Yksityistiet

Yksityistieasioi-den hoito

Uusi yksityistielaki voimaan 1.1.2019

Yksityisteiden neuvonta- ja opastushanke huhti-elokuu 2022

Tiekuntatietoutta yksityisteille! Ylivieskan kaupungissa on käynnistetty kuluvana vuonna 2022 hanke,
jonka tarkoituksena on parantaa yksityisteihin liittyvää neuvontaa ja opastusta. Erityisesti halutaan
lisätä kiinnostusta tiekuntien perustamiseen. Vuonna 2019 voimaan tulleen uuden yksityistielain
myötä tiekuntien merkitys yksityistieasioissa on korostunut.

Olemme koostaneet yksityisteiden osakkaille, tieisännille ja muille yhteyshenkilöille pienen opasvihkosen,
joka pyrkii tarjoamaan selkeämpää tietoutta tiekunnista, niiden perustamisesta, hallinnosta sekä
tiekunnille myönnettävistä avustuksista. Oppaaseen pääset tästä
Lisätietoja antaa hanketyöntekijä puh. 044- 4294577.

Yksityistielaki

Yksityisen tien tieoikeudesta, tienpidosta ja käytöstä niihin liittyvine menettelyineen säädetään laissa yksityisistä teistä. Yksityistielaki 560/2018

Yksityistietyypit

Yksityistiet jaetaan kolmeen ryhmään: toimitustiet, sopimustiet ja kiinteistöjen omat tiet.
Toimitustiet ovat pääsääntöisesti vain tieosakkaiden käytössä.
Sopimusteillä käyttäjinä ja ylläpitäjinä ovat yleensä sopimuskumppanit.
Omat tiet ovat vain yksityisessä käytössä.
Metsätieksi kutsutaan yksityistielaissa pääasiassa metsätalouden kuljetuksiin tarkoitettua yksityistietä.
Yksityistiet hoitaa ja kunnossapitää tiekunnat sekä tieosakkaat.
Valtiolla ja kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta osallistua yksityisteiden kunnossapitoon.

Avustukset

83 § Valtionavustus
84 § Kunnan avustus
Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.
Kunnan avustukset eivät ole lakisääteisiä, vaan perustuvat kunnallispoliittisiin päätöksiin.

Yksityisteiden talvikunnossapito Ylivieskassa

Yksityistie aurataan kaupungin toimesta, kun tien pituus on vähintään 50m pysyvästi asuttuun talouteen yleisen tai yksityisen tien reunasta pääoven eteen mitattuna.

Jos tarvitset pihanaurausta terveydellisin perustein voit hakea palvelua täyttämällä hakemuslomakkeen. Palauta lomake tekniseen palvelukeskukseen joko sähköpostin liitteenä tai tulostettuna.

Yhteystiedot

Mustonen Karoliina
kuntatekniikan päällikkö
044 4294 231
Tekniset palvelut

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Sopimustiet Ylivieskassa

Sopimusyksityistiet

Rahalla avustettavat tiet

Kriteerit rahalla avustettavaksi tieksi ja rahalla avustettavat tiet

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare