eDaisy-sähköinen hakemuskanava

Tällä sivulla on tietoa varhaiskasvatukseen hakemisesta sekä siitä, mitä muuta eDaisyssä voi tehdä.

logo

Varhaiskasvatushakemuksen tekeminen (kunnallinen)

Varhaiskasvatuksen uudet asiakkaat tekevät ensimmäisen hakemuksen sähköisesti tästä: Varhaiskasvatushakemus. Varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten tarvitsemme perheen tulotiedot. Tulotiedot liitteineen tai korkeimman maksun hyväksymisen voi ilmoittaa varhaiskasvatushakemuksella. Jos tulot eivät ole siinä vaiheessa vielä selvillä, ne tulee ilmoittaa viimeistään hoidon aloituskuukauden loppuun mennessä. Tulotiedot voi lähettää myöhemmin sähköisen asioinnin kautta tuloselvitysilmoituksella. Mikäli ette toimita tulotietoja kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta, laskutamme palvelusta korkeimman lakisääteisen maksun. Saatte lapsen varhaiskasvatuspäätöksen sähköisesti ja siitä tulee ilmoitus sähköpostiin.

Palvelusetelihakemuksen tekeminen (yksityinen)

Yksityisiin palveluihin haetaan suoraan toivottuun yksikköön. Kun hoitosopimus yksityisen varhaiskasvatuspaikan kanssa on tehty, haetaan kaupungin palveluseteliä sähköisesti tästä: Palvelusetelihakemus. Hakemus on tehtävä ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Hakemukseen voi liittää tulotiedot tai hyväksyä korkeimman maksun. Perhe saa sijoituspäätöksen sähköiseen järjestelmään. Tämän jälkeen varhaiskasvatuksen voi aloittaa. Palvelusetelin omavastuuosuuden määrittämistä varten tarvitsemme perheen tulotiedot. Mikäli niitä ei ole toimitettu hakemuksen teon yhteydessä, voi ne lähettää jälkikäteen sähköisellä tuloselvitysilmoituksella. Tämän jälkeen palvelupäällikkö myöntää palvelusetelin ja lähettää siitä päätöksen huoltajalle sähköisen järjestelmän kautta. Palvelusetelipäätöksessä on määritelty perheen tulojen perusteella omavastuuosuus, jonka huoltaja maksaa suoraan palveluntuottajalle. Mikäli ette toimita tulotietoja kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta, omavastuuosuudeksi määrittyy korkein lakisääteinen maksu.

Palveluntarpeen muutos (kunnallinen varhaiskasvatuspaikka)

Mikäli lapsen hoidontarve muuttuu, tehkää tuntirajavalinnan muutoshakemus sähköisessä asioinnissa. Muutokset tehdään vähintään 3 kuukaudeksi ja ne tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta. Mikäli tulotietosi muuttuvat, toimita uudet tiedot sähköisen järjestelmän kautta varhaiskasvatusmaksun tarkistamista varten.

Palveluntarpeen muutos (yksityinen varhaiskasvatuspaikka)

Jos lapsesi on yksityisessä varhaiskasvatuspaikassa, keskustele hoidontarpeen muutoksesta varhaiskasvatuspaikassa. Mikäli muutos onnistuu, tee varhaiskasvatuspaikassa uusi hoitosopimus sekä palveluntarpeen muutoshakemus. Palveluntuottaja palauttaa hakemuksen varhaiskasvatustoimistoon. Mikäli tulotietosi muuttuvat, toimita uudet tiedot sähköisen järjestelmän kautta omavastuuosuuden tarkistamista varten.

Tulotietojen ilmoittaminen

Tulotiedot voi toimittaa sähköisen järjestelmän kautta.

Varhaiskasvatuspaikan vaihtaminen

Mikäli haluatte vaihtaa varhaiskasvatuspaikkaa, tehkää muutoshakemus sähköisessä asioinnissa.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Kun ette enää tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa ja olette ilmoittaneet tästä hoitopaikassa, tehkää irtisanomisilmoitus sähköisessä asioinnissa.

  • Ilmoita hoitopaikkaan mistä alkaen lapsesi jää pois hoidosta
  • Tee sähköinen irtisanomisilmoitus sähköisessä asioinnisssa
  • Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan voi tilapäisesti irtisanoa myös kesän aikana, mikäli irtisanominen on vähintään 4 vk:n ajalle.
  • Muista ilmoittaa lapsen poisjäännistä heti kun se on tiedossa, varhaiskasvatusmaksu laskutetaan kirjalliseen irtisanomispäivään saakka vaikka viimeinen hoitopäivä olisi ollut aiemmin.
  • Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on irtisanomisaika (yleensä 1kk ilmoittamispäivästä lähtien), jonka aikana omavastuuosuus tulee maksaa, joten muista tehdä irtisanominen myös yksityiseen varhaiskasvatuspaikkaan.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
ma-pe klo 12-14
puh 040 642 9884

Linkkejä

Sähköinen hakemuskanava-eDaisy

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare