Hankkeet

Ympäristöhank- keet ovat tärkeä osa vesistönsuojelua

Käynnissä olevat hankkeet

Hamarin kaupunkipuro
”Hamarissa puro solisee – ja kala kuohuissa nousee, viitasammakot sivusta seuraavat” -hankkeen tarkoituksena on luoda Hamarin voimalaitoksen kiertävä luonnonmukainen kaupunkipuro. Toteutusaika 2023-2025.

Katajaojan virtaa hilliten, vesien- ja tulvasuojelua edistäen – ilmastonmuutokseen sopeutuen!
-hanke on vesiensuojeluhanke, joka pyrkii parantamaan Katajaojan vesien hallintaa vesiä viivyttämällä ja luonnonmukaisesti varastoimalla. Toteutusaika: 2023-2024.

”Olen kymmenvuotias” – Kalajoen vesienhoitoryhmä kasvaa uudelle vuosikymmenelle
-hanke jatkaa ja uudistaa vesienhoitoryhmän aikaisempaa työtä. Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita on tiedottaa vesienhoitotyöstä, sen vaiheista ja saavutuksista sekä näköpiirissä olevista haasteista Kalajoen vesistöalueella. Hankkeessa myös parannetaan yhteistyötä ja aktivoidaan kuntia ja järjestöjä toimintaan vesien tilan parantamiseksi ja konkretisoidaan toimintaa pienen mittakaavan esimerkeillä. Toteutusaika: 2023-2025.

Mutkia Matkaan! -hanke on vesiensuojeluhanke, joka pyrkii parantamaan Salmelanojan vesien hallintaa vesiä viivyttämällä ja luonnonmukaisesti varastoimalla. Toteutusaika: 2022-2023.

Kalajokivarren pengerryspumppaamoiden sovellettavuus vesiensuojeluun -hankkeessa testataan erilaisia toimenpiteitä maatalouden kuivatusvesien käsittelyyn ja tämän myötä etsitään käyttökelpoisia tekniikoita kuivatusvesien ravinnekuorman ja mahdollisen happamuusongelman pienentämiseksi. Toteutusaika: 2021-2024.

Menneet hankkeet

Virta tuo, virta vie -hanke on Pylväsojan valuma-alueiden vesienhallinnan hanke. Sen tarkoituksena on luoda Pylväsojan valuma-alueelle luonnonmukainen peruskuivatussuunnitelma sekä metsätalousalueiden valuma-aluesuunnitelma ja inventoida alueen luontoarvoja.

Pylväsojan alaosan monimuotoisuutta edistävä kunnostus -hankkeessa on saatu monimuotoistettua puron virtaamaa ja luotua erilaisia elinympäristöjä kaloille ja muille eliöille. Alajuoksulle on talkoovoimin toteutettu kaloille kutusoraikoita. Toteutusaika: 2020-2022

Hulevedet hallintaan kolmistaan -hanke on vesiensuojeluhanke, jonka tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa hulevesikosteikkoja Ylivieskan kaupungin, Raahen kaupungin ja Kempeleen kunnan alueella. Toteutusaika: 2019-2020.

Yhteisessä veneessä -hankkeessa jatketaan vesienhoitoryhmän viime vuosien työtä. Toteutusaika: 2018-2020.

Yhteystiedot

Koistinaho Tapio
ympäristöpäällikkö
044 4294 227
Tekniset palvelut

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare