Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta

Yleisötilaisuuksien jätehuolto ja hygieeniset olosuhteet tulee järjestää siten, ettei niistä aiheudu
terveyshaittaa.

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta

Suurella yleisötilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta johon odotetaan vähintään 500 samanaikaista kävijää.

Tapahtuman järjestäjän on huomioitava että tilaisuudessa syntyvät jätteet on lajiteltava ja jäteastioita on varattava riittävästi. Myös käymälöitä on oltava riittävästi kävijämäärään suhteutettuna.

Mikäli tapahtumassa tarjoillaan elintarvikkeita, on järjestäjän toimitettava Ylivieskan ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvontaan lista paikalle tulevista elintarviketoimijoista.

Tapahtuman vesijärjestelyistä on tehtävä erillinen ilmoitus (TsL 13 § ja 18 a §) vähintään 30 vrk ennen tapahtuman alkua sähköpostiosoitteeseen terveystarkastajat@ylivieska.fi. Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Tapahtuman nimi
  • Tilaisuuden järjestäjä
  • Vastuuhenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Tilaisuuden pitopaikka
  • Arvio kävijämäärästä
  • Talousveden saanti tilaisuudessa: tapahtuma-alueella on kiinteät verkostossa olevat vesipisteet/talousvettä toimitetaan omilla laitteilla (tilapäinen verkosto, vesikontti tms.)

Tupakointi on kielletty ulkotiloissakin, esimerkiksi katsomoissa, joissa istutaan paikoillaan.

Ohjeita suurten yleisötilaisuuksien hygieenisiin järjestelyihin ja jätehuoltoon on Valviran laatimassa ohjeessa: Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja jätehuolto.

Palvelupaikat

Toimipiste
Ympäristöterveydenhuolto
Tasangontie 21
84100 YLIVIESKA

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare