Hankkeet

Ympäristöhank- keet ovat tärkeä osa vesistönsuojelua

Käynnissä olevat hankkeet

Mutkia Matkaan! -hanke on vesiensuojeluhanke, joka pyrkii parantamaan Salmelanojan vesien hallintaa vesiä viivyttämällä ja luonnonmukaisesti varastoimalla. Toteutusaika: 2022-2023.

Kalajokivarren pengerryspumppaamoiden sovellettavuus vesiensuojeluun -hankkeessa testataan erilaisia toimenpiteitä maatalouden kuivatusvesien käsittelyyn ja tämän myötä etsitään käyttökelpoisia tekniikoita kuivatusvesien ravinnekuorman ja mahdollisen happamuusongelman pienentämiseksi. Toteutusaika: 2021-2024.

Menneet hankkeet

Virta tuo, virta vie -hanke on Pylväsojan valuma-alueiden vesienhallinnan hanke. Sen tarkoituksena on luoda Pylväsojan valuma-alueelle luonnonmukainen peruskuivatussuunnitelma sekä metsätalousalueiden valuma-aluesuunnitelma ja inventoida alueen luontoarvoja.

Pylväsojan alaosan monimuotoisuutta edistävä kunnostus -hankkeessa on saatu monimuotoistettua puron virtaamaa ja luotua erilaisia elinympäristöjä kaloille ja muille eliöille. Alajuoksulle on talkoovoimin toteutettu kaloille kutusoraikoita. Toteutusaika: 2020-2022

Hulevedet hallintaan kolmistaan -hanke on vesiensuojeluhanke, jonka tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa hulevesikosteikkoja Ylivieskan kaupungin, Raahen kaupungin ja Kempeleen kunnan alueella. Toteutusaika: 2019-2020.

Yhteisessä veneessä -hankkeessa jatketaan vesienhoitoryhmän viime vuosien työtä. Toteutusaika: 2018-2020.

Yhteystiedot

Liuska Laura
ympäristötarkastaja
044 4294 235
Tekniset palvelut

Schuss Maija
ympäristöasiantuntija
044 4294 470
Tekniset palvelut

Koistinaho Tapio
ympäristöpäällikkö
044 4294 227
Tekniset palvelut

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare