Digituki

Opastusta ja tukea sähköisten palvelujen käyttöön

Hublet tablettitietokone

Digitukea kirjastosta

Kirjastossa saat apua kirjaston omien sähköisten palvelujen, kuten verkkokirjaston ja e-aineistojen, sekä asiakkaille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmien käytössä. Kirjasto tarjoa opastusta osana päivittäistä asiakaspalvelua ja erikseen järjestettävissä tilaisuuksissa. Digitukea voivat kirjastossa tarjota myös muut toimijat, esimerkiksi yhdistykset, pankit ja KELA.

Digiopastuksessa noudatamme valtakunnallisia digituen eettisiä ohjeita. Neuvomme vahvaa tunnistautumista vaativia palveluja yleispiirteisesti. Henkilökunta ei käsittele asiakkaan salasanoja tai vahvan tunnistautumisen välineitä (verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne, varmennekortti), eikä hoida asiakkaan puolesta hänen henkilökohtaisia asioitaan. Viranomaiset ja julkiset tahot tarjoavat digiopastusta omien palvelujensa käytössä. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaan oikean tahon puoleen.

Muita digitukea antavia tahoja

Ylivieskan seudun kansalaisopisto järjestää tietotekniikkaan ja eri ohjelmien käyttöön perehdyttäviä kursseja.

Digiopastusta kirjaston eri laitteilla
Opastamme asiakkaita verkkokirjaston, e-aineistojen sekä kirjastossa käytössä olevien laitteiden, kuten lainausautomaatin ja mikrofilmiskannerin, käyttämisessä niin osana päivittäistä asiakaspalvelua kuin erikseen järjestettävissä tilaisuuksissa.

Verkkokirjasto 24/7

Joki-kirjastojen logo

eKirjasto 24/7

Pohjoisen eKirjaston logo.

Digiopastusta verkossa

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare