Rakennusrekisterin päivitysprojekti 2020-2024

Rakennusrekisterien päivittäminen vuosien 2020-2024 aikana

Ylivieskan kaupunki toteuttaa vuosien 2020–2024 aikana rakennusrekisterin päivitysprojektin.

Projektin tarkoitus ja eteneminen

Projektissa käydään läpi Ylivieskan rakennuskantaa ja pyritään saattamaan tiedot ajan tasaisiksi kaupungin, Digi- ja väestötietoviraston sekä Verohallinnon rekistereissä.

Rakennusrekisterin ajan tasalle saaminen toteutetaan vertailemalla kaupungin ja verohallinnon rakennusrekisteriä kartta-aineistoihin ja kaupungin rakennuslupamateriaaliin. Jos kiinteistön rakennuskantaa ei saada selvitettyä rekistereistä, otetaan kiinteistönomistajiin yhteyttä kirjeitse puuttuvien tietojen saamiseksi. Kiinteistönomistajalle toimitetaan kirjeessä ohjeet rakennusten tietojen ilmoittamista varten, ja mikäli riittäviä tietoja ei saada muuten, toteutetaan rakennusten mittaaminen paikan päällä. Rakennustietojen ilmoittaminen tapahtuu ensisijaisesti Maptionnaire- verkkokyselyn kautta (kysely suljettu 2023), mutta tiedot on mahdollista toimittaa myös tulostettavalla rakennustietolomakkeella (lomakkeen liitteenä tulee olla asemapiirros josta käy ilmi rakennusten sijainti kiinteistöllä).

Projektiin kuuluvat mittauskäynnit ovat kiinteistönomistajalle maksuttomia ja mittaukset suoritetaan rakennusten ulkopuolelta (kokonaisala) menemättä sisätiloihin. Kiinteistön omistajan läsnäolo mittauskäynnillä ei ole välttämätöntä.

Mikäli tietoja ei projektin puitteissa saada kyselyn kautta tai mittauskäyntiä ei päästä suorittamaan, on rakennusvalvonnalla Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 145§) nojalla oikeus suorittaa kiinteistölle virallinen tarkastuskäynti, josta peritään rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu.

Korjatut tiedot siirtyvät välittömästi väestötietojärjestelmään (Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista 25 §) ja verohallinnon tiedoista poikkeavat kiinteistötiedot toimitetaan vuosittain verohallintoon tarkastettavaksi. Kiinteistöverotuksessa ajantasaiset rekisterit asettavat kiinteistöjen omistajat tasavertaiseen asemaan. Ajantasaiset kiinteistötiedot auttavat myös muussa viranomaistoiminnassa, kuten esim. pelastustehtävissä.

Mikäli kiinteistötietosi ovat ajan tasalla tai ne saadaan korjattua olemassa olevien tietojen, kuten lupamateriaalin perusteella, ei kiinteistönomistajiin oteta suoraa yhteyttä. Mikäli kiinteistöveroilmoituksessa on edelleen virheitä, voi kiinteistönomistaja ottaa yhteyttä projektivastaavaan tai rakennusvalvontaan. Selvityksen myötä verovelvollisen vastuulle voi vielä jäädä yhteydenotto verottajaan, joten tarkista kiinteistöveropäätöksesi (Kiinteistöverolaki 16 §, Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus). Kiinteistöverotukseen liittyvät korjaukset voi tehdä OmaVero- palvelussa tai paperilomakkeella. Tässä projektissa tehtävät verotusmuutokset kohdistuvat vain kiinteistöjen rakennuksiin.

Tee ilmoitus kaikista kiinteistön yli 5 m² kokoisista rakennuksista ja rakennelmista.

Kyselyyn vastanneiden kiinteistönomistajien kesken arvotaan myöhemmin kuvan mukainen Nietos riippukeinu ja teline (arvo 329€), tai vastaava tuote mikäli kyseinen malli ei ole enää saatavilla.

Vastanneiden kesken arvottu riippukeino on arvottu 27.4.2023

Olivia- Riipputuolin arvonnassa voittivat Seppo ja Liisa Rahkala Niemelänkylästä. Onnea voittajille ja kiitos kaikille vastanneille.

Yhteystiedot

Ruuskanen Jarkko
projektivastaava
044 4294 390
Tekniset palvelut

Lomakkeita

Linkit

Kiinteistöverolaki (finlex.fi)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (finlex.fi)

Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalvelusta (finlex.fi)

Lupapiste -palvelu. (Rakennuslupa-asiat, purkuluvat ja purkamisilmoitukset)

Ylivieskan rakennusvalvonta

OmaVero– Palvelu

Kiinteistövero – Verohallinto

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare