Asumisterveyteen liittyvä neuvonta ja terveyshaitan selvittäminen

Terveellinen sisäympäristö on mahdollisimman hajutonta, pölytöntä, vedotonta, melutonta ja lämpötilaltaan miellyttävää

Asumisterveyteen liittyvä neuvonta ja terveyshaitan selvittäminen

Saat neuvontaa asumisterveyteen liittyvien haittojen selvittämiseksi ja poistamiseksi terveysinsinööreiltä. Neuvontaa saat rivi-, kerros- ja omakotitaloihin omistus- tai vuokrasuhteesta riippumatta.

Jos terveyshaitan esiintyminen on mahdollinen eikä haitta tule poistetuksi ilman tarkastamista, asia laitetaan vireille kirjaamalla se ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmään.
Ensisijaisesti haittojen selvittäminen ja poistaminen kuuluu asuntosi ja/tai kiinteistösi omistajalle. Asukkailla on velvollisuus tiedottaa havaitsemistaan vioista, vaurioista ja muista asumista haittaavista olosuhteista asunnon ja/tai kiinteistön omistajalle. Kerros- ja rivitaloissa käytännön asioista vastaa isännöitsijä.

Toimi näin

Ota yhteys terveysinsinööriin soittamalla tai sähköpostitse. Yhteydenoton jälkeen sinua haastatellaan ja tarvittaessa tehdään tarkastus.

Ennen tarkastuskäyntiä terveysinsinööri on yhteydessä asunnon omistajaan tai isännöitsijään, joille varataan mahdollisuus ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien vikojen tai vaurioiden poistamiseksi. Asunnon omistajalla ja isännöitsijällä on myös mahdollisuus osallistua asunnontarkastukseen.
Asunnontarkastuksessa sisäilman laatua ja rakenteiden kuntoa arvioidaan lähinnä aistinvaraisesti. Huomiota kiinnitetään erityisesti sisäilman laatuun, ilmanvaihdon riittävyyteen sekä rakenteissa näkyviin vaurioihin.

Tarkastuksesta laadittu tarkastuskertomus toimitetaan asukkaalle, asunnon omistajalle ja isännöitsijälle sekä mahdolliselle haitan aiheuttajalle.
On huomattava, että terveyshaitan poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden valinta jää haitasta vastuussa olevan tehtäväksi. Kuitenkin toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että terveyshaitta tulee poistetuksi.

Mikäli tarkastusta pyytää joku muu kuin asukas tai asunnon omistaja – eli tarkastus tehdään asukkaan tahdon vastaisesti – on tarkastusta pyydettävä kirjallisesti. Asia tulee vireille vain, jos asunnosta on perusteltua syytä epäillä aiheutuvan asukkaalle tai naapureille vakavaa terveyshaittaa.
Asuntokauppoihin liittyvissä ongelmissa käänny kuluttajaneuvonnan puoleen.

Maksullisuustieto

Ensimmäinen tarkastus on maksuton. Mahdolliset lisäselvitykset ja tutkimukset ovat maksullisia.

Palvelupaikat

Toimipiste
Ympäristöterveydenhuolto
Tasangontie 21
84100 YLIVIESKA

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare