Romuajoneuvot

Romuajoneuvon siirtäminen on omistajan vastuulla

Romuajoneuvojen siirtäminen

Ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja ovat velvollisia siirtämään viipymättä ja viimeistään kahden vuorokauden kuluessa ajoneuvon pois onnettomuuspaikalta.

Tienpitäjällä ja poliisilla on omat velvollisuutensa ajoneuvojen siirroissa.

Ympäristöyksikön tehtäviin kuuluu lähinnä romuajoneuvojen siirroista huolehtiminen. Esimerkiksi yksityiseltä piha-alueelta tai varastoalueelta kaupunki siirtää romuajoneuvon vain alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan kunnalle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. Yksityisen alueen omistaja on velvollinen korvaamaan pyynnöstään siirretyn ajoneuvon siirtokustannukset, jollei niitä saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare