Rakennusrekisterin päivitysprojekti 2020-2024

Rakennusrekisterien päivittäminen vuosien 2020-2024 aikana

Ylivieskan kaupunki toteuttaa vuosien 2020–2024 aikana rakennusrekisterin päivitysprojektin.

Projektin tarkoitus ja eteneminen

Projektissa käydään läpi Ylivieskan rakennuskantaa ja pyritään saattamaan tiedot ajan tasaisiksi kaupungin, Digi- ja väestötietoviraston sekä Verohallinnon rekistereissä.

Rakennusrekisterin ajan tasalle saaminen toteutetaan vertailemalla kaupungin ja verohallinnon rakennusrekisteriä kartta-aineistoihin ja kaupungin rakennuslupamateriaaliin. Jos kiinteistön rakennuskantaa ei saada selvitettyä rekistereistä, otetaan kiinteistönomistajiin yhteyttä kirjeitse puuttuvien tietojen saamiseksi. Kiinteistönomistajalle toimitetaan kirjeessä lomake kiinteistötietojen ilmoittamista varten, ja mikäli riittäviä tietoja ei saada lomakkeella, sovitaan kiinteistönomistajan kanssa rakennusten mittaamisesta paikan päällä.

Projektiin kuuluvat mahdolliset mittauskäynnit ovat kiinteistönomistajalle maksuttomia ja mittaukset suoritetaan rakennusten ulkopuolelta (kokonaisala) menemättä sisätiloihin. Kiinteistön omistajan läsnäolo mittauskäynnillä ei ole välttämätöntä.

Mikäli tietoja ei projektin puitteissa saada kyselyn tai sovitun mittauskäynnin kautta, on rakennusvalvonnalla Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 145§) nojalla oikeus suorittaa kiinteistölle virallinen tarkastuskäynti, josta peritään rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu.

Korjatut tiedot siirtyvät välittömästi väestötietojärjestelmään (Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista 25 §) ja verohallinnon tiedoista poikkeavat kiinteistötiedot toimitetaan vuosittain verohallintoon tarkastettavaksi. Kiinteistöverotuksessa ajantasaiset rekisterit asettavat kiinteistöjen omistajat tasavertaiseen asemaan. Ajantasaiset kiinteistötiedot auttavat myös muussa viranomaistoiminnassa, kuten esim. pelastustehtävissä.

Mikäli kiinteistötietosi ovat ajan tasalla tai ne saadaan korjattua olemassa olevien tietojen, kuten lupamateriaalin perusteella, ei kiinteistönomistajiin oteta suoraa yhteyttä. Mikäli kiinteistöveroilmoituksessa on edelleen virheitä, voi kiinteistönomistaja ottaa yhteyttä projektivastaavaan tai rakennusvalvontaan. Selvityksen myötä verovelvollisen vastuulle voi vielä jäädä yhteydenotto verottajaan (Kiinteistöverolaki 16 §, Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus). Ilmoita lomakkeella kaikki kiinteistön yli 5 m² kokoiset rakennukset ja rakennelmat.

Yhteystiedot

Ruuskanen Jarkko
projektivastaava
044 4294 390
Tekniset palvelut

Lomakkeita

Lomakkeet päivitetään tälle sivulle lähiaikoina.

Linkit

Kiinteistöverolaki (finlex.fi)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (finlex.fi)

Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalvelusta (finlex.fi)

Lupapiste -palvelu. (Rakennuslupa-asiat, purkuluvat ja purkamisilmoitukset)

Ylivieskan rakennusvalvonta

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare