Kaupungin avustukset

Hakuaika päättyy 1.3.2021

Ylivieskan kaupungin avustusperiaatteet

Kaupungin eri toimielimet ja viranhaltijat myöntävät vuosittain suuren määrän erilaisia vapaaehtoisia avustuksia eri yhteisöille. Syksyllä 2018 aloitettiin avustustapojen ja toimintamallien selvitystyö ja sen tuloksena kaupunginhallitus päätti (KH 14.1.2019 §10) hyväksyä uudet avustusten yleiset periaatteet.

Keskeisimpiä uudistuksia ovat mm. kaikkien avustusten hakeminen samaan aikaan samalla hakulomakkeella. Yksi toimija voi saada vain yhtä avustusta ja vain yhdeltä kaupungin toimielimeltä. Edellytyksenä olisi, että avustettavien yhteisöjen toiminnan tulee tukea kaupungin strategian toteutumista.

Yleisiin avustusperiaatteisiin voi tutustua oheisessa liitteessä.

Yhteinen hakuaika on otettu käyttöön ensimmäisen kerran syksyllä 2019, kun vuoden 2020 avustuksia haettiin.

Toiminta-avustusten hakeminen vuonna 2021

Vuoden 2021 toiminta-avustusten haku on alkanut. Koska vuosi 2020 on ollut todella haasteellinen myös yhdistystoiminnalle, huomioimme tämän avustusten hakuaikataulussa.

Lomake sekä siihen kuuluvat liitteet palautetaan sähköisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ylivieska.fi. Ohessa löytyvät myös Kaupungin yleiset avustusperiaatteet sekä lomakkeen täyttöohjeet.

Hakulomake ja hakuaika on yhteinen kaikille toimialoille.

Hakuaika päättyy 1.3.2021 klo 15.00

  • Jos yhdistyksellä ei ole toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä vaadittuja liitteitä, on liitteiden toimittamisaikataulu ilmoitettava joko sähköpostissa tai hakulomakkeen Lisätiedot-kohdassa. Avustuksen haku on kuitenkin tehtävä viimeiseen hakuajankohtaan mennessä. Mahdollinen avustus myönnetään ehdollisena, kunnes hakemuksen pakolliset liitteet on toimitettu.

Eri toimialojen erityisvaatimukset esim. liitteet:
(hakulomakkeelle täytettyjen tietojen lisäksi)

Lisätietoja liitteistä ao. toimialalta

ToimialaVaaditut lisätiedot ja liitteet
LiikuntapalvelutYleisavustus: Toimintakertomus, tilinpäätös, ja toiminnantarkastuskertomus edell. kaudelta, toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudeksi, joksi avustusta haetaan, toimintatietolomake, toimihenkilöilmoitus
Kohdeavustus:
(Haetaan kohdevuoden loppupuolella viimeistään 31.12.)
urheilija-apuraha
: luotettava selvitys saavutuksesta (esim. tulosluettelo)
koulutusavustus: jäljennökset kurssimaksuista ja –ohjelmasta
karttaraha: kulutositteet
arvokisojen järjestelytuki: selvitys järjestelykuluista, vaikuttavuudesta ja näkyvyydestä
NuorisopalvelutYleisavustus: Toimintakertomus edelliseltä vuodelta Tilinpäätös edelliseltä vuodelta Toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio Yhdistyksen säännöt, mikäli yhdistys on uusi hakija
Kohdeavustus:matkat ja koulutus osallistujaluettelo kerhotoiminta toteutuneet kerhokerrat, kumpaankin kuitit menoista
Vaadittavat lisätiedot: Hakemuksen kohdassa 8. Lisätiedot ilmoitettava alle 29-vuotiaiden osuus jäsenistä.
KulttuuripalvelutYleisavustus: Toimintakertomus edelliseltä vuodelta, Tilinpäätös edelliseltä vuodelta,
Toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio, Yhdistyksen säännöt, mikäli yhdistys on uusi hakija
HallintopalvelutYleisavustus:
toiminta-/tapahtumasuunnitelma talousarvio-/rahoitussuunnitelma yhdistyksen viimeisin vahvistettu toimintakertomus ja tilinpäätös

Lisätietoja

Liikuntapalvelut:

Koskela Leena
vt.liikuntajohtaja
044 4294 357
Liikuntapalvelut


Kulttuuripalvelut

Leppänen Katriina
kulttuurijohtaja
044 4294 354
Kulttuuripalvelut


Nuorisopalvelut

Männistö Elisa
nuorisopalvelujohtaja
044 4294 355
Nuorisopalvelut


Hallintopalvelut

Yliluoma Joonas
talousjohtaja
044 4294 222
Talous- ja ICT-palvelut

Järjestöyhdyshenkilö

Savolainen Nina
hallinnon suunnittelija
040 4828 195
Hallintopalvelut

Hakulomake

Avustushakemus

Liitetään liikuntapalveluille kohdennettuun hakemukseen:

Yhdistyksen toimintatiedot lomake

Urheiluseuran toimihenkilöilmoitus

Ohje

Tallenna tiedostot omalle koneelle ja sen jälkeen pääset muokkaamaan lomakkeita.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare