Viemäröinti

Ylivieskan kaupungin viemärilaitos

Vastaa kaupungin viemäriverkoston rakentamisesta, kunnossapidosta ja hoidosta.

Vähäkankaan koulun rakentaminen on käynnissä, koulu alkaa uudessa koulussa elokuussa 2024 ja pihatyöt valmistuu myöhemmin syksyllä. Koulun jätevesiä varten rakennetaan viemäröintilinja Vähäkankaan kylän kautta kulkevaan Vesikolmio Oy:n siirtoviemärilinjaan.

Viemäriliittymissopimus

Liittymissopimus tehdään Ylivieskan Vesiosuuskunnalla, josta saa tarvittavia lisätietoja.

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Lisätietoja saa rakennustarkastajalta puh. 044-4294 236 ja
ympäristösihteeriltä puh. 044-4294 227

Ylivieskan kaupungin viemärilaitoksen maksutaksat

Ylivieskan kaupungin viemärilaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen liittymismaksua, perusmaksua sekä muita tämän taksan mukaisia maksuja laitoksen tuottamista palveluista.

Liittymismaksu

Viemärilaitoksen liittymismaksu määräytyy jätevesiviemärin toiminta-alueella kiinteistön
käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden perusteella. Liittymismaksu oikeuttaa kiinteistön
liittymään laitoksen verkostoon.
Tonttiviemärin rakentamisen, kunnossapidon, uudelleenrakentamisen ja maanrakennustyöt
suorittaa kustannuksellaan liittyjä. Liitostyön tekee aina laitos.
Liittymismaksu ei ole arvonlisäverollista. Muihin maksuihin lisätään alv 24%.

Liittymismaksut / 1-perheen omakotitalot:
viemäriliittymä 2700 €
vesiliittymä 1500 €

Muiden asuinrakennusten ja rakennusten liittymismaksut

Perusmaksu

Jätevesimaksut 1.1.2023 alkaen löytyvät täältä (kts. ”päätösehdotus”).

Tonttijohtojen rakentamismaksut:

Omakotitalotonteilla viemäriliittymämaksu sisältää tonttijohdon rakentamismaksun.
Tämän maksun perusteella vesihuoltolaitos rakentaa tonttijohdon runkolinjan liitoskaivosta tontin rajalle saakka.

Muut rakennukset:
900€ (putkikoko enintään 160mm)
1000€ (putkikoko 200mm)
Tonttijohtojen rakentamismaksu sisältää viemärin rakentamisen liitoskohdasta tontin rajalle saakka.

Veden kulutuksen mukainen käyttömaksu

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen
asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä.
Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksu on
jätevedellä 1.3.2024 alkaen 4,45 €/m3(sis. alv 24%).
Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueella on järjestetty erillisviemäröinti,
laitos perii korotettua käyttömaksua. Korotuksen suuruus on 100%.

Jätevesiviemärin toiminta-aluekartta

Sakokaivot

Jos haluat poistaa kiinteistöltäsi sakokaivot voit hakea toimenpiteelle lupaa.
Täytä hakemus ja palauta tekniseen palvelukeskukseen joko sähköpostin liitteenä tai
tulostettuna paperilla.

Laitosmies-ja viemäripäivystys

Päivystyspuhelin
laitosmiehet/viemärit
044 4294 517
Tekniset palvelut

Yhteyshenkilöt

Mustonen Karoliina
kuntatekniikan päällikkö
044 4294 231
Tekniset palvelut

Marjakangas Tuomo
kuntatekniikan insinööri
040 6301 453
Tekniset palvelut

Vesikolmio Oy

Vastaa Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelta tulevien jätevesien ja kaikkien sakokaivolietteiden käsittelystä.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare