Tiimitoiminnan pilottimalli

OPH – Tiimitoiminnan pilottilukio

Olemme tiimitoiminnan pilottilukio

TIIMITOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSIDEAT

 • Perustana opetussuunnitelma: lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen, mikä näkyy
  • Opettajien vastaamassa opetuksessa (arvot, tiedot, taidot, asenteet ja tahto).
  • Opiskelijoista koostuvassa tiimijohtoisessa toimintakulttuurissa (vastuullisuus, myötätuntoisuus, yhteisöllisyys ja menestyksekkyys), jonka tavoitteena on opiskelijoiden osallistaminen, vastuullisuuden ja vaikuttamisenmahdollisuuksien korostaminen sekä tulevaisuustaitojen korostaminen.
 • Tiimityöskentely käynnistyy lukuvuoden alussa
  • Tiimit syntyvät opiskelijoiden mielenkiinnon perusteella.
  • Jokainen lukiolainen on osa valitsemaansa tiimiä. Hän vaikuttaa ja osallistuu sen kautta ajankohtaisiin asioihin lukion arjessa mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti.
  • Jokaista tiimiä ja sen toimintaa ohjaa ja tukee 1-2 opettajaa.
  • Tiimit järjestäytyvät: valitsevat puheenjohtajan, sihteerin, tiedottajan ja hallituksen jäsenen.
 • Opiskelijakunta toimii tiimien kautta – lisää yhteisöllisyyden tunnetta koko yhteisöön
  • Jokaisesta tiimistä valitaan jäsen opiskelijakunnan hallitukseen.
  • Tiedonkulku hallituksen ja tiimin välillä on tiivistä ja avointa
  • tiimi – opiskelijakunnan hallitus – tiimi.
  • tiimi – opettajakunta – tiimi.
 • Tiimien kehittämisseminaarit kolme kertaa vuodessa
  • Tavoitteena tiimitoiminnan kehittäminen ja arviointi.
  • Yhteishengen luominen ja onnistumiskokemusten vaihtaminen ja jakaminen.
  • Mahdollisuus tiimin vaihtamiseen lukio-opintojen edetessä. Tiimivalinnat tehdään Wilmassa.
  • Uusien tavoitteiden asettaminen tiimitoiminnalle.

Ylivieskan lukion toimintamalli

 • Opiskelijoita noin 280
 • Alkavat ja jatkavat ovat mukana varsinaisessa tiimitoiminnassa, jota ohjaavat tiimiopettajat.
 • Tiimissä noin 15 jäsentä, mikä takaa tiimin toimivuuden arjessa.
 • Abit muodostavat omia abitiimejä, jotka vastaavat abivuoden yhteistoiminnasta (esim. abideko, teemapäivätiimi, ohjelmatiimi, matkatiimi). Abitiimejä ohjaavat ryhmänohjaajat.
 • Tiimien kokoontumismahdollisuudet huomioitu lukion arjessa: ma-ke-pe ns. lukiotunti, joka on 30 minuuttia kestävä välitunti. Tiimit kokoontuvat omassa tiimiluokassa.
 • Opettajille korvaus lukioresurssista. Jokaiselle tiimiopettajalle 0,5 kurssia.
 • Jokainen tiimi asettaa itselleen omat lukuvuositavoitteet.
 • Tavoitteiden asettaminen ja tarkistaminen vuosittain. Esimerkiksi tälle lukuvuodelle: jokaiselle tiimille oma kummiyritys.

YHTEYSTIEDOT

Lukio

Takkulantie 3, 84100 Ylivieska

Alanen Terttu
apulaisrehtori
050 3624 956

Luhtasela Kalle
rehtori
044 4294 548

Lund Saija
koulusihteeri
044 4294 366

Lähetkangas Terhi
etälukion opinto-ohjaaja
044 4294 437

Rahkonen-Navia Leila
hanketyöntekijä
040 1545 509

Strömmer Matti
opinto-ohjaaja
044 4294 367

Vaahtera Sofia
koulunkäynninohjaaja
040 6108 062

Vuolteenaho Helena
erityisopettaja
044 4294 382

Tietoja lukiosta

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare