Ylivieskan rakennusvalvonta

Opastaa ja valvoo laadukkaan ja viihtyisän ympäristön syntymistä. Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamista.

Kun rakennat

Kun alat suunnitella rakentamista, kannattaa lupa-asioissa olla liikkeellä hyvissä ajoin. Rakentamisen luvat haetaan Lupapisteen kautta sähköisesti. Tarvittavat liitteet hakemukseesi löydät Lomakkeista. Valitse lomakkeista Asuminen ja ympäristö -kategoria. Voit ostaa myös rakennuspiirustusia Lupapisteen Kaupasta, joka on rakennuslupa-aineiston verkkokauppa.

Mikä on rakennusjärjestys?

Rakennusjärjestys määrittelee mitä määräyksiä rakentamisessa tulee noudattaa Ylivieskan kaupungissa. Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja ja oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikuttei-sessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. Lisäksi rakentamisen ohjaamiseksi voidaan kaava-alueella antaa koko kaupunkia tai korttelikohtaisia rakentamistapaohjeita. Nämä kaikki löydät rakennusjärjestyksestä.

Maksaako lupa?

Voimassa olevat maksut voit tarkistaa Lupamaksuista

Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen ohjauksella tuetaan laadukkaita, turvallisia ja esteettisiä rakentamisratkaisuja. Samalla tuetaan energian käytön vähentämistä, energiatehokkuuden parantamista sekä uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä rakentamisessa.

Rakentamisen luvat

Yhteystiedot

Häivälä Harri
johtava rakennustarkastaja
044 4294 373
Tekniset palvelut

Jokitalo Markus
rakennustarkastaja
044 4294 236
Tekniset palvelut

Huhtakangas Sirkka
lupasihteeri
044 4294 238
Tekniset palvelut

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

rakennusvalvonta@ylivieska.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Aukioloajat

ma-pe klo 9-15

Rakennuspaikan merkitseminen

Kartoittaja Jari Törmänen
044 4294 469

Ajankohtaista

Urakkanevan tuulipuiston rakennuslupa-asiakirjat

Avustus öljylämmityksen muutostöihin

Korjaus- ja energia-avustukset

Haja-asutuksen jätevedet

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare