Säädökset ja taksa

Jätelainsäädäntöä täydentäviä, sitovia määräyksiä.

Jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä, sitovia määräyksiä. Ne ovat voimassa jätelautakunnan toimialueella.

Jätehuoltomääräykset

Vestia hoitaa omistajakuntiensa lukuun jätelain (646/2011) mukaan kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät lukuun ottamatta sako- ja umpikaivolietteitä. Tätä jätemaksutaksaa sovelletaan Vestia Oy:n omistajakunnissa.

Jätemaksutaksan maksut sisältävät kaikki jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen kustannukset.

Tyhjennysmaksu kattaa jätteen keräilyn, kuljetuksen, jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn, kaatopaikan maisemoinnin ja jälkihoidon.

Perusmaksulla katetaan alueellisten jätteenvastaanottopaikkojen (lajittelupihat) perustaminen ja ylläpito, tiedotus, kierrätysneuvonta, laskutus, hallinnolliset palvelut, jätehuollon kehittäminen ja tarvittavat investoinnit sekä jätelautakunnan toiminta.

Jätemaksutaksa 1.1.2024

Yhteystiedot

Jätelautakunta

Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska

Linnala Anu
Jätehuollon suunnittelija
040 5586 330

Myllyoja Elina
toimistosihteeri
044 4294 225

Jätelaki

Valtioneuvoston asetus jätteistä

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare