Valvontasuunnitelma ja perittävät maksut

Valvonnan maksullisuus perustuu lakiin

Ympäristöterveydenhuollon maksuihin on tullut muutoksia 1.1.2022 alkaen.

Yleistiedote perusmaksuista.
Tiedote terveydensuojelulain vuosittaisesta perusmaksusta.
Tiedote elintarvikevalvonnan vuosittaisesta perusmaksusta.

Valvontasuunnitelman mukainen valvonta on maksullista ja siitä peritään ympäristöterveyslautakunnan hyväksymän maksutaksan mukaiset valvontamaksut.

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan suunnitelmallisuuden lisäämiseksi ja valvonnan kohdentamiseksi ympäristöterveydenhuolto on laatinut ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosille 2020 – 2024, joka sisältää eläinten terveys- ja hyvinvointi-, elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvonnan. Valvontasuunnitelmassa on määritelty mm. valvonnan painopisteet, valvontakohteiden tarkastustiheydet ja suunnitellut tarkastukset.

Valvontamaksuilla on oleellinen merkitys ympäristöterveydenhuollon resurssien turvaamisessa, vaikka perityt maksut eivät kata kaikkia valvonnasta aiheutuvia kustannuksia. Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman teemana ohjelmakaudelle 2020 – 2024 on yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. Yhteistyö ja avoin vuoropuhelu toimijoiden ja eri viranomaisten välillä edistää valvonnan vaikuttavuutta merkittävästi.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare