Vaikuttaminen ja osallisuus

Tule mukaan vaikuttamaan!

Vain osallistumalla voi vaikuttaa. Ota kantaa, ideoi ja osallistu.

Vastaa kyselyyn!

Kaupunkimme on mukana Oulun Eteläinen NUPS hankkeessa. Hankkeessa toteutettavalla mielipidekyselyssä halutaan tietää nuorten (6–28-vuotiaiden) mielipide hankealueella toteutettavasta nuorisotyöstä eli miten tärkeäksi nuoret kokevat eri nuorisotyön osa-alueet ja koetaanko, että niitä on riittävästi. Kysely toteutetaan verkossa Google Forms-kyselynä ja siihen vastataan anonyymisti. Kyselyssä ei kerätä henkilö- tai yhteystietoja.

Nuori, toivomme osallistumistasi kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja se vie aikaasi noin 5 minuuttia. Kyselyyn pääset vastaamaan 30.4.2024 tästä linkistä.  Kiitos vastauksestasi!

Nuorisovaltuusto

Ylivieskassa toimii nuorisovaltuusto, joka on 13-20 -vuotiaista koostuva vaikuttajaelin kaupungissamme. Lisätietoja toiminnasta saat nuorisovaltuuston puheenjohtajalta, jäseniltä ja nuorisopalvelujohtajalta. Käy tutustumassa sivuumme niin saat lisätietoja!

Lasten parlamentti

Ylivieskaan on perustettu nuorisovaltuuston aloitteesta Lasten parlamentti. Toiminta oli tarkoitus aloittaa maaliskuussa 2020, mutta koronatilanteesta johtuen olemme joutuneet siirtämään aloituksen eteenpäin.

Ylivieskan Lasten parlamentti on sitoutumaton alakouluikäisten vaikuttajaelin kaupungissamme. Lasten parlamentin tehtävänä on tutustuttaa ja innostaa alakouluikäisiä vaikuttamiseen ja tuoda heidän ääntään esille kaupungin päätöksentekoon. Lasten parlamentti koostuu kahdesta osasta: suurkokouksesta ja suurkokousten välillä toimivasta edustajistosta. Edustajisto koostuu alakoulujen 4.-6.-luokkalaisista edustajista, kaksi edustajaa/alakoulu. Edustajisto kokoontuu 2-3 kertaa lukukaudessa. Edustajisto käsittelee omissa kokouksissaan kouluilla ja vapaa-ajalla esiin tulleita asioita, joita viedään eteenpäin suurkokoukseen.

Ota yhteyttä

Männistö Elisa
nuorisopalvelujohtaja
044 4294 355
Nuorisopalvelut

Nuorisovaltuusto

nuva(at)ylivieska.fi
Instagram
Facebook

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare