Esiopetuksen kuljetukset

Esioppilas voi saada kuljetuksen 
kotoa suoraan esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin.

Ylivieskassa kuljetukset järjestetään perusopetuslain (21.8.1998/628) ja Ylivieskan kaupungin koulukuljetusohjeen mukaisesti.

Lapsi voi saada kuljetuksen kotoa suoraan esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin. Kuljetusta ei järjestetä aamuhoitoon ennen esiopetusta eikä esiopetuksen jälkeisestä hoidosta kotiin.

Lukuvuonna 2021-2022 esiopetuskuljetus järjestetään päiväkodeista vain Hakalahden päiväkotiin ja Joukahaisen päiväkodin erityisen tuen piirissä olevin lasten pienryhmään kuljetuskriteerien täyttyessä.

Esioppilaalla on oikeus kuljetukseen, mikäli matkaa esiopetukseen on vähintään 5 km. Mikäli matka on yli 3,5 km on lapsella oikeus talvikuljetukseen marraskuun alusta helmikuun loppuun. Maksuton koulukuljetus voidaan järjestää myös silloin, kun matka arvioidaan oppilaalle liian raskaaksi tai vaaralliseksi esim. terveydellisistä syistä. Harkinnanvaraisesta koulukuljetuksesta päättää sivistyslautakunta.

Lapsella on oikeus myös kävelymatkaan. Lasten ja nuorten pitäisi liikkua pari tuntia päivässä ja koulumatkojen kulkeminen kävellen tai pyöräillen edistää hyvää kuntoa ja terveyttä!

Toimintaohjeet

Kuljetukseen voi ilmoittautua helmikuussa esiopetushakemuksen yhteydessä Wilman lomakkeella, mikäli matka esiopetukseen on yli 5 km tai talvikuljetuksessa yli 3,5 km.

Mikäli haet kuljetusta esiopetuksen ilmoittautumisajan jälkeen tai esimerkiksi matkan vaarallisuuden tai rasittavuuden perusteella, täytä paperinen koulukuljetushakemuslomake ja toimita se koulutoimistoon.

Yhteystiedot

Kallio Tuomo
talouspäällikkö
044 4294 315
Sivistyspalvelut

Lue lisää

Perusopetuslaki (Finlex)

Lomakkeet

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare