Jätehuolto

logo

Pidetään yhdessä huolta ympäristöstä

Asuinkiinteistöjen jätehuolto

Jätehuollosta ja neuvonnasta huolehtii Vestia Oy. Jätehuoltoa ohjataan paitsi lainsäädännöllä, myös jätehuoltomääräyksillä.

Asuinkiinteistöjen jäteastia tyhjennetään pääsääntöisesti kahden tai neljän viikon välein. Kuuden tai kahdeksan viikon tyhjennysväli on mahdollinen, mikäli elintarvikejätteet kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisesti lämpöeristetyssä kompostorissa, jätteet lajitellaan huolellisesti ja jätettä syntyy vähän.

Tyhjennysvälin muutos edellyttää Vestia Oy:lle toimitettavan kompostointi-ilmoituksen täyttämistä.

Jokilaaksojen jätelautakunnan esittelijä voi poikkeustapauksessa myöntää kiinteistön jäteastialle kymmenen tai 12 viikon tyhjennysvälin. Muutosta voi hakea täyttämällä muutoslomakkeen ja palauttamalla sen jätelautakunnalle.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare