Toimivallansiirtopäätökset

Kuka käyttää päätösvaltaa?

Voimassaolevat toimivallansiirtopäätökset

Hallintopalvelut

Tekniset palvelut


Mitä tarkoittaa toimivallansiirto?

Lähde www.kuntaliitto.fi

Päätöksentekojärjestelmän lähtökohdat

Kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto (kuntalaki 14 §). Päätösvalta kuuluu valtuustolle, ellei toisin ole säädetty tai ellei valtuusto ole delegoinut toimivaltaansa muille kunnan viranomaisille.

Valtuusto delegoi toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä

Kunnan hallinnon järjestämiseksi valtuuston on hyväksyttävä kunnan hallintosääntö, jossa määrätään mm. kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä.

Valtuusto tekee toimivallan jakoa koskevat ratkaisut eli delegointiratkaisut hallintosäännön määräyksillä. Valtuusto voi siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei voida siirtää erillisillä valtuuston päätöksillä.

Toimivallan siirtäminen toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tapahtuu samojen periaatteiden mukaan: jos toimivaltaa voidaan siirtää toimielimelle, voidaan sitä yleensä siirtää myös yksittäiselle viranhaltijalle ja luottamushenkilölle.

Toimivallan siirtämistä yksittäiselle luottamushenkilölle ja viranhaltijalle on rajoitettu hallinnollisen pakon käyttämisessä (kuntalain 91 §:n) sekä viran perustamisessa ja lakkauttamisessa (kuntalain 88 §). Niissä toimivaltaa voidaan siirtää vain toimielimelle.

Delegointiratkaisut sitovat myös valtuustoa

Hallinnossa on pääsääntönä, että ylempi viranomainen ei voi ilman nimenomaisesti siihen oikeuttavaa säännöstä puuttua alemman viranomaisen toimivaltaan kuuluvaan asiaan. Tätä voidaan luonnehtia toimivaltarajojen jäykkyydeksi. Periaate on voimassa myös kunnallishallinnossa. Esimerkiksi ei edes valtuusto voi ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka kuuluu kunnanhallituksen tai lautakunnan ratkaistavaksi. 

Toimivallan edelleen siirtäminen

Valtuusto voi johtosäännössä antaa oikeuden viranomaiselle annetun toimivallan edelleen siirtämiseen (kuntalaki 91.2 §).

Toimivallan edelleen siirtämisessä – edelleen delegoinnissa – valtuusto ei omalla delegointipäätöksellä lopullisesti ratkaise toimivaltaista viranomaista, vaan se antaa esimerkiksi kunnanhallitukselle ja lautakunnalle oikeuden siirtää valtuuston sille siirtämää toimivaltaa edelleen. Valtuuston johtosääntömääräykset antavat tällöin eräänlaisen avoimen valtakirjan sille viranomaiselle, jolle valtuusto on toimivallan siirtänyt. 

Ajantasainen laki

www.finlex.fi

Lisätietoja

Savolainen Nina
henkilöstöpäällikkö
044 4294 242
Hallintopalvelut

Lomakkeet

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare