Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus

Terveydensuojelun tarkoituksena on edistää ja valvoa terveydensuojelua alueellaan siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus

Toimi näin

Tee ilmoitus Ruokaviraston ilppa -sähköisessä ilmoituspalvelussa. Mikäli ilppa-palvelu ei jostakin syystä toimi tai sovi ilmoituksesi asiointikanavaksi, ole yhteydessä terveysvalvontaan.

Viranomainen ilmoittaa, kun tiedot ovat tallennettu rekisteriin.

Ilmoitusta käsiteltäessä kiinnitetään erityistä huomiota tilojen ilmanvaihtoon, välineiden desinfiointiin, toiminnan edellyttämiin kalusteisiin ja varusteisiin sekä pintamateriaaleihin. Kysy tarvittaessa kunnan terveydensuojeluviranomaiselta neuvoja siitä, mitä asioita yrityksesi toiminnassa ja toimitiloissa on erityisesti syytä huomioida terveydensuojelun näkökulmasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Terveydensuojelulain vaatimukset koskevat toimintaa ja toimitiloja, joista voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille. Toimitilojen on sovelluttava harjoitettavaan toimintaan ja toiminnasta ei saa syntyä terveyshaittaa asiakkaille. Vaatimukset eivät liity toiminnanharjoittajaan.

Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa myös toiminnan muutoksesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.
Jos toiminnanharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta toiminnanharjoittajalta.

Palvelupaikat

Toimipiste
Ympäristöterveydenhuolto
Tasangontie 21
84100 YLIVIESKA

Sähköinen ilmoituspalvelu:

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare