Oiva

Oiva-raportti tuo elintarvikealan yritysten valvontatulokset kuluttajien tietoon

Oiva

Terveysvalvonta tekee valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia rekisteröityihin ja hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin. Tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Tarkastuksilla kiinnitetään huomiota toimipaikan sen hetken olosuhteisiin. Lisäksi osaa asioista voidaan tarkastaa asiakirjoista, jotka katsotaan tarkastuksen yhteydessä tai toimitetaan tarkastuksen jälkeen. Tarkastus voidaan tehdä myös joko kokonaan tai osittain ns. asiakirjatarkastuksena, eli esimerkiksi kuvien tai asiakirjojen perusteella.

Elintarvikelaissa (297/2021) säädetään elintarvikealan toimijan velvollisuudesta julkistaa valvontaviranomaisen antama tarkastuksesta kertova asiakirja (16 §). Valvontatietojen julkaisemisen keskeinen tavoite on elintarvikevalvonnan läpinäkyvyyden parantaminen. Valvontatietojen julkaisemisella lisätään elintarvikevalvonnan avoimuutta, yhdenmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Valvontatietojen julkisuus parantaa myös kuluttajien tiedonsaantia ja valinnanmahdollisuuksia.

Elintarvikealan toimija on velvollinen julkistamaan toimintaansa kohdistuvan elintarvikevalvonnan tulokset (Oiva-raportti) välittömästi sen saatuaan. Elintarviketoiminnan tarkastuksesta annetun viimeisimmän raportin on oltava helposti saatavilla elintarvikealan toimijan internetsivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Muu vastaava tapa tarkoittaa esimerkiksi toimijan sosiaalista mediaa tai matkapuhelinsovellusta, jonka kautta elintarvikkeita myydään. Lisäksi elintarvikehuoneistossa, jossa kuluttajat asioivat, raportin on oltava esillä sisäänkäynnin yhteydessä tai muussa kuluttajalle helposti havaittavassa paikassa. (elintarvikelaki 16 § 3 mom.). Raportti julkaistaan automaattisesti myös yhteisillä oivahymy.fi -sivulla.

Oiva-arviointi perustuu elintarvikelainsäädännön vaatimuksiin, ja se tehdään Oiva-arviointiohjeiden mukaan. Arviointi-ohjeet ovat julkista tietoa, ja ne löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

Elintarvikehuoneisto saa tarkastuksesta Oiva-raporttiin hymynaamalla ilmaistun arvosanan; oivallinen, hyvä, korjattavaa tai huono. Mikäli arvosanaksi tulee hyvä, niin uusintatarkastusta ei tehdä, vaikka toimija haluaisi korottaa arvosanan oivalliseksi. Mikäli arvosana on korjattavaa tai huono, annetaan puutteen korjaamiseksi määräaika ja elintarvikehuoneistoon tehdään uusintatarkastus määräajan päättymisen jälkeen.

Lue lisää

Oivahymy.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare