Varhaiskasvatuksen tietopaketti

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla.

Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Ylivieskan varhaiskasvatus

Esittelyvideo Ylivieskan varhaiskasvatuksesta löytyy täältä.

Ylivieskan kaupunki on kasvava, kehittyvä, vireä ja eteenpäinsuuntaava. Ylivieskassa on hyvät palvelut -sekä luonto -ja liikuntamahdollisuudet. Ylivieska on lasten kaupunki!

Ylivieskan varhaiskasvatus kuuluu sivistyspalveluiden kokonaisuuteen. Tutustu sivistyspalveluihin tästä videosta. Ylivieskassa varhaiskasvatus on lapsilähtöistä, laadukasta ja monipuolista. Sitä toteutetaan sekä kunnallisena että yksityisenä toimintana päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa, perhepäivähoidossa ja kerhomuotoisena. Ylivieskassa on viime vuosina panostettu varhaiskasvatuksen toimitiloihin rakentamalla ihan uusia päiväkoteja. Voit tutustua varhaiskasvatusyksiköihin tästä linkistä.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on

  1. edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä ja hyvinvointia
  2. tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista
  3. toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset
  4. varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö
  5. turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä
  6. antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa
  7. tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä
  8. kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen
  9. varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin
  10. toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä

Yhteystiedot

Varhaiskasvatustoimisto
Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska

Palveluohjaus
puh. 040 642 9884
klo 12-14

Ajanvaraus puhelimitse tai sähköpostitse seuraaville henkilöille:

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Kokkonen Jaana
vs. palvelupäällikkö
040 6429 873
Varhaiskasvatuspalvelut

Keskitalo Mari
varhaiskasvatusjohtaja
040 6429 877
Varhaiskasvatuspalvelut

Lehtola Hilkka
toimistosihteeri maksujen määritys
040 6429 870
Varhaiskasvatuspalvelut

Halmetoja Heli
toimistosihteeri laskutus ja palvelusetelit
040 6429 871
Varhaiskasvatuspalvelut

Linkkejä

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma

Ylivieskan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2022

Lomakkeet , ohjeet ja esitteet

Ohje Vanhemmille lapsen sairastuessa

Varhaiskasvatus ja sosiaaliasiamiehen palvelut

Neuvokas perhe

Yhdessä selviydytään

Yhdessä selviydytään -sivusto on maksuton ja avoin kaikenikäisten lasten vanhemmille. Sivusto on toteutettu Turun yliopistossa. Siihen liittyy tieteellinen tutkimus, jossa selvitetään sivustolla tarjottujen keinojen vaikutusta vanhemman ja lapsen hyvinvointiin.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare