Talousveden valvonta

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen. Talousveden tulee olla käyttäjälleen turvallista

Talousveden valvonta

Verkostovesi

Terveysvalvonta valvoo vesilaitosten toimittaman talousveden laatua. Talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) laatuvaatimukset ja -suositukset. Tämän toteutumisen varmistamiseksi eri puolilta verkostoa otetaan säännöllisesti näytteitä valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Kohteiden, joiden vettä käytetään enintään 10 m3 päivässä tai joissa on alle 50 käyttäjää sekä haja-asutusalueiden elintarvikkeita valmistavien tai käsittelevien paikkojen (esim. kaupat, pienet leipomot, koulut ja päiväkodit), vesi tutkitaan sen sijaan STM:n asetuksen ”Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001)” mukaisesti. Jokaiselle kohteelle laaditaan oma valvontatutkimusohjelma tai näytteenottosuunnitelma.

Mikäli verkostoveden laadussa on ongelmia, kannattaa olla yhteydessä terveysinsinööriin, joka selvittää asiaa ja ottaa tarvittaessa verkostovesinäytteen. Näyte on pääsääntöisesti maksuton.
Ylivieskan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella veden toimittaa Vesikolmio Oy ja jakelusta vastaavat:
• Alavieskassa Alavieskan kunta
• Nivalassa Nivalan Vesihuolto Oy
• Sievissä Sievin vesiosuuskunta
• Ylivieskassa Ylivieskan vesiosuuskunta

Vesilaitoksien toimittama vesi on pohjavettä.

Kaivovesi

Kaivovesi kannattaa tutkituttaa kaivon valmistuttua ja muutaman vuoden välein tämän jälkeen veden laadun varmistamiseksi. Terveysvalvontaan kannattaa olla yhteydessä, jos epäilet kaivoveden voivan aiheuttaa terveyshaittaa.

Rengaskaivon sisä- ja ulkopuoliset rakenteet kannattaa tarkistaa ajoittain. Kaivon puhdistus ja huolto voi tulla ajankohtaiseksi esim. havaittujen veden laadun muutosten vuoksi.

Rengaskaivojen yleisimpiä ongelmia ovat liiallinen rauta- ja mangaanipitoisuus, veden happamuus sekä pintavesivalumista johtuvat mikrobiologiset riskit. Porakaivoveden osalta kannattaa huomioida arseeni ja radon.

Kaivoveden laadun tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja -suositukset.

Lähdevesi

Lähteet rinnastetaan yksityisiin kaivoihin. Niihin sovelletaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimuksia ja -suosituksia. Runsaassa käytössä olevien lähteiden veden laatua tutkitaan säännöllisesti. Säännöllinenkään valvonta ei takaa lähdeveden pysyvää kemiallista tai mikrobiologista turvallisuutta. Käyttäjän oma vastuu korostuu lähdevesiä juomavedeksi käytettäessä.

Legionella

Rakennusten sulkeminen osittain tai kokonaan sekä tilojen vähäinen käyttö voi suurentaa legionellariskiä kylmässä talousvedessä, lämpimässä käyttövedessä, sekä jäähdytysvedessä, porealtaiden vesissä ja muissa vesijärjestelmissä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut ohjeet vesijärjestelmien puhdistamiseksi ja legionelloositapausten torjumiseksi. Ohjetta voidaan soveltaa kaikkiin osittain tai kokonaan kiinni olleisiin kohteisiin. Putkistojen viikoittainen huuhtelu on suositeltavaa tehdä tilojen ollessa kiinni. Lämpimän käyttöveden lämpötila tulee pitää kaikkialla vesijärjestelmässä vähintään 50–55 °C:n, mieluummin 55–65 °C:n lämpöisenä ja kylmän veden lämpötila korkeintaan 20 °C. Ennen tilojen avaamista vettä tulee juoksuttaa jokaisesta vesipisteestä.

Maksullisuustieto

Yksityisen kaivoveden tutkiminen on maksullista.

Palvelupaikat

Toimipiste
Ympäristöterveydenhuolto
Tasangontie 21
84100 YLIVIESKA

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare