Miten tiimitoiminta käyntiin?

Musiikki

OPH – Tiimitoiminnan pilottilukio

Ylivieskan tiimilukio

Miten tiimitoiminta käyntiin

Tiimitoiminnan aloittaminen

Tiimitoiminnan käyttöönotto

 • Oppilaitoksen rehtori ja johtoryhmä ymmärtävät asian
 • Oppilaitoksen opettajat ja muu henkilökunta ymmärtävät asian
 • Oppilaitoksen opiskelijoita kuullaan
 • Mitä tiimejä tarvitaan?
 • Miten tiimeihin hakeudutaan?
 • Tiimien tehtävät ja niistä tiedottaminen?
 • Tiimeihin pääsyn pääsyvaatimukset?
 • Tiimit järjestäytyvät
 • Tiimien ryhmäytys
 • Tiimien arkinen toiminta
 • Tiimitoiminnan kehittäminen tiimiseminaarissa

Uuden lukuvuoden käynnistäminen

Tiimitoiminnan pyörittämiseen tarvitaan vähintään kaksi opettajaa ja heille riittävät resurssit.

Edeltävänä keväänä

 • Abitiimeiltä kerätään palaute onnistumisista ja epäonnistumisista
 • Seuraavan lukuvuoden jatkavat valitsevat tulevan lukuvuoden tiiminsä

Lukuvuoden käynnistyessä

 • Koko koulu kokoontuu aluksi yhteiseen tilaan (tärkeä asia, että ollaan yhdessä)
 • Tiimitoiminta ja tiimit esitellään alkaville (toinen opiskeluviikko)
 • Abitiimit päätetään (toinen opiskeluviikko)
 • Alkavat ja abit valitsevat oman tiiminsä (toinen opiskeluviikko)
 • Tiimiseminaari (kolmas opiskeluviikko)
 • Tiimit kokoontuvat aluksi kerran viikossa

Pyrkivän opas

Pyrkivän opas

Yhteystietoja

Lukio

Takkulantie 3, 84100 Ylivieska

Vuolteenaho Helena
erityisopettaja
044 4294 382

Strömmer Matti
opinto-ohjaaja
044 4294 367

Luhtasela Kalle
rehtori
044 4294 548

Leskelä Anna
koulusihteeri
044 4294 366

Lähetkangas Terhi
etälukion opinto-ohjaaja
044 4294 437

Järvelä Maija
koulunkäynninavustaja
040 6108 062

Hietanen Nina
liikunnan lehtori
044 4294 398

Alanen Terttu
apulaisrehtori
050 3624 956

Tietoja lukiosta

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare