Vaalit

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit.

Ennakkoäänestyspaikka:
Ylivieskan kaupungintalo, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska

Ennakkoäänestyspaikan
päivittäiset aukioloajat
pvmkellonaika
ke – pe 26.-28.5.2021klo 10.00-18.00
la29.5.2021klo 10.00-16.00
su30.5.2021klo 12.00-16.00
ma – pe31.5.-4.6.2021klo 10.00-18.00
la5.6.2021klo 10.00.-16.00
su6.6.2021klo 12.00-16.00
ma-ti7.-8.6.2021klo 10.00-20.00

Liikkuva ennakkoäänestyspaikka:
Äänestysbussi

Äänestysbussin pysäkkiAikataulu
Pe 4.6.2021
Ylivieskan JEDU:n paikoitusalue10.00-11.00
Ylivieskan Lukion paikoitusalue11.30-13.00
Savarinkatu 9:n paikoitusalue (Prisma)13.30-18.00
La 5.6.2021
Raudaskosken koulun piha9.00-12.00
Vähäkankaan koulun piha12.30-15.30
Ma 7.6.2021
Savarinkatu 9:n paikoitusalue (Prisma)10.30-14.30
Niemelän koulun piha15.00-18.00
Ti 8.6.2021
Savarinkatu 9:n paikoitusalue (Prisma)15.00-19.00

Vaalipäivän 13.6.2021 äänestyspaikat

Äänestysalue ja paikkaVaalihuoneiston aukioloaika
1 Eteläinen
Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka
Koulukatu 2 B
84100 Ylivieska
Klo 9.00-20.00
2 Pohjoinen
Ylivieskan Lukio
Hakalahdenkatu 8
84100 Ylivieska
klo 9.00-20.00

Kuntavaalien ehdokkaat Ylivieskassa

Ylivieskan keskusvaalilautakunta on vahvistanut 14.5.2021 kokouksessaan ehdokaslistojen yhdistelmän.

Voit lukea ehdokaslistojen yhdistelmän täältä

Kuntavaalien yleiset aikataulut

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
  • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
  • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
  • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021
  • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021 
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

Kotiäänestys Ylivieskassa

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut sosiaalihuollon toimintayksiköt, kuten palvelutalot ja asuntolat, kuuluvat laitosäänestyksen piiriin.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta hänen valitsemansa henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitoja aikoo äänestää kotiäänestykesn yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16. Voit ladata ja tulostaa kotiäänestyslomakkeen täältä

Milloin kotiäänestys toimitetaan?

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä klo 9 – 20. Kotiäänestys voidaan siis toimittaa minä tahansa viikonpäivänä, myös sunnuntaina. Äänestysajankohta ilmoitetaan äänestäjälle tai hänen ilmoittamalleen yhteyshenkilölle henkilökohtaisesti viimeistään 2.6.2021.

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Savolainen Nina
hallinnon suunnittelija
040 4828 195
Hallintopalvelut

Lisätietoa vaaleista

Kuntaliiton yleiskirje 9/2020 Kuntavaalit

Kuntaliiton yleiskirje 10/2020 Vaalikelpoisuus valtuustoon

Kuntaliiton vaalisivusto

Oikeusministeriön vaalisivusto

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare