Kaupunkisuunnittelu

Tulevaisuuden Ylivieska

Ydinkeskustan kaavarunko 2030

Kaavarunko on yleensä asemakaavoituksen pohjaksi laadittava yleispiirteinen suunnitelma. Kaavarungon avulla pyritään selvittämään asemakaavan tai muu maankäyttösuunnitelman vaikutusta laajempaan ympäristöön.

Kaavarunkoalue käsittää Ylivieskan keskustan asemanseudun ympäristöön rajautuen lännessa Valtakatuun, pohjoisessa Kalajokeen, etelässä Savontiehen ja idässä Tulolantiehen.

Kaavarunko laadittiin ydinkeskustan asuntorakentamisen, kaupallisten ja muiden palveluiden sekä liikenteen ja viheryhteyksien selvittämiseksi.

Suunnitelma ei ole maankäyttö- rakennuslain mukainen kaavataso. Sitä ei aseteta nähtäville eikä siitä voi valittaa. Kaavarunko liitetään asemakaavan valmisteluaineistoon.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2014 § 4 asemakaavoitusta ja muuta maankäytön suunnittelua ohjaavan yleispiirteisen kaavarunkosuunnitelman.

Yhteystiedot

Taka-Eilola Esa
kaavoitusinsinööri
044 4294 370
Tekniset palvelut

Lehto Antto
Kaavasuunnittelija
044 4294 577
Tekniset palvelut

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Ylivieskan keskustan kaavarunko 2030

Ylivieskan keskustan kaavarunko 2030, kartta pdf-tiedostona

Keskustan kaavarunko 2030, selostus

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare