Digituki

Hublet tablettitietokone

Opastusta ja tukea sähköisten palvelujen käyttöön

Digitukea kirjastosta

Kirjastossa saat apua kirjaston omien sähköisten palvelujen, kuten verkkokirjaston ja e-aineistojen, sekä asiakkaille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmien käytössä. Kirjasto tarjoa opastusta osana päivittäistä asiakaspalvelua ja erikseen järjestettävissä tilaisuuksissa. Digitukea voivat kirjastossa tarjota myös muut toimijat, esimerkiksi yhdistykset, pankit ja KELA.

Digiopastuksessa noudatamme valtakunnallisia digituen eettisiä ohjeita. Neuvomme vahvaa tunnistautumista vaativia palveluja yleispiirteisesti. Henkilökunta ei käsittele asiakkaan salasanoja tai vahvan tunnistautumisen välineitä (verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne, varmennekortti), eikä hoida asiakkaan puolesta hänen henkilökohtaisia asioitaan. Viranomaiset ja julkiset tahot tarjoavat digiopastusta omien palvelujensa käytössä. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaan oikean tahon puoleen.

Digiklinikka

Digiklinikka antaa tukea sähköisten palvelujen käyttöön. Voit tulla kysymään laitteisiin tai ohjelmiin liittyvistä asioista. Ota oma laite mukaan. Kevään 2021 aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Digiklinikka toimii kirjastossa osana yhteistyötä Raudaskylän kristillisen opiston Aikuisten digitaidot -hankkeen kanssa. Enemmän hankkeesta alla.

Muita digitukea antavia tahoja

Ylivieskan seudun kansalaisopisto järjestää tietotekniikkaan ja eri ohjelmien käyttöön perehdyttäviä kursseja.

Raudaskylän kristillinen opisto on järjestänyt digiopastusta erilaisten hankkeiden kautta (ks. esite):

  • Aikuisten digitaidot -hankkeen kohderyhmiä ovat erityisesti maahanmuuttajat, osatyökykyiset pitkäaikaistyöttömät, uudelleen kouluttautuvat aikuisopiskelijat sekä järjestöjen kautta ikäihmiset.
  • Työelämän digitaidot -hanke on kohdistettu uudelleen kouluttautuville aikuisopiskelijoille, pitkäaikaistyöttömille ja työelämän ulkopuolella oleville henkilöille.
  • Digiluuri tarjoaa matalan kynnyksen puhelinneuvontaa digiasioissa tiistaisin klo 10.00– 12.00 ja keskiviikkoisin klo 12.00–14.00 numerossa 044 5874 253.
Digiopastusta kirjaston eri laitteilla
Opastamme asiakkaita verkkokirjaston, e-aineistojen sekä kirjastossa käytössä olevien laitteiden, kuten lainausautomaatin ja mikrofilmiskannerin, käyttämisessä niin osana päivittäistä asiakaspalvelua kuin erikseen järjestettävissä tilaisuuksissa.

Verkkokirjasto 24/7

Joki-kirjastojen logo

eKirjasto 24/7

ekirjasto logo

Digiopastusta verkossa

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare