Laadinnassa olevat kaavat

Vaikuta nyt – Laadinnassa olevat kaavat

Laadinnassa olevat kaavat

Käynnissä olevien kaavatöiden nähtävillä olevat asiakirjat löytyvät näiltä sivuilta.
Kaavojen laadinnan yhteydessä asetetaan kaava-asiakirjat julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin vuoksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

• osallistumis- ja arviointisuunnitelma
• kaavaluonnos
• kaavaselostuksen luonnos
• kaavaehdotus
• kaavaselostus

Kaavahankkeelle perustetaan oma sivu kaavan tullessa vireille. Sivua päivitetään suunnittelun ja päätöksenteon etenemisen mukaan.

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan sanomalehdessä ja kaupungin internet-sivuilla Juuri nyt Ylivieskassa -osion Virallisissa ilmoituksissa. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista.

Nähtävillä olevat kaavat

Asemanseutu

Keskusta, korttelin 4 osa

Keskustan osayleiskaava 2030 muutos Taanilan alueella

Vireillä olevat asemakaavat

Toivonpuiston kortteli 85 (Maler Oy)

Rahkoranta

Männistö, Olmala 2

Vireillä olevat yleiskaavat

Urakkanevan tuulivoimapuiston yleiskaava (vireille 2020

Pajukoski II tuulivoimapuiston osayleiskaava

Vähäkangas-Sorvisto 2040 osayleiskaava vireille

Ota yhteyttä

Suikkari Risto
kaupunginarkkitehti
044 4294 232
Tekniset palvelut

Laru Eriia
kaavoitusinsinööri
044 4294 423
Tekniset palvelut

Konu-Vierimaa Riitta
kaavasuunnittelija
044 4294 233
Tekniset palvelut

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Kaavoitus lyhyesti

Asemakaavoitus

Yleiskaavoitus

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare