Tiimiopettajat

OPH – Tiimitoiminnan pilottilukio

Ylivieskan tiimilukio

Tiimiopettajat

Tiimiopettajan tehtävät vuoden aikana

TIIMIOPETTAJAN TYÖSKENTELYN TAUSTAT JA LÄHTÖKOHDAT:

Tiimitoiminnan lähtökohdat perustuvat kahteen tavoitteeseen: 1) konkreettisten tehtävien suorittamiseen sekä 2) hyvään ilmapiiriin lukiolla.

Ryhmän työskentely häiriintyy, mikäli toinen tavoitteista unohtuu. Tiimiopettajan tehtävät voidaan jakaa näin ollen kahteen ryhmään:

1. TEHTÄVÄTAVOITETTEEN SELKEYTTÄMINEN:
Mikä on tiimin tehtävä lukuvuoden aikana? = ”Tuloksellisuus”, päämäärä, johon ryhmä pyrkii.

Tiimiopettaja

 • Auttaa tiimiä luomaan selkeät tavoitteet tiimin toiminnalle (tiimit syntyvät konkreettisesta tarpeesta tai uuden luomisesta). Tehtävän rajaaminen auttaa pysymään tavoitteessa.
 • Auttaa tiimin järjestäytymisessä: opiskelijoiden vahvuuksien huomioiminen tiimityöskentelyssä
 • Visioiden luoja. Tarvittaessa opettaja kertoo, miten aiemmin on toimittu/miten voisimme luoda täysin uutta (erityisen tärkeää, mikäli tiimissä on vain alkavia).
 • Auttaa ja tukee tarvittaessa päätöksen teossa ja tehtävän (resurssien hankkiminen) etenemisessä. Tiimiopetta keskittyy viemään tiimiläisten ajattelua eteenpäin kysellen ja opiskelijoita kuunnellen.
 • Seuraa tiimin kokoontumisia ja opiskelijoiden aktiivisuutta. Jokainen opiskelija saa lukuvuodessa tiimitoiminnasta 0,5 kurssia. Tiimiopettaja on henkilö, joka myöntää kurssimerkinnän. Työmäärien seuraaminen tiimin sisällä.
 • Toimii yhteyshenkilönä tiimin ja opettajainhuoneen välillä. Tiedotus! Tiimipalaveri – opehuone- tiimipalaveri
 • Keväällä oman tiiminsä tarpeellisuuden/mahdollisen muuttamisen pohtiminen yhdessä nuorten kanssa: katse eteenpäin ja tulevaan.

2. TUNNETAVOITTEEN SEURAAJA JA YLLÄPITÄJÄ:
Tutkimusten mukaan sellaiset ryhmät onnistuvat tehtävässään, jotka pystyvät selvittämään sisäiset ristiriidat

Tiimiopettaja

 • Auttaa luomaan tiimiin turvallisen ympäristön (mm. avoimuus, luottamus, tuki, kuunteleminen). Tämä on tiimitoiminnan lähtökohta.
 • Ohjaa tarvittaessa tiimiä keskustelevaan ja kyselevään ilmapiiriin. Tiimitoiminnan tavoitteena on osallistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen (OPS).
 • Kannustaa nuoria vaikuttamaan: tiimitoiminnan myötä opiskelijoiden ääni kuuluu ja näkyy koululla. Opiskelijat saavat kokemuksen omasta vaikuttamisesta yhteisöön ja osaksi yhteiskuntaa.
 • Näkökulmien avaaja ristiriitatilanteissa.
 • Palautteen antaminen.

Lähteet:

http://www.slideshare.net/Sannaope1/ilmipohjaisuus-ja-tiimioppiminen (katsottu 3.12.2018).

Pyrkivän opas

Pyrkivän opas

Yhteystietoja

Lukio

Takkulantie 3, 84100 Ylivieska

Alanen Terttu
matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori (virkavapaalla 1.8.2023-31.7.2024)
050 3624 956

Hemmilä Sini
opinto-ohjaaja
044 4294 367

Luhtasela Kalle
rehtori
044 4294 548

Lähetkangas Terhi
etälukion opinto-ohjaaja
044 4294 437

Pieskä Pekka
vs. rehtori
044 4294 206

Rahkonen-Navia Leila
hanketyöntekijä
040 1545 509

Typpö Niko
koulunkäynninohjaaja
040 6108 062

Valli Pauliina
koulusihteeri
044 4294 366

Vuolteenaho Helena
erityisopettaja
044 4294 382

Tietoja lukiosta

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare