Laadinnassa olevat kaavat

Vaikuta nyt – Laadinnassa olevat kaavat

Laadinnassa olevat kaavat

Käynnissä olevien kaavatöiden nähtävillä olevat asiakirjat löytyvät näiltä sivuilta.
Kaavojen laadinnan yhteydessä asetetaan kaava-asiakirjat julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin vuoksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

• osallistumis- ja arviointisuunnitelma
• kaavaluonnos
• kaavaselostuksen luonnos
• kaavaehdotus
• kaavaselostus

Kaavahankkeelle perustetaan oma sivu kaavan tullessa vireille. Sivua päivitetään suunnittelun ja päätöksenteon etenemisen mukaan.

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan sanomalehdessä ja kaupungin internet-sivuilla Juuri nyt Ylivieskassa -osion Virallisissa ilmoituksissa. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista.

Nähtävillä olevat kaavat

Keskusta, terveyskeskuksen alue

Vasaman tuulipuiston osayleiskaava

Vireillä olevat asemakaavat

Keskusta, virastokortteli

Männistö, Taanilan liikealue

Koskipuhto, Pappilanranta

Hakalahdenkatu

Männistö, Olmala II

Koskipuhto, Rantavainio

Rahkoranta

Vireillä olevat yleiskaavat

Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pajukoski II tuulivoimapuiston osayleiskaava

Vähäkangas-Sorvisto 2040 osayleiskaava vireille

Ota yhteyttä

Taka-Eilola Esa
kaavoitusinsinööri
044 4294 370
Tekniset palvelut

Lehto Antto
Kaavasuunnittelija
044 4294 577
Tekniset palvelut

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Kaavoitus lyhyesti

Asemakaavoitus

Yleiskaavoitus

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare