Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Toimi näin

Tee kirjallinen ilmoitus alkutuotantopaikastasi ja siellä harjoittamastasi toiminnasta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Kirjaa ilmoitukseen

  • toimijan nimi ja yhteystiedot;
  • toimijan yritys- ja yhteisötunnus, tilatunnus tai asiakastunnus, taikka näiden puuttuessa henkilötunnus;
  • alkutuotantopaikan nimi ja yhteystiedot;
  • alkutuotantopaikan käyntiosoite ja kunta;
  • tieto toiminnan luonteesta eli alkutuotantopaikalla harjoitettavasta alkutuotannon toiminnasta ja kyseisen toiminnan laajuudesta; sekä
  • toiminnan arvioitu aloittamisajankohta.

Kenelle ja millä ehdoin

Toimijan on huolehdittava, että alkutuotantopaikka, siellä tapahtuva alkutuotannon toiminta ja tuotetut alkutuotannon tuotteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Tuotteiden turvallisuus ei saa vaarantua.

Alkutuotantoon sisältyy alkutuotannon tuotteiden tuottamisen, kasvatuksen ja viljelyn lisäksi sadonkorjuu, viljan kuivaus, lypsäminen ja muu eläintuotanto ennen teurastusta. Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen. Lisäksi alkutuotantoon sisältyy tuotteiden varastointi tilalla sekä suurelta osin myös toimittaminen seuraavaan käsittelypisteeseen.

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostamisesta on pääsääntöisesti tehtävä joko ilmoitus sijaintikunnan elintarvikevalvontayksikköön tai sille on haettava elintarvikevalvonnan hyväksyntä. Tähän on kuitenkin helpotuksia. Jos alkutuotannon tuotteita käsitellään elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskisellä tavalla, esimerkiksi jäädytetään mansikoita ja kuivataan kasvatettuja yrttejä, voidaan tällaisia tuotteita valmistaa ja myydä pienimuotoisesti, myynnin jäädessä alle 15 000 € vuodessa. Jos alkutuotannon tuotteista valmistetaan ja myydään kohtalaisen vähäriskisiä tuotteita kuten hilloja, mehuja tai kasvisjalosteita, voi tällaisten tuotteiden koemarkkinointia halutessaan tehdä enintään yhden vuoden ajan, ei kuitenkaan säännöllisesti.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, kun toimija esimerkiksi hakee elintarvikkeiden alkutuotannolle viljelijätukia tai tekee ilmoituksen eläintenpitopaikasta, tieto alkutuotantopaikasta kulkee viranomaiselta toiselle, eikä toimijan tarvitse silloin tehdä erillistä ilmoitusta alkutuotantopaikasta.

Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä, luonnonvaraisen riistan luovutuksesta kuluttajalle eikä luonnonvaraisten kasvien, sienten tai esimerkiksi mahlan keräilystä. Ilmoitusta ei tarvitse myöskään tehdä kasvien ja sienten alkutuotannosta, jos toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena.

Maatilojen ei tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta, jos omia alkutuotannon tuotteita myydään pienimuotoisesti suoraan kuluttajille omalla tilalla tai torilla. Tästä suoraan kuluttajalle myynnistä ilmoitetaan joko alkutuotannon rekisteröinti-ilmoituksen yhteydessä tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella oman kunnan elintarvikevalvontaan.

Toimijan on ilmoitettava alkutuotannon toiminnassa tapahtuneista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuoden ajaksi ja toiminnan lopettamisesta. Ilmoitus on tehtävä elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään, kun muutokset tulevat voimaan.

Palvelupaikat

Toimipiste
Ympäristöterveydenhuolto
Tasangontie 21
84100 YLIVIESKA

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare