Kaupungin avustukset

Toiminta-avustusten haku vuodelle 2022

Ylivieskan kaupungin avustusperiaatteet

Kaupungin eri toimielimet ja viranhaltijat myöntävät vuosittain suuren määrän erilaisia vapaaehtoisia avustuksia eri yhteisöille. Syksyllä 2018 aloitettiin avustustapojen ja toimintamallien selvitystyö ja sen tuloksena kaupunginhallitus päätti (KH 14.1.2019 §10) hyväksyä uudet avustusten yleiset periaatteet.

Keskeisimpiä uudistuksia ovat mm. kaikkien avustusten hakeminen samaan aikaan samalla hakulomakkeella. Yksi toimija voi saada vain yhtä avustusta ja vain yhdeltä kaupungin toimielimeltä. Edellytyksenä olisi, että avustettavien yhteisöjen toiminnan tulee tukea kaupungin strategian toteutumista.

Yleisiin avustusperiaatteisiin voi tutustua oheisessa liitteessä.

Yhteinen hakuaika on otettu käyttöön ensimmäisen kerran syksyllä 2019.

Toiminta-avustusten hakeminen vuonna 2022

Vuoden 2022 toiminta-avustusten haku on alkanut.

Toiminta-avustukset on haettavissa 30.11.2021 klo 16.00 saakka

Lomake sekä siihen kuuluvat liitteet palautetaan sähköisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ylivieska.fi. Pyydä sähköpostissa kuittaus jos haluat varmistaa hakemuksen perille saapumisen. Ohessa löytyvät myös Kaupungin yleiset avustusperiaatteet sekä lomakkeen täyttöohjeet.

Hakulomake ja hakuaika on yhteinen kaikille toimialoille.

Kohdeavustustusta voi vielä hakea. Tarkista toimialan kohdalta viimeinen hakuajankohta alla olevasta taulukosta.

  • Jos yhdistyksellä ei ole toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä vaadittuja liitteitä, on liitteiden toimittamisaikataulu ilmoitettava joko sähköpostissa tai hakulomakkeen Lisätiedot-kohdassa. Avustuksen haku on kuitenkin tehtävä viimeiseen hakuajankohtaan mennessä. Mahdollinen avustus myönnetään ehdollisena, kunnes hakemuksen pakolliset liitteet on toimitettu.

Eri toimialojen erityisvaatimukset esim. liitteet:
(hakulomakkeelle täytettyjen tietojen lisäksi)

Lisätietoja liitteistä ao. toimialalta

ToimialaVaaditut lisätiedot ja liitteet
LiikuntapalvelutYleisavustus:
Vuoden 2022 toiminta-avustukset käsitellään viimeisimmän voimassa olevan tilinpäätöksen tiedoilla. Liitä liikuntapalveluiden toiminta-avustuksiin seuraavat liitteet:
–          hakemuslomake
–          talousarvio vuodelle 2022
–          toimintasuunnitelma vuodelle 2022
–          toimintatietolomake
–          toimihenkilöilmoitus
–          yhdistyksen viimeisin vahvistettu toimintakertomus ja tilinpäätös

Kohdeavustus:
(Haetaan kohdevuoden loppupuolella viimeistään 31.12.)
urheilija-apuraha
: luotettava selvitys saavutuksesta (esim. tulosluettelo)
koulutusavustus: jäljennökset kurssimaksuista ja –ohjelmasta
karttaraha: kulutositteet
arvokisojen järjestelytuki: selvitys järjestelykuluista, vaikuttavuudesta ja näkyvyydestä
NuorisopalvelutYleisavustus:
Yleisavustusta voivat hakea vain nuorisojärjestöksi rekisteröityneet yhdistykset
Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:
– toimintakertomus edelliseltä vuodelta
– tilinpäätös edelliseltä vuodelta
– toimintasuunnitelma vuodelle 2022
– talousarvio vuodelle 2022
– yhdistyksen säännöt, mikäli yhdistys on uusi hakija

Kohdeavustus: sekä nuorisojärjestöt että nuorten vapaat toimintaryhmät. Avustuskriteereinä: matkat ja koulutus osallistujaluettelo, kerhotoiminta toteutuneet kerhokerrat. Liitteeksi kumpaankin kuitit menoista. Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden.

Vaadittavat lisätiedot: Hakemuksen kohdassa 8. Lisätiedoissa ilmoitettava alle 29-vuotiaiden osuus jäsenistä.
KulttuuripalvelutYleisavustus: Toimintakertomus edelliseltä vuodelta, Tilinpäätös edelliseltä vuodelta, Toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Yhdistyksen säännöt, mikäli yhdistys on uusi hakija.
Toimitila-avustus: Kulttuuripalveluiden toimitila-avustus tapahtumaan Akustiikassa tai Puuhkalassa
HallintopalvelutYleisavustus:
toiminta-/tapahtumasuunnitelma talousarvio-/rahoitussuunnitelma yhdistyksen viimeisin vahvistettu toimintakertomus ja tilinpäätös
Maaseutupalvelut (Lomakkeella valintana Kaupunginhallitus)Kyläyhdistyksiltä vaaditaan liitteeksi lisäksi PRH:n rekisteriote.

Lisätietoja

Liikuntapalvelut:

Koponen Susanna
liikuntapäällikö
044 4294 357
Liikuntapalvelut


Kulttuuripalvelut

Leppänen Katriina
kulttuurijohtaja
044 4294 354
Kulttuuripalvelut


Nuorisopalvelut

Männistö Elisa
nuorisopalvelujohtaja
044 4294 355
Nuorisopalvelut


Hallintopalvelut

Yliluoma Joonas
talousjohtaja
044 4294 222
Talous- ja ICT-palvelut

Maaseutupalvelut

Järjestöyhdyshenkilö

Öljymäki-Maarala Marita
markkinointipäällikkö, järjestöyhdyshenkilö, kesäyliopisto markkinointi, vanhusneuvoston sihteeri
040 1882 459
Liikuntapalvelut

Hakulomake

Avustushakemus 2022

Liitetään liikuntapalveluille kohdennettuun hakemukseen:

Yhdistyksen toimintatiedot -lomake

Urheiluseuran toimihenkilöilmoitus

Ohje

Tallenna tiedostot omalle koneelle ja sen jälkeen pääset muokkaamaan lomakkeita.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare