Vaalit

Aluevaalit järjestetään 23.1.2022 Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 ja vaalihuoneistot ovat avoinna klo 9-20.

Äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä ovat:

1 Eteläinen äänestysalue, Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B

2 Pohjoinen äänestysalue, Ylivieskan Lukio, Takkulantie 3

Ennakkoäänestys:
Ylivieskan kaupungintalo, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska

Ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajatkellonaika
ke – pe 12.-14.1.klo 10-18
la 15.1.klo 10-16
su 16.1.klo 12-16
ma – ti 17.-18.1.klo 10-20

Liikkuva äänestysbussi

AikatauluÄänestysbussin pysäkki
Perjantai 14.1.
klo 10.00-11.00Ylivieska JEDU:n paikoitusalue
klo 11.30-13.00Ylivieskan Lukion paikoitusalue
klo 13.30-18.00Savarinkatu 9:n paikoitusalue (Prisma)
Lauantai 15.1.
klo 09.00-12.00Raudaskosken koulun piha
klo 12.30-15.30Vähäkankaan koulun piha
Maanantai 17.1.
klo 10.30.-14.30Savarinkatu 9:n paikoitusalue (Prisma)
klo 15.00-18.00Niemelän koulun piha
Tiistai 18.1.
klo 15.00-19.00Savarinkatu 9:n paikoitusalue (Prisma)

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Laitoksissa toimeenpantavasta ennakkoäänestyksestä julkaistaan laitoksissa erilliset kuulutukset.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1. ennen klo 16.

Ilmoitus tehdään osoitteella Ylivieskan keskusvaalilautakunta, Kyöstintie 4 (PL 70), 84100 Ylivieska tai puhelimitse:

Nina Savolainen puh. 040 4828 195

Joose Kemppainen  puh. 044 4294 423,

Merja-Liisa Laitila puh. 044 4294 214, tai

sähköpostilla osoitteeseen nina.savolainen@ylivieska.fi.

Ilmoittautumislomakkeita on saatavana kaupungintalon neuvonnasta. Voit myös tulostaa lomakkeen tästä
Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton.

Covid-19-pandemian vaikutukset vaalien toimittamiseen

COVID19-epidemian aiheuttamat erityisjärjestelyt vaalipäivän aikana

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa karanteenissa, ota yhteyttä Ylivieskan keskusvaalilautakuntaan puh. 040 4828 195 äänestyksen mahdollistamiseksi.

Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksissä, ota yhteyttä Ylivieskan keskusvaalilautakuntaan (puh. 040 4828 195) mahdollisuudesta äänestää. Älä tule paikalle ilman ennakkoilmoittautumista.

Lääkärin määräämässä karanteenissa tai erityksissä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle ilman tartuntatautilääkärin lupaa.

Suosittelemme ennakkoon äänestämistä ennakkoäänestyspaikoissa Ylivieskan kaupungintalolla tai liikkuvassa äänestysbussissa. Näin vaalipäivän äänestäjämäärät pysyisivät maltillisina eikä pitkiä jonoja muodostuisi.

Vaalimainonta

Vaalien ulkomainonta sallitaan taajama-alueella ainoastaan tätä tarkoitusta varten pystytetyissä telineissä keskiviikosta 5.1.2022 alkaen. Kaupunki vastaa vaalimainostelineiden pystyttämisestä.

Vaaleista lisää tietoa www.vaalit.fi.

Aluevaalien taustaa

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa (10.12.2019) tarkoitetun sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen (HE 241/2020 vp). Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö  tuli voimaan 1.7.2021. 

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on  yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja.

Kukin aluevaltuusto päättää itse kokonsa, mutta hyvinvointialuelaissa säädetään, että pienimmillä alueilla valitaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmilla vähintään 89 valtuutettua. Ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan kuitenkin nämä vähimmäismäärät valtuutettuja.

Hyvinvointialueen asukaslukuValtuutettuja vähintään
enintään 200 00059
200 001 – 400 00069
400 001 – 600 00079
yli 600 00089

Aluevaalien aikataulut

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika alkaa: 23.7.2021
 • aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
 • ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle:  viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022 
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Savolainen Nina
vs. hallintojohtaja
040 4828 195
Hallintopalvelut

Lisätietoa vaaleista

Oikeusministeriön vaalisivusto

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare