Tiimiopettajat

OPH – Tiimitoiminnan pilottilukio

Ylivieskan tiimilukio

Tiimiopettajat

Tiimiopettajan tehtävät vuoden aikana

TIIMIOPETTAJAN TYÖSKENTELYN TAUSTAT JA LÄHTÖKOHDAT:

Tiimitoiminnan lähtökohdat perustuvat kahteen tavoitteeseen: 1) konkreettisten tehtävien suorittamiseen sekä 2) hyvään ilmapiiriin lukiolla.

Ryhmän työskentely häiriintyy, mikäli toinen tavoitteista unohtuu. Tiimiopettajan tehtävät voidaan jakaa näin ollen kahteen ryhmään:

1. TEHTÄVÄTAVOITETTEEN SELKEYTTÄMINEN:
Mikä on tiimin tehtävä lukuvuoden aikana? = ”Tuloksellisuus”, päämäärä, johon ryhmä pyrkii.

Tiimiopettaja

 • Auttaa tiimiä luomaan selkeät tavoitteet tiimin toiminnalle (tiimit syntyvät konkreettisesta tarpeesta tai uuden luomisesta). Tehtävän rajaaminen auttaa pysymään tavoitteessa.
 • Auttaa tiimin järjestäytymisessä: opiskelijoiden vahvuuksien huomioiminen tiimityöskentelyssä
 • Visioiden luoja. Tarvittaessa opettaja kertoo, miten aiemmin on toimittu/miten voisimme luoda täysin uutta (erityisen tärkeää, mikäli tiimissä on vain alkavia).
 • Auttaa ja tukee tarvittaessa päätöksen teossa ja tehtävän (resurssien hankkiminen) etenemisessä. Tiimiopetta keskittyy viemään tiimiläisten ajattelua eteenpäin kysellen ja opiskelijoita kuunnellen.
 • Seuraa tiimin kokoontumisia ja opiskelijoiden aktiivisuutta. Jokainen opiskelija saa lukuvuodessa tiimitoiminnasta 0,5 kurssia. Tiimiopettaja on henkilö, joka myöntää kurssimerkinnän. Työmäärien seuraaminen tiimin sisällä.
 • Toimii yhteyshenkilönä tiimin ja opettajainhuoneen välillä. Tiedotus! Tiimipalaveri – opehuone- tiimipalaveri
 • Keväällä oman tiiminsä tarpeellisuuden/mahdollisen muuttamisen pohtiminen yhdessä nuorten kanssa: katse eteenpäin ja tulevaan.

2. TUNNETAVOITTEEN SEURAAJA JA YLLÄPITÄJÄ:
Tutkimusten mukaan sellaiset ryhmät onnistuvat tehtävässään, jotka pystyvät selvittämään sisäiset ristiriidat

Tiimiopettaja

 • Auttaa luomaan tiimiin turvallisen ympäristön (mm. avoimuus, luottamus, tuki, kuunteleminen). Tämä on tiimitoiminnan lähtökohta.
 • Ohjaa tarvittaessa tiimiä keskustelevaan ja kyselevään ilmapiiriin. Tiimitoiminnan tavoitteena on osallistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen (OPS).
 • Kannustaa nuoria vaikuttamaan: tiimitoiminnan myötä opiskelijoiden ääni kuuluu ja näkyy koululla. Opiskelijat saavat kokemuksen omasta vaikuttamisesta yhteisöön ja osaksi yhteiskuntaa.
 • Näkökulmien avaaja ristiriitatilanteissa.
 • Palautteen antaminen.

Lähteet:

http://www.slideshare.net/Sannaope1/ilmipohjaisuus-ja-tiimioppiminen (katsottu 3.12.2018).

Pyrkivän opas

Pyrkivän opas

Yhteystietoja

Lukio

Takkulantie 3, 84100 Ylivieska

Alanen Terttu
apulaisrehtori
050 3624 956

Luhtasela Kalle
rehtori
044 4294 548

Lund Saija
koulusihteeri
044 4294 366

Lähetkangas Terhi
etälukion opinto-ohjaaja
044 4294 437

Rahkonen-Navia Leila
hanketyöntekijä
040 1545 509

Strömmer Matti
opinto-ohjaaja
044 4294 367

Vaahtera Sofia
koulunkäynninohjaaja
040 6108 062

Vuolteenaho Helena
erityisopettaja
044 4294 382

Tietoja lukiosta

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare