Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus 2021-2022 Kaavoitusohjelma 2022-2025

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se perustuu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 §:ään. Kaavoituskatsauksessa esitetään vireillä olevat kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä mahdollisesti lähiaikoina vireille tulevat kaavoitustehtävät.

Kaavoituskatsauksen tarkoitus on tiedottaa kaupunkilaisille kaavahankkeista yleispiirteisesti.

Käytännössä kaavoituskatsaus on luettelo käynnissä olevista ja käynnistyvistä kaavahankkeista, niiden etenemisestä ja yhteyshenkilöistä. Kaavahankkeet esitetään lyhyenä kuvauksena ja sijaintitietona kartalla. Lisäksi selostetaan yleisiä kaavoitukseen liittyviä asioita ja esitetään lyhyt katsaus menneestä vuodesta.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt viimeisimmän kaavoituskatsauksen 15.11.2021 § 4.

Kaavahankkeita voi käynnistyä kesken vuotta, vaikkei niistä olekaan tiedotettu kaavoituskatsauksessa. Tyypillisesti tällaisia hankkeita ovat yksityisten maanomistajien hakemat asemakaavan muutokset, jotka eivät ole olleet kaupungin tiedossa katsausta laadittaessa.

Täsmällinen tiedottaminen yksittäisistä kaavahankkeista tehdään erikseen kaavakohtaisesti. Parhaillaan käynnissä olevien hankkeiden tiedot löytyvät Laadinnassa olevat kaavat-linkin takaa.

Kaavoituskatsaus 2021-2022 ja kaavoitusohjelma 2022-2025

Ota yhteyttä

Suikkari Risto
kaupunginarkkitehti
044 4294 232
Tekniset palvelut

Taka-Eilola Esa
kaavoitusinsinööri
044 4294 370
Tekniset palvelut

Konu-Vierimaa Riitta
kaavasuunnittelija
044 4294 233
Tekniset palvelut

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Tutustu tulevaan kaavoitukseen!

Kaavoituskatsaus 2021-2022 ja kaavoitusohjelma 2022-2025

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare