Opiskelijoiden näkökulma

OPH – Tiimitoiminnan pilottilukio

Ylivieskan tiimilukio

Opiskelijoiden näkökulma

Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajalta

Hallitus koostuu yhteensä kuudentoista tiimin edustajasta sekä puheenjohtajistosta. Hallituksen puheenjohtajisto valitaan opiskelijakunnan yleiskokouksessa. Jokainen tiimi saa itse valita oman edustajansa hallitukseen. Jokaisessa hallituksen kokouksen asialistaan on merkitty kohta “tiimikuulumiset”, jolloin käydään läpi asioita, joita tiimeissä on meneillään. Näin ollen kaikki pysyvät kärryillä siitä, mitä tapahtuu ja tulee tapahtumaan. Muutenkin hallituksen kokoukset ovat paikka, jossa kaikkien tiimien edustajat kokoontuvat pohtimaan ja kehittämään itseään, tiimiään ja lukiotamme.

Tiimitoiminnan kautta lukiomme jokainen opiskelija pääsee halutessaan helposti vaikuttamaan. Mikäli epäkohtia huomataan esimerkiksi tiimissä tai kaveriporukassa, voi ne helposti tuoda esille tiimikokouksessa, josta hallituksen jäsen tuo asian käsiteltäväksi hallitukselle.

Vaikka tiimitoiminnassa on todella paljon positiivisia puolia on ehkä suurimmaksi haasteeksi muodostunut opiskelijoiden passiivisuus tiimitoimintaa kohtaan. Murto-osa opiskelijoistamme pitää tiimitoimintaa turhana, mikä vaikuttaa tiimien toimintaan. Tiimitoiminta ei vie opiskelijoiden vapaa-aikaa eikä aseta paineita opiskelijoille. Kaikki on kiinni asenteesta.

-Veera

Pyrkivän opas

Pyrkivän opas

Yhteystietoja

Lukio

Takkulantie 3, 84100 Ylivieska

Alanen Terttu
matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori (virkavapaalla 1.8.2023-31.7.2024)
050 3624 956

Hemmilä Sini
opinto-ohjaaja
044 4294 367

Luhtasela Kalle
rehtori
044 4294 548

Lähetkangas Terhi
etälukion opinto-ohjaaja
044 4294 437

Pieskä Pekka
vs. rehtori
044 4294 206

Rahkonen-Navia Leila
hanketyöntekijä
040 1545 509

Typpö Niko
koulunkäynninohjaaja
040 6108 062

Valli Pauliina
koulusihteeri
044 4294 366

Vuolteenaho Helena
erityisopettaja
044 4294 382

Tietoja lukiosta

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare