Opintojen rakenne ja opetussuunnitelma

Tavoitteena eväät elinikäiseen musiikin harrastamiseen

Perusopinnot

Perusopintojen tavoitteena on oppia musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja. Samalla myös musiikillinen ilmaisukyky ja esiintymistaito kehittyvät. Perusopinnot on jaettu kahdeksaan opintoportaaseen ja niihin kuuluu oman viikoittaisen yksilötunnin lisäksi musiikin yhteismusisointia ja musiikin hahmotusaineita sekä mahdollisuuksien mukaan valinnaisia opintoja.

Musiikin hahmotusaineissa opitaan lukemaan, kirjoittamaan ja hahmottamaan musiikkia. Lisäksi opitaan musiikin historiaa ja tyylejä. Konserttikäynnit, sävellys ja improvisointi ovat myös osa opiskelua. Nämä kaikki tukevat soitonopetusta. Opintojen aikana oppilas saa sanallista palautetta ja arviointia.

Perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 opetustuntia. Perusopinnoista saa todistuksen suoritettuaan siihen kuuluvat opinnot. Opinnoista annetaan sanallinen arviointi.

Syventävät opinnot

Perusopintojen jälkeen opinnot jatkuvat syventävissä opinnoissa. Opintoihin sisältyy pääaineen lisäksi musiikin hahmotusaineita ja yhteissoittoa sekä valinnaisia aineita. Esiintymiset, improvisointi ja sävellys kuuluvat myös opintoihin. Opintojen aikainen palaute ja arviointi on erilaisin menetelmin toteutettavaa sanallista arviointia. Syventävien opintojen aikana oppilas suunnittelee ja toteuttaa omaa osaamistaan kuvaavan lopputyön. Syventävien opintojen päätteeksi oppilaalla on valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin.

Syventävien opintojen laajuus on 500 opetustuntia. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas saa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen päättötodistuksen. Oppimäärän ja lopputyön arviointi on sanallinen.

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma on luettavissa täältä

Ylivieskan seudun musiikkiopisto

  • Toimisto
  • puh. 044 4294 323
  • musiikkiopisto@ylivieska.fi
  • Kyöstintie 4
  • 84100 YLIVIESKA
Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare