Tiimitoiminnan pilottimalli

OPH – Tiimitoiminnan pilottilukio

Olemme tiimitoiminnan pilottilukio

TIIMITOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSIDEAT

 • Perustana opetussuunnitelma: lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen, mikä näkyy
  • Opettajien vastaamassa opetuksessa (arvot, tiedot, taidot, asenteet ja tahto).
  • Opiskelijoista koostuvassa tiimijohtoisessa toimintakulttuurissa (vastuullisuus, myötätuntoisuus, yhteisöllisyys ja menestyksekkyys), jonka tavoitteena on opiskelijoiden osallistaminen, vastuullisuuden ja vaikuttamisenmahdollisuuksien korostaminen sekä tulevaisuustaitojen korostaminen.
 • Tiimityöskentely käynnistyy lukuvuoden alussa
  • Tiimit syntyvät opiskelijoiden mielenkiinnon perusteella.
  • Jokainen lukiolainen on osa valitsemaansa tiimiä. Hän vaikuttaa ja osallistuu sen kautta ajankohtaisiin asioihin lukion arjessa mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti.
  • Jokaista tiimiä ja sen toimintaa ohjaa ja tukee 1-2 opettajaa.
  • Tiimit järjestäytyvät: valitsevat puheenjohtajan, sihteerin, tiedottajan ja hallituksen jäsenen.
 • Opiskelijakunta toimii tiimien kautta – lisää yhteisöllisyyden tunnetta koko yhteisöön
  • Jokaisesta tiimistä valitaan jäsen opiskelijakunnan hallitukseen.
  • Tiedonkulku hallituksen ja tiimin välillä on tiivistä ja avointa
  • tiimi – opiskelijakunnan hallitus – tiimi.
  • tiimi – opettajakunta – tiimi.
 • Tiimien kehittämisseminaarit kolme kertaa vuodessa
  • Tavoitteena tiimitoiminnan kehittäminen ja arviointi.
  • Yhteishengen luominen ja onnistumiskokemusten vaihtaminen ja jakaminen.
  • Mahdollisuus tiimin vaihtamiseen lukio-opintojen edetessä. Tiimivalinnat tehdään Wilmassa.
  • Uusien tavoitteiden asettaminen tiimitoiminnalle.

Ylivieskan lukion toimintamalli

 • Opiskelijoita noin 280
 • Alkavat ja jatkavat ovat mukana varsinaisessa tiimitoiminnassa, jota ohjaavat tiimiopettajat.
 • Tiimissä noin 15 jäsentä, mikä takaa tiimin toimivuuden arjessa.
 • Abit muodostavat omia abitiimejä, jotka vastaavat abivuoden yhteistoiminnasta (esim. abideko, teemapäivätiimi, ohjelmatiimi, matkatiimi). Abitiimejä ohjaavat ryhmänohjaajat.
 • Tiimien kokoontumismahdollisuudet huomioitu lukion arjessa: ma-ke-pe ns. lukiotunti, joka on 30 minuuttia kestävä välitunti. Tiimit kokoontuvat omassa tiimiluokassa.
 • Opettajille korvaus lukioresurssista. Jokaiselle tiimiopettajalle 0,5 kurssia.
 • Jokainen tiimi asettaa itselleen omat lukuvuositavoitteet.
 • Tavoitteiden asettaminen ja tarkistaminen vuosittain. Esimerkiksi tälle lukuvuodelle: jokaiselle tiimille oma kummiyritys.

YHTEYSTIEDOT

Lukio

Takkulantie 3, 84100 Ylivieska

Alanen Terttu
matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori (virkavapaalla 1.8.2023-31.7.2024)
050 3624 956

Hemmilä Sini
opinto-ohjaaja
044 4294 367

Luhtasela Kalle
rehtori
044 4294 548

Lähetkangas Terhi
etälukion opinto-ohjaaja
044 4294 437

Pieskä Pekka
vs. rehtori
044 4294 206

Rahkonen-Navia Leila
hanketyöntekijä
040 1545 509

Typpö Niko
koulunkäynninohjaaja
040 6108 062

Valli Pauliina
koulusihteeri
044 4294 366

Vuolteenaho Helena
erityisopettaja
044 4294 382

Tietoja lukiosta

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare