Kaupungin avustukset

Kaupungin eri toimielimet ja viranhaltijat myöntävät vuosittain suuren määrän erilaisia vapaaehtoisia avustuksia eri yhteisöille.

Ylivieskan kaupungin avustusperiaatteet

Kaupungin eri toimielimet ja viranhaltijat myöntävät vuosittain suuren määrän erilaisia vapaaehtoisia avustuksia eri yhteisöille. Ylivieskan kaupungin avustukset haetaan Kunta Akkunan kautta

Avustusten hakeminen vuodelle 2023 on päättynyt!

Vuoden 2023 avustusten hakeminen on päättynyt 30.11.2022. Hakulomake ja hakuaika on yhteinen kaikille toimialoille.

  • Jos yhdistyksellä ei ole toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä vaadittuja liitteitä, on liitteiden toimittamisaikataulu ilmoitettava joko sähköpostissa tai hakulomakkeen Lisätiedot-kohdassa. Avustuksen haku on kuitenkin tehtävä viimeiseen hakuajankohtaan mennessä. Mahdollinen avustus myönnetään ehdollisena, kunnes hakemuksen pakolliset liitteet on toimitettu.

Eri toimialojen erityisvaatimukset esim. liitteet:
(hakulomakkeelle täytettyjen tietojen lisäksi)

Lisätietoja liitteistä ao. toimialalta

Toimiala/palvelut Vaaditut lisätiedot ja liitteet
LiikuntapalvelutYleisavustus:
(Julistetaan haettavaksi loka-marraskuun aikana)
Vuoden 2023 toiminta-avustukset käsitellään viimeisimmän voimassa olevan tilinpäätöksen tiedoilla. Liitä liikuntapalveluiden toiminta-avustuksiin seuraavat liitteet:
– hakemuslomake
-talousarvio vuodelle 2023
-toimintasuunnitelma vuodelle 2023
toimintatietolomake
– toimihenkilöilmoitus
– yhdistyksen viimeisin vahvistettu toimintakertomus ja tilinpäätös

Kohdeavustus:
(Haetaan kohdevuoden loppupuolella viimeistään 31.12.)
– urheilija-apuraha
: luotettava selvitys saavutuksesta (esim. tulosluettelo)
Urheilija-apuraha jaetaan liikuntalautakunnan 2.12.2020 §62 hyväksymän urheilijoiden apurahasäännön mukaan. Apurahasäännön kautta Ylivieskan kaupunki tukee vuosittain urheilun kautta Ylivieskaa tunnetuksi tehneitä urheilijoita. Urheilija-apurahaa myönnetään apurahasäännön mukaisen menestyksen perusteella
 
koulutusavustus: jäljennökset kurssimaksuista ja –ohjelmasta
Koulutusavustusten hyväksytyksi kuluiksi katsotaan vain varsinaiset valmentaja-, ohjaaja ja toimitsijakoulutusten koulutuskulut. Leirikuluja ja muuhun suoraan urheilutoimintaan liittyviä kuluja ei hyväksytä. Koulutusavustus voidaan hyväksyä enimmillään 300 € / kurssi / hlö.

karttaraha: kulutositteet
Karttaraha on tarkoitettu suunnistuskarttojen valmistamisen tukemiseen korvaamalla kartoitus- ja painatuskuluja. Hyväksyttävät kulut on korvattu täysimääräisinä, koska kyseessä on liikuntapaikan luominen.

arvokisojen järjestelytuki: selvitys järjestelykuluista, vaikuttavuudesta ja näkyvyydestä
Arvokilpailuiden järjestämistukea voidaan myöntää Ylivieskassa järjestettyjen vähintään SM-tasoisten kilpailujen järjestämiskuluihin. Avustuksen perusteena on ennen kaikkea kisojen tuoma näkyvyys ja julkisuus Ylivieskalle ja kisoista aiheutuneet järjestelykulut.

-tila-avustus:
Tila-avustusta myönnetään seuroille, jotka käyttävät ulkopuolisia maksullisia liikuntapaikkoja toiminnan harjoittamiseen. Ulkopuoliselta / yksityiseltä vuokratun liikuntatilan vuokrasta korvataan enintään 30 % kokonaiskustannuksista. Tila-avustus maksetaan maksukuitteja vastaan määrärahan puitteissa Ylivieskassa olevista liikuntatiloista. Tila-avustus maksetaan harjoitusvuoroista ja kilpailuista.

Avustusten hakeminen
NuorisopalvelutYleisavustus:
Yleisavustusta voivat hakea vain nuorisojärjestöksi rekisteröityneet yhdistykset
Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:
– toimintakertomus edelliseltä vuodelta
– tilinpäätös edelliseltä vuodelta
– toimintasuunnitelma vuodelle 2023
– talousarvio vuodelle 2023
– yhdistyksen säännöt, mikäli yhdistys on uusi hakija

Kohdeavustus: sekä nuorisojärjestöt että nuorten vapaat toimintaryhmät. Avustuskriteereinä: matkat ja koulutus osallistujaluettelo, kerhotoiminta toteutuneet kerhokerrat. Liitteeksi kumpaankin kuitit menoista. Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden.

Vaadittavat lisätiedot: Hakemuksen kohdassa 8. Lisätiedoissa ilmoitettava alle 29-vuotiaiden osuus jäsenistä.
KulttuuripalvelutYleisavustus: Toimintakertomus edelliseltä vuodelta, Tilinpäätös edelliseltä vuodelta, Toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Yhdistyksen säännöt, mikäli yhdistys on uusi hakija.
Toimitila-avustus: Kulttuuripalveluiden toimitila-avustus tapahtumaan Akustiikassa tai Puuhkalassa
Kuntalaispalvelut Yleisavustus:
Toiminta-/tapahtumasuunnitelma talousarvio-/rahoitussuunnitelma yhdistyksen viimeisin vahvistettu toimintakertomus ja tilinpäätös
Kyläyhdistyksiltä vaaditaan liitteeksi lisäksi PRH:n rekisteriote.

Lisätietoja

Liikuntapalvelut

Koponen Susanna
liikuntapäällikö
044 4294 357
Liikuntapalvelut


Kulttuuripalvelut

Raudaskoski Janne
kulttuurijohtaja
044 4294 354
Kulttuuripalvelut


Nuorisopalvelut

Männistö Elisa
nuorisopalvelujohtaja
044 4294 355
Nuorisopalvelut


Kuntalaispalvelut

Kemppainen Joose
hyvinvointijohtaja
044 4294 423
Hallintopalvelut

Järjestöyhdyshenkilö

Öljymäki-Maarala Marita
markkinointipäällikkö, järjestöyhdyshenkilö, kesäyliopisto markkinointi, vanhusneuvoston sihteeri
040 1882 459
Liikuntapalvelut

Haku

Avustukset haetaan Kunta-akkunan kautta

Liitetään liikuntapalveluille kohdennettuun hakemukseen:

Yhdistyksen toimintatiedot -lomake

Urheiluseuran toimihenkilöilmoitus

Ylivieskan kaupungin sponsorointituen kesälajien haku on käynnissä

Ylivieskan kaupunki tekee sponsorointiyhteistyötä paikallisten urheilijoiden, seurojen, joukkueiden ja ryhmien kanssa. Sponsoroinnin lähtökohtana on yhteistyökumppanin tuoma valtakunnallinen positiivinen julkisuus Ylivieskan kaupungille. Lue lisää

Lisätiedot ja hakuohjeet

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare