Miten tiimitoiminta käyntiin?

Musiikki

OPH – Tiimitoiminnan pilottilukio

Ylivieskan tiimilukio

Miten tiimitoiminta käyntiin

Tiimitoiminnan aloittaminen

Tiimitoiminnan käyttöönotto

 • Oppilaitoksen rehtori ja johtoryhmä ymmärtävät asian
 • Oppilaitoksen opettajat ja muu henkilökunta ymmärtävät asian
 • Oppilaitoksen opiskelijoita kuullaan
 • Mitä tiimejä tarvitaan?
 • Miten tiimeihin hakeudutaan?
 • Tiimien tehtävät ja niistä tiedottaminen?
 • Tiimeihin pääsyn pääsyvaatimukset?
 • Tiimit järjestäytyvät
 • Tiimien ryhmäytys
 • Tiimien arkinen toiminta
 • Tiimitoiminnan kehittäminen tiimiseminaarissa

Uuden lukuvuoden käynnistäminen

Tiimitoiminnan pyörittämiseen tarvitaan vähintään kaksi opettajaa ja heille riittävät resurssit.

Edeltävänä keväänä

 • Abitiimeiltä kerätään palaute onnistumisista ja epäonnistumisista
 • Seuraavan lukuvuoden jatkavat valitsevat tulevan lukuvuoden tiiminsä

Lukuvuoden käynnistyessä

 • Koko koulu kokoontuu aluksi yhteiseen tilaan (tärkeä asia, että ollaan yhdessä)
 • Tiimitoiminta ja tiimit esitellään alkaville (toinen opiskeluviikko)
 • Abitiimit päätetään (toinen opiskeluviikko)
 • Alkavat ja abit valitsevat oman tiiminsä (toinen opiskeluviikko)
 • Tiimiseminaari (kolmas opiskeluviikko)
 • Tiimit kokoontuvat aluksi kerran viikossa

Pyrkivän opas

Pyrkivän opas

Yhteystietoja

Lukio

Takkulantie 3, 84100 Ylivieska

Alanen Terttu
apulaisrehtori
050 3624 956

Luhtasela Kalle
rehtori
044 4294 548

Lähetkangas Terhi
etälukion opinto-ohjaaja
044 4294 437

Pieskä Pekka
vs. rehtori
044 4294 206

Rahkonen-Navia Leila
hanketyöntekijä
040 1545 509

Strömmer Matti
opinto-ohjaaja
044 4294 367

Vaahtera Sofia
koulunkäynninohjaaja
040 6108 062

Valli Pauliina
koulusihteeri
044 4294 366

Vuolteenaho Helena
erityisopettaja
044 4294 382

Tietoja lukiosta

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare