Yksityistiet

Yksityistieasioi-den hoito

Uusi yksityistielaki voimaan 1.1.2019

Auraus

Tästä voit jättää aurauspalautteen

Yksityisteiden neuvonta- ja opastushanke huhti-elokuu 2022

Tiekuntatietoutta yksityisteille! Ylivieskan kaupungissa toteutettiin vuoden 2022 huhti- elokuussa hanke,
jonka tarkoituksena oli parantaa yksityisteihin liittyvää neuvontaa ja opastusta. Erityisesti haluttiin
lisätä kiinnostusta tiekuntien perustamiseen. Vuonna 2019 voimaan tulleen uuden yksityistielain
myötä tiekuntien merkitys yksityistieasioissa on korostunut.

Koostimme yksityisteiden osakkaille, tieisännille ja muille yhteyshenkilöille pienen opasvihkosen,
joka pyrkii tarjoamaan selkeämpää tietoutta tiekunnista, niiden perustamisesta, hallinnosta sekä
tiekunnille myönnettävistä avustuksista. Oppaaseen pääset tästä

Tiekuntatietoutta yksityisteille -yleisötilaisuus 29.8.2022.

Esitysmateriaali luettavissa tästä.

Tallenteen pääset katsomaan tästä (https://youtu.be/PDxTDtC_IVI)

Yksityistielaki

Yksityisen tien tieoikeudesta, tienpidosta ja käytöstä niihin liittyvine menettelyineen säädetään laissa yksityisistä teistä. Yksityistielaki 560/2018

Yksityistietyypit

Yksityistiet jaetaan kolmeen ryhmään: toimitustiet, sopimustiet ja kiinteistöjen omat tiet.
Toimitustiet ovat pääsääntöisesti vain tieosakkaiden käytössä.
Sopimusteillä käyttäjinä ja ylläpitäjinä ovat yleensä sopimuskumppanit.
Omat tiet ovat vain yksityisessä käytössä.
Metsätieksi kutsutaan yksityistielaissa pääasiassa metsätalouden kuljetuksiin tarkoitettua yksityistietä.
Yksityistiet hoitaa ja kunnossapitää tiekunnat sekä tieosakkaat.
Valtiolla ja kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta osallistua yksityisteiden kunnossapitoon.

Avustukset

83 § Valtionavustus
84 § Kunnan avustus
Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.
Kunnan avustukset eivät ole lakisääteisiä, vaan perustuvat kunnallispoliittisiin päätöksiin.

Yksityisteiden talvikunnossapito Ylivieskassa

Yksityistie aurataan kaupungin toimesta, kun tien pituus on vähintään 50m pysyvästi asuttuun talouteen yleisen tai yksityisen tien reunasta pääoven eteen mitattuna.

Jos tarvitset pihanaurausta terveydellisin perustein tai olet vähintään 75 voit hakea pihanaurausta pihanauraus hakemuksella Palauta lomake kaupungintalolle (Kuntatekniikka) tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen (riikka.anttila@ylivieska.fi)

Yhteystiedot

Palautenumero

Puh. 044 529 4118

Aurauspalaute. 0404860574

Jätä viesti aurauspalautteen vastaajaan. Puheluita puretaan vastaajasta arkisin vähintään kerran päivässä.

Mustonen Karoliina
kuntatekniikan päällikkö
044 4294 231
Tekniset palvelut

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Sopimustiet Ylivieskassa

Sopimusyksityistiet

Rahalla avustettavat tiet

Kriteerit rahalla avustettavaksi tieksi ja Rahalla-avustettavat-tiet

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare