Suojelukohteet

Vanhaa ja kaunista halutaan säilyttää Ylivieskan katukuvassa

Helaalan myllyssä palvelee kesäisin kahvila.

Suojelukohde

Suojelukohteella erotuksena suojelualueesta voidaan tarkoittaa muuta kuin aluemaista suojelukohdetta, joka on päätetty suojella muutokselta lain, asetuksen tai muun säännön perusteella. Perusteena suojelulle voi olla esimerkiksi rakennussuojelu, luonnonsuojelu tai muinaismuistolaki. Tällöin puhutaan vastaavasti joko rakennussuojelukohteesta, luonnonmuistomerkistä tai muinaisjäännöksestä.

Ota yhteyttä

Taka-Eilola Esa
kaavoitusinsinööri
044 4294 370
Tekniset palvelut

Lehto Antto
Kaavasuunnittelija
044 4294 577
Tekniset palvelut

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Linkit

2. vaihemaakuntakaava, Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015, Inventointikertomus 24.11.2016, Ylivieska

2. vaihemaakuntakaava, Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015, Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu B:86)

Kulttuuriympäristön palveluikkuna

Museovirasto

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare