Jätehuolto

Tämä sivu on vielä työn alla…

Pidetään yhdessä huolta ympäristöstä

Jätehuolto järjestetään Jokilaaksojen 16 kunnan alueella seudullisesti. Viranomaistehtäviä hoitaa Jokilaaksojen jätelautakunta ja jätehuollon palvelutehtävistä ja kierrätysneuvonnasta vastaa jäteyhtiö Vestia Oy. Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille sekä alueellisille ELY-keskuksille. Jätehuoltoa ohjataan lainsäädännöllä sekä alueellisesti jätehuoltomääräyksillä.

Jokilaaksojen jätelautakunnan toiminta-alue on sama kuin Vestia Oy:n toimialue.

Asuinkiinteistöjen jätehuolto

Sekalainen yhdyskuntajäte, ns. poltettava jäte

Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt voivat järjestää jätehuollon hankkimalla oman jäteastian tai ottamalla lähikiinteistöjen kanssa käyttöön yhteisastian, ns. kimppa-astian.

Asuinkiinteistöjen jäteastia tyhjennetään pääsääntöisesti kahden tai neljän viikon välein. Kuuden tai kahdeksan viikon tyhjennysväli on mahdollinen, mikäli elintarvikejätteet kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisesti lämpöeristetyssä kompostorissa, jätteet lajitellaan huolellisesti ja jätettä syntyy vähän. Muutos kuuden tai kahdeksan viikon tyhjennysväliin edellyttää kompostointi-ilmoituksen tekemistä Vestia Oy:lle.

Jokilaaksojen jätelautakunnan esittelijä voi poikkeustapauksessa myöntää kiinteistön jäteastialle 10 tai 12 viikon tyhjennysvälin. Muutosta voi hakea täyttämällä muutoslomakkeen ja palauttamalla sen jätelautakunnalle.

Jätehuoltosopimus tehdään Vestia Oy:n kanssa.

Jätehuoltosopimus omakotitaloon

Jätehuoltosopimus taloyhtiölle

Jätehuoltosopimus vapaa-ajan asuntoon

Jätehuoltosopimus kimppa-astiasta

Asumisessa syntyvät lietteet

Asumisessa syntyvien lietteiden kuljetuksia voi tehdä ainoastaan ELY-keskusten ylläpitämiin jäterekistereihin kuuluvat yritykset. Asukas voi itse tilata lietesäiliöiden tyhjennyksen yritykseltä.

Asuinkelvoton kiinteistö

Jos kiinteistö on käyttökelvoton, ei jätehuoltoon tarvitse liittyä. Tee tuolloin ilmoitus kiinteistön käyttökelvottomuudesta jätelautakunnalle.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare