Kaupungin avustukset

Toiminta-avustusten haku vuodelle 2021 on päättynyt!

Ylivieskan kaupungin avustusperiaatteet

Kaupungin eri toimielimet ja viranhaltijat myöntävät vuosittain suuren määrän erilaisia vapaaehtoisia avustuksia eri yhteisöille. Syksyllä 2018 aloitettiin avustustapojen ja toimintamallien selvitystyö ja sen tuloksena kaupunginhallitus päätti (KH 14.1.2019 §10) hyväksyä uudet avustusten yleiset periaatteet.

Keskeisimpiä uudistuksia ovat mm. kaikkien avustusten hakeminen samaan aikaan samalla hakulomakkeella. Yksi toimija voi saada vain yhtä avustusta ja vain yhdeltä kaupungin toimielimeltä. Edellytyksenä olisi, että avustettavien yhteisöjen toiminnan tulee tukea kaupungin strategian toteutumista.

Yleisiin avustusperiaatteisiin voi tutustua oheisessa liitteessä.

Yhteinen hakuaika on otettu käyttöön ensimmäisen kerran syksyllä 2019, kun vuoden 2020 avustuksia haettiin.

Toiminta-avustusten hakeminen vuonna 2021

Vuoden 2021 toiminta-avustusten haku on alkanut. Koska vuosi 2020 on ollut todella haasteellinen myös yhdistystoiminnalle, huomioimme tämän avustusten hakuaikataulussa.

Lomake sekä siihen kuuluvat liitteet palautetaan sähköisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ylivieska.fi. Ohessa löytyvät myös Kaupungin yleiset avustusperiaatteet sekä lomakkeen täyttöohjeet.

Hakulomake ja hakuaika on yhteinen kaikille toimialoille.

Kohdeavustustusta voi vielä hakea. Tarkista toimialan kohdalta viimeinen hakuajankohta alla olevasta taulukosta.

Toiminta-avustusten haku vuodelle 2021 on päättynyt!

  • Jos yhdistyksellä ei ole toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä vaadittuja liitteitä, on liitteiden toimittamisaikataulu ilmoitettava joko sähköpostissa tai hakulomakkeen Lisätiedot-kohdassa. Avustuksen haku on kuitenkin tehtävä viimeiseen hakuajankohtaan mennessä. Mahdollinen avustus myönnetään ehdollisena, kunnes hakemuksen pakolliset liitteet on toimitettu.

Eri toimialojen erityisvaatimukset esim. liitteet:
(hakulomakkeelle täytettyjen tietojen lisäksi)

Lisätietoja liitteistä ao. toimialalta

ToimialaVaaditut lisätiedot ja liitteet
LiikuntapalvelutYleisavustus:
Vuoden 2021 toiminta-avustukset käsitellään v. 2019 tilinpäätöstiedoilla. Koska ne lähetettiin jo v. 2020 toiminta-avustushakemuksen liitteinä, nyt tarvitsee liikuntapalveluiden toiminta-avustuksiin liittää:
–          hakemuslomake
–          talousarvio vuodelle 2021
–          toimintasuunnitelma vuodelle 2021
–          toimintatietolomake
–          toimihenkilöilmoitus

Kohdeavustus:
(Haetaan kohdevuoden loppupuolella viimeistään 31.12.)
urheilija-apuraha
: luotettava selvitys saavutuksesta (esim. tulosluettelo)
koulutusavustus: jäljennökset kurssimaksuista ja –ohjelmasta
karttaraha: kulutositteet
arvokisojen järjestelytuki: selvitys järjestelykuluista, vaikuttavuudesta ja näkyvyydestä
NuorisopalvelutYleisavustus: Toimintakertomus edelliseltä vuodelta Tilinpäätös edelliseltä vuodelta Toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio Yhdistyksen säännöt, mikäli yhdistys on uusi hakija
Kohdeavustus:matkat ja koulutus osallistujaluettelo kerhotoiminta toteutuneet kerhokerrat, kumpaankin kuitit menoista. Voit hakea kohdeavustusta 31.10. saakka.
Vaadittavat lisätiedot: Hakemuksen kohdassa 8. Lisätiedot ilmoitettava alle 29-vuotiaiden osuus jäsenistä.
KulttuuripalvelutYleisavustus: Toimintakertomus edelliseltä vuodelta, Tilinpäätös edelliseltä vuodelta, Toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Yhdistyksen säännöt, mikäli yhdistys on uusi hakija.
Toimitila-avustus: Kulttuuripalveluiden toimitila-avustus tapahtumaan Akustiikassa tai Puuhkalassa
HallintopalvelutYleisavustus:
toiminta-/tapahtumasuunnitelma talousarvio-/rahoitussuunnitelma yhdistyksen viimeisin vahvistettu toimintakertomus ja tilinpäätös
Maaseutupalvelut (Lomakkeella valintana Kaupunginhallitus)Kyläyhdistyksiltä vaaditaan liitteeksi lisäksi PRH:n rekisteriote.

Lisätietoja

Liikuntapalvelut:

Koponen Susanna
liikuntapäällikö
044 4294 357
Liikuntapalvelut


Kulttuuripalvelut

Leppänen Katriina
kulttuurijohtaja
044 4294 354
Kulttuuripalvelut


Nuorisopalvelut

Männistö Elisa
nuorisopalvelujohtaja
044 4294 355
Nuorisopalvelut


Hallintopalvelut

Yliluoma Joonas
talousjohtaja
044 4294 222
Talous- ja ICT-palvelut

Maaseutupalvelut

Nikula Pekka
maaseutuasiamies
044 4294 361
Maaseutupalvelut

Järjestöyhdyshenkilö

Öljymäki-Maarala Marita
markkinointipäällikkö
040 1882 459
Liikuntapalvelut

Hakulomake

Avustushakemus 2021

Liitetään liikuntapalveluille kohdennettuun hakemukseen:

Yhdistyksen toimintatiedot -lomake

Urheiluseuran toimihenkilöilmoitus

Ohje

Tallenna tiedostot omalle koneelle ja sen jälkeen pääset muokkaamaan lomakkeita.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare