Opiskelijahuolto

Infoa opiskelijoille

Tärkeää tietoa matkalle valkolakkiin

Yhteisöllinen opiskelijahuolto

Ylivieskan lukio ei ole vain koulu. Olemme yhteisö, jossa pyritään huolehtimaan jokaisesta. Tämä huolehtiminen ja välittäminen toteutuu arkisen koulutyön keskellä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona.

MITÄ ON YHTEISÖLLINEN OPISKELIJAHULTO?

Koulussa opiskelijahuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä opiskelijahuoltona. Yhteisöllinen opiskelijahuolto on koko koulua tukevaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa, joka kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.

TARKOITUS?

Opiskelijahuolto luo edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle koulumaailmassa. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennaltaehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.

MITEN?

Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Yhteisöllisessä opiskelijahuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön hyvinvointia.

Turvallinen opiskeluympäristö voidaan nähdä:

  • fyysisenä (kouluympäristön ja -tilan terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys).
  • psyykkissenä (rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa).
  • sosiaalisena turvallisuutena

Opiskelijat toimivat ryhmissä, joilla on oma ryhmänohjaaja ja omat tutorit. Myös opiskelijakunta ja vanhempainyhdistys tuovat opiskelijoiden ja huoltajien näkökulmat kuuluviin.

KENEN KANSSA?

Kehitystyötä tehdään jatkuvasti yhteistyössä opiskelijoiden, huoltajien sekä muiden nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Koulullamme toimivat esimerkiksi erityisopettaja sekä opiskelijahuollon palvelut: opiskelijaterveydenhuolto,  kuraattori- ja psykologipalvelut sekä tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä. Osallisuus ja kuulluksi tuleminen vahvistaa hyvinvointia.

YKSILÖKOHTAINEN OPISKELIJAHUOLTO

Koulullamme toimivat opiskelijahuollon palvelut: opiskelijaterveydenhuolto, kuraattori- ja psykologipalvelut sekä tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä.

Monialainen asiantuntijaryhmä (ATR) on opiskelijaan liittyvän huolen selvittämiseksi koottava palaveri mm. opiskeluun, jaksamiseen, mielenterveyteen tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviin asioihin.

ATR kootaan tapauskohtaisesti ja osallistujat sovitaan yhdessä opiskelijan kanssa. Palaveriin voi osallistua käsiteltävän asian mukaan esim. terveydenhoitoja, kuraattori, psykologia, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja, huoltaja tai muu keskeinen henkilö.

ATR:n toiminta on luonteeltaan osallistavaa, tukevaa ja keskustelevaa. Ryhmän toiminta kunnioittaa opiskelijan yksityisyyttä.

Pyrkivän opas

Pyrkivän opas

Yhteystietoja

Lukio

Takkulantie 3, 84100 Ylivieska

Alanen Terttu
matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori (virkavapaalla 1.8.2023-31.7.2024)
050 3624 956

Hemmilä Sini
opinto-ohjaaja
044 4294 367

Luhtasela Kalle
rehtori
044 4294 548

Lähetkangas Terhi
etälukion opinto-ohjaaja
044 4294 437

Pieskä Pekka
vs. rehtori
044 4294 206

Rahkonen-Navia Leila
hanketyöntekijä
040 1545 509

Typpö Niko
koulunkäynninohjaaja
040 6108 062

Valli Pauliina
koulusihteeri
044 4294 366

Vuolteenaho Helena
erityisopettaja
044 4294 382

Tietoja lukiosta

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare