Asiointi & usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Jos kiinteistö on käyttökelpoinen, tulee sen liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, vaikka se olisikin käyttämätön. Jätteenkuljetukset voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisesti käytössä olevan kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi. Jos keskeytys kestää enintään kuusi (6) kuukautta, asiasta sovitaan jäteyhtiö Vestia Oy:n kanssa. Pidemmät keskeytykset edellyttävät jätehuoltoviranomaisen päätöstä asiasta. Hakiessasi pitempää keskeytystä, ilmoita keskeytyksen syy.

Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä (tuloste)

Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä (sähköinen)

Todistettavasti vakituisesta käytöstä poissa olevat kiinteistöt rinnastetaan jätehuollossa vapaa-ajan asuntoihin. Mikäli asunto ei ole vakituisessa käytössä ja siltä laskutetaan vakituisen asunnon perusmaksu, voi jätehuoltoviranomaiselta hakea muutosta laskuun 14 päivän sisällä laskun saamisesta. Tällöin kyseessä on vakituisen asunnon perusmaksun muuttaminen vapaa-ajan asunnon perusmaksuksi.

Muistutus jätemaksusta (tuloste)

Muistutus jätemaksusta (sähköinen)

Mikäli kiinteistö on asumiseen käyttökelvoton, voi jätehuoltoviranomaiselle toimittaa ilmoituksen käyttökelvottomuudesta. Ilmoituksen mukana tulee olla puolueettoman asiantuntijan lausunto tai kuvia, joista voidaan havaita rakennuksen käyttökelvottomuus.

Kun käyttökelvottomuuden ilmoitus on viranomaisen toimesta hyväksytty, ei kiinteistöllä ole enää velvoitetta kuulua kunnan järjestämään jätehuoltoon ja kiinteistö poistetaan jätteenkuljetusrekisteristä. Mikäli kiinteistölle rakennetaan uusi asuin- tai vapaa-ajan rakennus tai vanha korjataan käyttökelpoiseksi, tulee kiinteistä uudestaan kunnan jätehuoltovastuun piiriin.

Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Asuinkiinteistöjen jäteastiat on tyhjennettävä vähintään neljän viikon välein. Tyhjennysväli voi olla tätä pidempi, mikäli elintarvikejätteet kompostoidaan kiinteistöllä lämpöeristetyssä, haittaeläimiltä suojatussa, tiiviissä ja ilmastoidussa kompostorissa eikä kerätyistä jätteistä aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle. Kompostori on sijoitettava ja sitä on hoidettava niin, että siitä ei aiheudu haittaa terveydelle eikä ympäristölle.

Kuuden (6) tai kahdeksan (8) viikon tyhjennysvälin edellytyksenä on asianmukaisesti täytetty kompostointi-ilmoitus.

Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen kymmeneen (10) tai 12 viikkoon, edellyttää jätehuoltoviranomaisen päätöstä jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta.

Kimppa-astian perustaminen

Mikäli jätettä syntyy vähän tai omalle jäteastialle ei löydy sellaista sijoituspaikkaa, johon jäteautolle on esteetön pääsy, voi tulla kyseeseen niin sanottu kimppa-astia. Yhteistä jäteastiaa voi käyttää enintään viisi taloutta (joko vakituisia asuntoja tai loma-asuntoja). Yhteisen astian käyttäjien tulee haja-asutusalueella asua joko samassa naapurustossa tai luonnollisella kulkureitillä saman tien varrella. Luonnolliseksi kulkureitiksi katsotaan esimerkiksi mökkitielle johtava reitti. Asuntojen tulee olla kohtuullisen matkan päässä toisistaan. Taajamissayhteisen astian käyttäjien tulee olla lähinaapureita.

Jäteastian omistajan, ns. kimppaisännän, tulee tehdä ilmoitus Vestialle, joko netissä Vestian verkkosivuilla tai soittamalla Vestian asiakaspalveluun puh. 08 410 8700

Asumisessa syntyvien lietteiden kuljetuksia voi tehdä ainoastaan ELY-keskusten ylläpitämiin jäterekistereihin kuuluvat yritykset. Asukas voi itse tilata lietesäiliöiden tyhjennykset yritykseltä.

Mikäli sinulla on kysyttävää jätelaskutuksesta, voit olla yhteydessä Vestia Oy:n laskutukseen (08) 410 8750. Jäteastioiden ja kuljetusten osalta tiedustelut osoitetaan Vestia Oy:n asiakaspalveluun numeroon (08) 410 8700.

Yhteystiedot

Jätelautakunta

Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska

Linnala Anu
Jätehuollon suunnittelija
040 5586 330

Myllyoja Elina
toimistosihteeri
044 4294 225

Lomakkeet

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare