Laadinnassa olevat kaavat

Vaikuta nyt – Laadinnassa olevat kaavat

Laadinnassa olevat kaavat

Käynnissä olevien kaavatöiden nähtävillä olevat asiakirjat löytyvät näiltä sivuilta.
Kaavojen laadinnan yhteydessä asetetaan kaava-asiakirjat julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin vuoksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

• osallistumis- ja arviointisuunnitelma
• kaavaluonnos
• kaavaselostuksen luonnos
• kaavaehdotus
• kaavaselostus

Kaavahankkeelle perustetaan oma sivu kaavan tullessa vireille. Sivua päivitetään suunnittelun ja päätöksenteon etenemisen mukaan.

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan sanomalehdessä ja kaupungin internet-sivuilla Juuri nyt Ylivieskassa -osion Virallisissa ilmoituksissa. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista.

Nähtävillä olevat kaavat

Vireillä olevat asemakaavat

Toivonpuiston kortteli 85 (Maler Oy)

Toivonpuisto, Salmiperä

Keskusta ja Männistö, kortteli 65, Ouluntie, Taanilanväylä ja Opinportti

Rahkoranta

Männistö, Olmala 2

Vireillä olevat yleiskaavat

Pajukoski II tuulivoimapuiston osayleiskaava

Vähäkangas-Sorvisto 2040 osayleiskaava vireille

Ota yhteyttä

Suikkari Risto
kaupunginarkkitehti
044 4294 232
Tekniset palvelut

Taka-Eilola Esa
paikkatietoinsinööri
044 4294 370
Tekniset palvelut

Konu-Vierimaa Riitta
kaavasuunnittelija
044 4294 233
Tekniset palvelut

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Kaavoitus lyhyesti

Asemakaavoitus

Yleiskaavoitus

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare