Vaalit

Presidentinvaali 28.1.2024

Presidentinvaalin ensimmäinen kierros toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja vaalihuoneistot ovat avoinna klo 9-20. Mahdollinen toinen vaali 11.2.2024.

Äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä ovat:

1 Eteläinen äänestysalue, Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B

2 Pohjoinen äänestysalue, Ylivieskan Lukio, Takkulantie 3

Ennakkoäänestys:
Ylivieskan kaupungintalo, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska

Ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajatkellonaika
ke – pe 17.-19.1.2024 (31.1.-2.2.2024)klo 10-18
la 20.1.2024 (3.2.2024)klo 10-16
su 21.1.2024 (4.2.2024)klo 12-16
ma – ti 22.-23.1.2024 (5.-6.2.2024)klo 10-20

Liikkuva äänestysbussi

AikatauluÄänestysbussin pysäkki
Perjantai 19.1.2023 (2.2.2024)
klo 10.00-11.00Ylivieska JEDU:n paikoitusalue
klo 11.30-13.00Ylivieskan Lukion paikoitusalue
klo 13.30-18.00Savarinkatu 9:n paikoitusalue (Prisma)
Lauantai 20.1.2024 (3.2.2024)
klo 09.00-12.00Raudaskosken koulun piha
klo 12.30-15.30Vähäkankaan koulun piha
Maanantai 22.1.2024 (5.2.2024)
klo 10.30.-14.30Savarinkatu 9:n paikoitusalue (Prisma)
klo 15.00-18.00Niemelän koulun piha
Tiistai 23.1.2024 (6.2.2024)
klo 15.00-19.00Savarinkatu 9:n paikoitusalue (Prisma)

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Laitoksissa toimeenpantavasta ennakkoäänestyksestä julkaistaan laitoksissa erilliset kuulutukset.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16.

Ilmoitus tehdään osoitteella Ylivieskan keskusvaalilautakunta, Kyöstintie 4 (PL 70), 84100 Ylivieska tai puhelimitse:

Joose Kemppainen  puh. 044 4294 423,

Merja-Liisa Laitila puh. 044 4294 214,

Eija Saarela puh. 044 4294 212

Nina Savolainen puh. 044 4294 242

sähköpostilla osoitteeseen joose.kemppainen@ylivieska.fi .

Ilmoittautumislomakkeita on saatavana kaupungintalon neuvonnasta. Voit myös tulostaa lomakkeen tästä
Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton.

Vaalimainonta

Vaalien ulkomainonta sallitaan taajama-alueella ainoastaan tätä tarkoitusta varten pystytetyissä telineissä keskiviikosta 10.1.2024 alkaen. Kaupunki vastaa vaalimainostelineiden pystyttämisestä.

Vaaleista lisää tietoa www.vaalit.fi.

Presidentinvaalin aikataulu

Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä vaalipiirialueella kukin on äänioikeutettu): 8.12.2023.
 • ehdokashakemusten jättäminen Helsingin vaalipiirilautakunnalle:  viimeistään 12.12.2023 klo 16.
 • Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistavaa ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 21.12.2023
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 16.1.2024
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 16.1.2024 klo 16. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 17.-23.1.2024.
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 17.-20.1.2024.
 • 30.1.2024 Tuloksen vahvistaminen sekä joko
  a) valtioneuvosto toteaa, että yksi ehdokas on saanut yli puolet annetuista äänistä ja tullut valituksi presidentiksi, tai
  b) oikeusministeriö toteaa, että kukaan ehdokkaista ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä ja että kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024

Mahdollinen toinen vaali

 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 30.1.2024 klo 16. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 31.1.-6.2.2024
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 31.1.-3.2.2024
 • Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivän äänestys: 11.2.2024 klo 9-20
 • Mahodllisen toisen vaalin tuloksen vahvistaminen: 14.2.2024

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kemppainen Joose
hyvinvointijohtaja
044 4294 423
Hallintopalvelut

Lisätietoa vaaleista

Oikeusministeriön vaalisivusto

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare