Vaalit

Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 ja vaalihuoneistot ovat avoinna klo 9-20.

Äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä ovat:

1 Eteläinen äänestysalue, Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B

2 Pohjoinen äänestysalue, Ylivieskan Lukio, Takkulantie 3

Ennakkoäänestys:
Ylivieskan kaupungintalo, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska

Ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajatkellonaika
ke – pe 22.-24.3.klo 10-18
la 25.3.klo 10-16
su 26.3.klo 12-16
ma – ti 27.-28.3.klo 10-20

Liikkuva äänestysbussi

AikatauluÄänestysbussin pysäkki
Perjantai 24.3.
klo 10.00-11.00Ylivieska JEDU:n paikoitusalue
klo 11.30-13.00Ylivieskan Lukion paikoitusalue
klo 13.30-18.00Savarinkatu 9:n paikoitusalue (Prisma)
Lauantai 25.3.
klo 09.00-12.00Raudaskosken koulun piha
klo 12.30-15.30Vähäkankaan koulun piha
Maanantai 27.3.
klo 10.30.-14.30Savarinkatu 9:n paikoitusalue (Prisma)
klo 15.00-18.00Niemelän koulun piha
Tiistai 28.3.
klo 15.00-19.00Savarinkatu 9:n paikoitusalue (Prisma)

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Laitoksissa toimeenpantavasta ennakkoäänestyksestä julkaistaan laitoksissa erilliset kuulutukset.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3. ennen klo 16.

Ilmoitus tehdään osoitteella Ylivieskan keskusvaalilautakunta, Kyöstintie 4 (PL 70), 84100 Ylivieska tai puhelimitse:

Joose Kemppainen  puh. 044 4294 423,

Merja-Liisa Laitila puh. 044 4294 214, tai

Nina Savolainen puh. 040 4828 195

sähköpostilla osoitteeseen joose.kemppainen@ylivieska.fi .

Ilmoittautumislomakkeita on saatavana kaupungintalon neuvonnasta. Voit myös tulostaa lomakkeen tästä
Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton.

Vaalimainonta

Vaalien ulkomainonta sallitaan taajama-alueella ainoastaan tätä tarkoitusta varten pystytetyissä telineissä keskiviikosta 15.3.2023 alkaen. Kaupunki vastaa vaalimainostelineiden pystyttämisestä.

Vaaleista lisää tietoa www.vaalit.fi.

Eduskuntavaalien aikataulut

Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä vaalipiirialueella kukin on äänioikeutettu): 10.2.2023
  • ehdokashakemusten jättäminen vaalipiirilautakunnalle:  viimeistään 21.2.2023 ennen klo 16
  • vaalipiirilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 2.3.2023
  • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 21.3.2023
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 21.3.2023 klo 16. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 22.-28.3.2023
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 22.-25.3.2023
  • vaalipiirilautakunnat vahvistavat eduskuntavaalien tulokset: 5.4.2023.

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kemppainen Joose
hyvinvointijohtaja
044 4294 423
Hallintopalvelut

Lisätietoa vaaleista

Oikeusministeriön vaalisivusto

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare