Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista ja tukkumyynti ilmoituksen varaista toimintaa

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus

Toimi näin

Tee tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus tai tukkumyynti-ilmoitus myyntipaikan sijaintikunnalle. Jos myynti tapahtuu liikennevälineessä, osoita hakemus omalle kotikunnallesi. Hakemus suositellaan tehtäväksi sähköisesti. Sähköinen hakemus ohjautuu automaattisesti myyntiluparekisteriin ja toimipisteen sijaintikunnalle. Mikäli elinkeinonharjoittaja tekee kirjallisen lupahakemuksen, jätetään se täytettynä myyntipaikan sijaintikunnalle.

Lisätietoa https://www.valvira.fi/tupakka

Kirjaa hakemukseen tai ilmoitukseen

 • nimesi tai yrityksesi nimi, yhteystiedot Suomessa, henkilötunnuksesi tai Y-tunnuksesi sekä tuotteiden myyntipaikan osoite
 • selvitys siitä, minkä tuotteiden myyntiä hakemuksesi tai ilmoituksesi koskee
 • tieto pakollisesta omavalvontasuunnitelmasta
 • selvitys myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista
 • selvitys tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden sijoittelusta myyntipisteessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että

 • hakija on täysi-ikäinen
 • esittää hyväksyttävän omavalvontasuunnitelman eikä
 • luvan myöntämiselle ole alla lueteltua estettä

Lupaa ei voida myöntää, jos:

 • hakemuksessa tarkoitettu toiminta on ilmeisesti tupakkalain vastaista
 • myyntipaikka ei ole kunnan valvottavissa
 • luvanhakijalta on viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana pysyvästi peruutettu tupakkalain nojalla myönnetty vähittäismyyntilupa
 • myyntipaikka sijaitsee:
  • päiväkodin tai perhepäivähoidon sisätilassa taikka päiväkodin ulkoalueella
  • lastensuojelulain tai mielenterveyslain nojalla hoitoa antavan laitoksen alle 18-vuotiaille tarkoitetussa sisätilassa tai heille tarkoitetulla ulkoalueella
  • perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavan oppilaitoksen sisätilassa tai oppilasasuntolassa taikka tällaisen oppilaitoksen käytössä olevalla ulkoalueella.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynti edellyttää tukkumyynti-ilmoituksen tekemistä tupakkalakia valvovalle kunnan viranomaiselle.

Tupakkalain alaisia tuotteita myyvän henkilön tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Tätä nuorempi henkilö saa kuitenkin myydä tuotteita, jos myynti tapahtuu 18 vuotta täyttäneen henkilön valvonnan alaisena. Täysi-ikäisellä henkilöllä on oltava jatkuva näköyhteys alaikäiseen myyjään.

Tupakkatuotteen, nikotiininesteen, tupakan vastikkeen, tupakointivälineen ja sähkösavukkeen myynti alle 18-vuotiaalle on kiellettyä. Tupakkalain alaisia tuotteita myyvällä elinkeinonharjoittajalla on oltava omavalvontasuunnitelma myynnin ikärajan valvomiseksi.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maksullisuustieto

Kunta perii lupahakemuksen ja ilmoituksen käsittelystä hyväksymänsä taksan mukaisen maksun. Lisäksi kunta perii vuosittain hyväksymänsä taksan mukaisen, myyntipistekohtaisen valvontamaksun.

Ilmoitus tietojen muutoksista

Vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava kirjallisesti kunnalle tietojen muutoksista esim. ilmoitus nikotiininesteiden myyntiin ottamisesta, muutokset myyntipisteiden lukumäärässä ym.

Myynnin lopettamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus.

Huomioi, että ilmoitusta ei voi tehdä sähköisellä hakemuksella (sähköinen hakemus on tarkoitettu ainoastaan uuden vähittäismyyntiluvan hakemiseen). Ilmoituksen voit tehdä tulostettavalla lomakkeella tai sähköpostitse.

Palvelupaikat

Toimipiste
Ympäristöterveydenhuolto
Tasangontie 21
84100 YLIVIESKA

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare