Perusopetuksen tavoitteet ja toiminta-ajatus

Ylivieskan perusopetus antaa oppilaalle jokaisen kykyjen mukaiset, hyvät opiskeluvalmiudet, monipuolisen yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden, kyvyn ja halun elinikäiseen oppimiseen sekä mahdollisuuden hyvään elämään.

Arvoperusta

Valtioneuvoston perusopetukselle asettamat tavoitteet ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet välittävät kansallisia koulutuspoliittisia tavoitteita ja toimivat näin opstussuunnitelman pohjana. Ylivieskassa opetus ja kasvatus kouluissa rakentuvat yhteiskunnan perusarvoille. Niiden tehtävänä on ohjata lasta vastuulliseen toimintaan ja yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen noudattamiseen sekä toisten ihmisten arvostamiseen ja kunnioittamiseen. Perusopetuksen työn pohjana on elämän, luonnon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä oman ja toisten työn arvostaminen. Kestävän kehityksen ymmärtäminen ohjaa elämässä oikeisiin valintoihin. Koulujen kehittäminen tapahtuu sekä kaupungin että sivistystoimen strategioiden pohjalta. Niissä asetettujen arvojen mukaisesti halutaan myös koulun arjen toimivan.

Peruskouluun ilmoittautumiseen liittyvät lomakkeet löytyvät lomakkeet-osiosta.

Perusopetuksen tuntijakopdf, 280 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki