekniset palvelut

Lepistö Ari
vs. paikkatietoinsinööri
044 4294 412
Tekniset palvelut

Linkit

112 Suomi-sovellus

Sijaintitietolomake

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare