Liikkuva elintarvikehuoneisto sekä pienimuotoinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden valmistus ja myynti

Liikkuva elintarvikehuoneisto

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ovat siirrettävissä olevia myynti- tai tarjoilupisteitä tai elintarvikkeiden valmistus- tai käsittelytiloja. Ne voivat liikkua tai niitä voidaan siirtää paikasta toiseen yhden tai useamman kunnan alueella. Tyypillisesti liikkuvat elintarvikehuoneistot toimivat erilaisissa tapahtumissa, messuilla markkinoilla ja toreilla. Liikkuvia elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi erilaiset myyntiautot, telttakatokset ja pienet kioskit. 

Liikkuvan elintarvikehuoneiston rekisteröinti

Elintarvikealan toimijan on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Toimijan kotikunta on yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkitty kotikunta. Tee ilmoitus Ruokaviraston sähköisessä ilppa-ilmoituspalvelussa. Mikäli ilppa-palvelu ei jostakin syystä toimi tai sovi ilmoituksesi asiointikanavaksi, ole yhteydessä terveysvalvontaan.

Tiedottaminen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tehtävän rekisteröinnin lisäksi elintarvikealan toimijan on tiedotettava liikkuvasta elintarvikehuoneistosta niitä kuntia, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava kunnan elintarvikevalvontaviranomaisella viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen liikkuvan elintarvikehuoneiston myynti- tai tarjoilutoiminnan aloittamista kyseisessä kunnassa. Jos toiminta toistuu esimerkiksi viikoittain tiettynä päivänä, voi toimija tehdä tiedottamisen pidemmälle ajalle tai toistaiseksi voimassa olevana. Elintarvikevalvontaviranomainen voi langettaa toimijalle tiedottamatta jättämisestä elintarvikelain mukaisen elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun (Elintarvikelaki 297/2021 67 §).

Ruokaviraston tulkinnan mukaan tiedottamista ei tarvitse tehdä silloin, kun toimija liikkuu sen valvontayksikön valvonta-alueella, jonka elintarvikevalvontaviranomaiselle toimija on alun perin rekisteröinyt liikkuvan elintarvikehuoneiston.

Joissain tapauksissa tori- tai muun myynti- tai tarjoilualueen haltija tai tapahtuman järjestäjä saattaa tiedottaa kaikkien alueella toimivien toimijoiden puolesta näiden liikkuvien elintarvikehuoneistojen toiminnasta esimerkiksi tietyssä tapahtumassa. Toimijan kannattaakin varmistaa tapahtumanjärjestäjältä hyvissä ajoin, huolehtiiko tämä tiedotuksen tekemisestä vai pitääkö toimijan tehdä tiedottaminen itse.

Rekisteröidyn elintarvikealan toimijan maksuton ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta voidaan tehdä sähköpostitse, puhelimitse tai oheisella lomakkeella: Ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta word ja pdf

Pienimuotoinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden valmistus ja myynti

Pienimuotoinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden valmistus ja myynti -kokonaisuus käsittelee sellaista elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä toimintaa, josta ei tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta. Yksityisen henkilön, yhdistyksen tai vastaavan ei tarvitse tehdä ilmoitusta tilapäisestä, vähäriskisestä elintarvikkeiden myynnistä tai tarjoilusta, kuten makkaranpaisto tai kahvitus.

Alkutuottajille on tehty kansallisia elintarvikelainsäädännön mukautuksia liittyen alkutuotannon tuotteiden suoramyyntiin kuluttajille tuoteryhmäkohtaisesti (MMMa elintarvikehygieniasta 318/2021 8, 11, 14, 16, 17, 21 §). Alkutuottajan on ilmoitettava suoraan kuluttajalle myynnistä oman kunnan elintarvikevalvontaan joko alkutuotannon rekisteröinti-ilmoituksessa tai muulla tavalla kirjallisesti. Alkutuottaja voi myydä suoraan kuluttajille omia alkutuotannon tuotteitaan alkutuotannon rekisteröinti-ilmoituksella tietyin ehdoin, jotka on mainittu Ruokaviraston ohjeessa, liitteessä 1. Lisäksi alkutuottajan ei tarvitse tiedottaa elintarvikeviranomaiselle saapuessaan myymään tuotteitaan esimerkiksi torille.

Huomioi myös verottajan ohjeistukset vähäiselle liiketoiminnalle, www.vero.fi.

Pienimuotoinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden valmistus ja myynti -kokonaisuus käsittelee sellaista elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä toimintaa, josta ei tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toiminnan riskien on oltava elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä täyttää jokin seuraavista kohdista.

1.  Elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta; esimerkiksi alkutuotannon yhteydessä tapahtuva vähäriskinen elintarvikehuoneistotoiminta, jonka arvioitu vuosittainen myynti on alle 15 000 

Esimerkki: Marjatilan yhteydessä toimiva kesäkahvila palvelee asiakkaitaan marjasesongin ajan ja kahvilassa myytävät tuotteet ovat vähäriskisiä (esimerkiksi pulla, tehdasvalmisteinen jäätelö, mehu, kahvi).

2. Toimija on yksityinen henkilö; vuosittainen myynti on alle 15 000 €

Esimerkki: Yksityishenkilö leipoo ruisleipiä kotikeittiössään ja myy niitä kauppaan sekä suoraan kuluttajille esimerkiksi REKO -renkaiden kautta. Kun myynti jää alle 15 000 euron, ei ruisleipien valmistuksesta ja myynnistä tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta.

3. Toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena; esimerkiksi yhdistysten ja järjestöjen varainkeruu

Esimerkki: Yhdistysten (myös muiden kuin yleishyödyllisten yhdistysten), urheiluseurojen, koululuokkien ja vastaavien ei-ammattimaisen elintarviketoiminnan varainkeruu. Edellä mainitut saavat harjoittaa elintarviketoimintaa varainkeruuna, kun toimintaan liittyvät riskit ovat vähäisiä ja toiminta ei sisällä toimintoja, joista seuraa aina elintarviketoiminnan rekisteröintivelvoite. Lisätietoa Ruokaviraston ohjeesta, luvuista 5 ja 6.

Lisätietoa: http://www.aitojamakuja.fi/suoramyynti/

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare