Neuvostot

Vammaisneuvosto

Etsitkö Vanhusneuvostoa?

Vammaisneuvosto on vammaispalvelulain (3.4.1987/380) 13 §:n tarkoittama Ylivieskan kaupungin ja sen alueella asuvien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden, heidän järjestöjensä ja omaistensa yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston jäsenet, toimikausi 2017-2021

Mervi Jutila, sihteeri
Ylivieskan kaupungin liikuntapalvelut
Veikko Somero, puheenjohtaja
Kehitysvammaisten Tuki ry
Taina Mattila
Kalajokilaakson Reumayhdistys
Aarni Luhtala
Ylivieskan Invalidit ry
Tauno Yli-Hukka
Jokilaaksojen AVH
Ville Mäkelä
Syöpäyhdistys Kalajokilaakson osasto
Irja Marjakangas
Ylivieskan Seudun Sydänyhdistys ry
Mervi Krapu
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Jani Palola
Ylivieskan kaupunginhallituksen edustaja
Eveliina Autio
Ylivieskan kaupunginhallituksen edustaja
Raiko Karvonen
Kalajokilaakson Mielenterveysyhdistys Mielikit ry

Tapahtumia

Vammaisneuvosto on perustanut Facebook-ryhmän Ylivieskan seudun ja lähikuntien vammaisjärjestöt ja yhdistykset. Ryhmän tarkoitus on koota alueen järjestöjen linkkejä ja jakaa tapahtumia sekä tiedottaa valtakunnallisista asioista.

Vammaisneuvoston yhteydenottolomake

Yhteystiedot

Jutila Mervi
liikunnanohjaaja
044 4294 492
Liikuntapalvelut

Sähköposti
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Vammaisneuvoston sihteeri

Somero Veikko, puheenjohtaja
040 0392 1194

Yhteydenottolomake

Pöytäkirjat

Vammaisneuvoston pöytäkirjat löytyvät sivun alaosasta tiedostoista.

Sähköiset palvelut

Turvapostilla voit asioida kanssamme tietoturvallisesti.

Kelan vammaistuet

Linkkejä

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion vammaispalvelut

Talviauraus


Vanhusneuvosto

Etsitkö Vammaisneuvostoa?

Eduskunta on hyväksynyt lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta. Lain 11 §:ssä säädetään vanhusneuvostosta.

Lain mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Laki tuli voimaan 1.7.2013.

Vanhusneuvosto on otettava mukaan laatimaan ja valmistelemaan sekä arvioimaan kunnassa laadittavaa ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvää suunnitelmaa. Lisäksi neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston tehtäviin kuuluu mm.

  • Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.
  • Osallistuu ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän suunnitelman laadintaan.
  • Tiedottaa kuntalaisia vanhusneuvoston toiminnasta sekä ikääntyneitä koskevista asioista.
  • Järjestää tapahtumia ikääntyneille yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Vanhusneuvoston jäsenet, toimikausi 2021 – 2025

Isosalo Helena, puheenjohtaja
(varajäsen Kultalahti Ahti)
Eläkeliitto
Konttinen Pirkko, varapuheenjohtaja
(varajäsen Nuorala Aili)
Kansalliset seniorit
Autio Kaarina
(varajäsen Ylimäki Jouko)
Sivistyslautakunta
Jussila Tuija
(varajäsen Nikula Janne)
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Jylkkä Markku
(varajäsen Lehtonen Kaarlo)
Ylivieskan Eläkeläiset
Löfbacka Kari
(varajäsen Pöllänen Pentti)
Ylivieskan seudun eläkkeensaajat
Rahkala Sakari
(varajäsen Savela Kaisa)
Teknisten palveluiden lautakunta
Tuomi Jaana
(varajäsen Linnanmäki Veli-Matti)
Ylivieskan seurakunta
Haapakoski Kaisa
Kaupunginhallitus
Junttila Tiina
Kaupunginhallitus
Laakkonen Tanja
Kaupunginhallitus
Öljymäki-Maarala Marita, sihteeri

Vanhusneuvoston aloitteet vuonna 2018

1. Vanhusneuvosto esittää, että liikuntapalvelut järjestäisivät matalakynnyksistä liikuntaa urheilukentällä. Urheilukenttä soveltuisi myös rollaattori- ja pyörätuoliasiakkaille. Ryhmä voisi kokoontua kerran viikossa. Vanhusneuvoston aloite matalan kynnyksen liikunnasta

Vanhusneuvoston aloitteet vuonna 2017

1. Vanhusneuvoston aloite ikääntyneen henkilön saattajan vapaasta pääsystä erilaisiin tilaisuuksiin

2. Vanhusneuvosto ja Ahti Törmälä (vas.) esittävät kaupungille, että se myöntäisi pikaisesti 60 000 euron määrärahan kasarmialueella olevan niin sanotun vanhan asemapäällikön kiinteistön kunnostuksen loppuun saattamiseksi. Aloitteessa todetaan, että kyseinen rakennus tulisi osoittaa eri järjestöjen käyttöön. Esimerkiksi Ylivieskan Eläkkeensaajat, Ylivieskan Invalidit ja Ylivieskan Karjalaiset ovat jäämässä vaille kerhotiloja. Osoitetut kellaritilat eivät sovellu vanhusväestön käyttöön. Aloitteen päätös

3. Senioritalon kyselyn tulokset

4. Asiakaspalaute vanhusneuvostolle, roskakorien lisäämisestä Ylivieskan keskustan alueelle

Vanhusneuvoston aloitteet vuonna 2016

1. Vanhusneuvoston ja vapaaehtoisjärjestöjen esitys kerhotilojen järjestämisestä

Vanhusneuvoston aloitteet vuonna 2014

1. Vanhusneuvoston aloite senioripassin käyttöönotosta

Vanhusneuvoston yhteydenottolomake

Pöytäkirjat

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare