Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

Milloin tarvitsen?

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Rakennuslupa tarvitaan esimerkiksi rakennukseen liittyvän ja autokatoksen muuttamiseen umpinaiseksi autotalliksi. Muuta kuin edellä tarkoitettua rakennuksen korjaus- tai muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Tällainen toimenpide on esimerkiksi saunan rakentaminen niin sanottuun kuivaan tilaan, kuten vaatehuoneeseen.

Kun käyttötarkoitus muuttuu

Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Rakennuksen osalla tarkoitetaan huoneistoa, sen osaa tai rakennuksessa olevaa muuta tilaa, kuten askarteluhuonetta, pesutupaa, varastoa ja autotallia. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun muassa loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen tai kun asuntoa aletaan käyttää toimistona tai päinvastoin. Lupa voidaan myöntää, jos muutos ei ole ristiriidassa asemakaavan ja muiden rakentamismääräysten kanssa. Peruskorjauksen osalta luonne ja laajuus ratkaisevat toimenpiteen luvanvaraisuuden.

Rakennuksen peruskorjaus

Peruskorjaushankkeiden edistämiseksi on säädetty, että hankkeita koskevia rakennuslupahakemuksia käsiteltäessä voidaan poiketa rakentamiseen muutoin sovellettavista leikki- ja oleskelupaikkoja sekä autopaikkoja koskevista vaatimuksista. Käyttötarkoitusta muutettaessa otetaan kuitenkin huomioon tästä johtuva autopaikkojen tarve. Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika.

Yhteystiedot

Häivälä Harri
johtava rakennustarkastaja
044 4294 373
Tekniset palvelut

Jokitalo Markus
rakennustarkastaja
044 4294 236
Tekniset palvelut

Hae lupaa

Lupapiste

Lomakkeet

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare