Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvonta

Tupakkavalvonnan tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen

Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvonta

Tupakkatuotteet

Tupakka- ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden valvonnasta säädetään tupakkalaissa (549/2016 muutoksineen).

Tupakkatuotteella tarkoitetaan tupakkalain mukaan kulutukseen sopivaa, tupakasta (nicotiana) kokonaan tai osittain koostuvaa tuotetta, kuten savukkeita, suussa käytettäväksi tarkoitettuja tupakkatuotteita ja nikotiininestettä.

Nikotiininesteellä tarkoitetaan nikotiinia sisältävää nestettä, joka on tarkoitettu höyrystettäväksi sähkösavukkeen avulla.

Nikotiinivalmisteet, joita käytetään tupakasta vieroittumisen tukena, eivät ole tupakkalain tarkoittamia tuotteita. Niitä valvotaan lääkelain (395/1987 muutoksineen) nojalla.

Tupakkalaissa (549/2016) säädetään toimenpiteistä, joilla
• ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä
• tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja
• suojellaan väestöä altistumiselta tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden savulle.

Lain keskeisenä tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.

Terveysvalvonta valvoo tupakkalain toteutumista tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikoissa sekä ravitsemisliikkeissä ja yleisissä oleskelutiloissa, mm. päiväkodeissa, kouluissa.

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiä varten on haettava tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa. Vähittäismyyntiluvan myöntää kunnan terveystarkastaja.

Asuntoyhteisön hakemus tupakointikiellolle

Asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoita on kuultava ennen hakemuksen tekemistä.

Kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään. Asuinhuoneiston asuintilaa koskeva tupakointikielto ei koske sähkösavukkeen käyttämistä.

Lisätietoa tupakointikiellon hakemisesta saa terveysvalvonnasta.

Nikotiinivalmisteet

Kunta valvoo alueellaan myös tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettujen nikotiinia sisältävien lääkevalmisteiden myyntiä. Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin on haettava vähittäismyyntilupaa. Myynti on mahdollista apteekkien lisäksi myymälöissä, huoltoasemilla, kioskeissa ja ravintoloissa. Valmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille.

Palvelupaikat

Toimipiste
Ympäristöterveydenhuolto
Tasangontie 21
84100 YLIVIESKA

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare