Rakennuskiellot

Rakennuskieltoalueet Ylivieskassa

Rakennuskiellot yleiskaavaa laadittaessa

Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon ja 128 §:ssä tarkoitetun toimenpiderajoituksen alueelle, jolla yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Aikaa voidaan pidentää kaavan keskeneräisyyden vuoksi enintään viidellä vuodella ja tämän jälkeen enintään viidellä vuodella erityisestä syystä.

Jos kunta on määrännyt 1 momentissa tarkoitetun rakennuskiellon tai toimenpiderajoituksen, ne ovat voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty yleiskaava tai yleiskaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Yleiskaavoitusta koskevat voimassa olevat rakennuskiellot:

Rakennuskiellot asemakaavaa laadittaessa

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolle on vireillä asemakaavan laatiminen tai muuttaminen (maankäyttö- ja rakennuslaki 53 §). Kieltoalueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia (toimenpiderajoitus) siten kuin maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä säädetään.

Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta ja kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää aikaa kaksi vuotta kerrallaan. Rakennuskielto kaava-alueen laajentamiseksi voi kuitenkin kestää enintään kahdeksan vuotta.

Rakennuskielto on voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman (maankäyttö- ja rakennuslaki 53 §).

Asemakaavoitusta koskevat voimassa olevat rakennuskiellot:

Ota yhteyttä

Taka-Eilola Esa
kaavoitusinsinööri
044 4294 370
Tekniset palvelut

Lehto Antto
Kaavasuunnittelija
044 4294 577
Tekniset palvelut

Puranen Maria
maanmittausinsinööri
044 4294 247
Tekniset palvelut

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare