Velvoitetyöllistäminen

Lakisääteinen palvelu yli 57-vuotiaille työnhakijoille

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kaupungin on tietyin ehdoin tarjottava työtä yli 57-vuotiaille työnhakijoille, joiden työttömyyspäiväraha-aika on täyttymässä ennen 61-vuoden ikää.

Velvoitetyön on oltava työssäoloehdon täyttävää kokoaikaista työtä ja sen kesto on enintään 26 viikkoa. Velvoitetyön kestossa huomioidaan aikaisempi työssäoloehdon kertymä, koska se lyhentää velvoitetyön kestoa. Työsuhde voi alkaa vasta silloin, kun työttömyysturvan enimmäisaika on tullut täyteen.

TE-toimisto tiedustelee työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvalta henkilöltä hänen halukkuuttaan käyttää oikeutensa velvoitetyöhön. Mikäli henkilö haluaa käyttää oikeutensa, TE-toimisto toimittaa työllistämisilmoituksen kaupungin työllisyyspalveluihin. Työllisyyspalveluiden työntekijä on yhteydessä puhelimitse työllistettävään henkilöön ja kutsuu hänet haastatteluun.

Yhteystiedot

Mäkihonka Mervi
kuntakokeilupäällikkö
044 4294 205
Työllisyyden kuntakokelu

Lisätietoa velvoitetyöstä

Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare