Koski

Esioppilaat

Esioppilaiden tiedot kirjataan Koski-tietovarantoon.

Koski-tietovaranto perustuu lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017), joka on vahvistettu 14.12.2017. Esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät on velvoitettu tallentamaan opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 7-9 § tarkoitetut tiedot KOSKI-tietovarantoon nopealla aikataululla.

Varhaiskasvatuksessa Koski-tietovarantoon ilmoitetaan kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa olevien esioppilaiden tiedot.

Yhteystiedot

Lehtola Hilkka
toimistosihteeri maksujen määritys
040 6429 870
Varhaiskasvatuspalvelut

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare