Usein kysytyt kysymykset

Kysyttävää? Me vastaamme

Asuminen ja ympäristö

Asunnon hakeminen

Kysymys

 • Mistä saan tietoa kaupungin vuokra-asunnoista?

Vastaus

Home- ja kosteusvaurioepäilyt

Kysymys

 • Epäilen kosteusvauriota asunnossani, miten minun tulee toimia?

Vastaus

 • Jos asut taloyhtiössä, ota yhteys isännöitsijään. Rakenteiden korjaamisesta vastaa taloyhtiö. Kosteusvaurion korjaamista ei saa ryhtyä tekemään ilman ilmoitusta taloyhtiölle.
 • Jos asut omakotitalossa, ryhdy korjaustoimiin.
 • Noudata kuluttajaviraston ohjeita, löydät ne täältä.

Lumityöt

Kysymys

 • Saako taloyhtiö kolata lumia talvella omalta tontiltaan kaupungin puolelle alueelle, joka on täysin joutomaata eikä missään käytössä?

Vastaus

 • Lumia ei saa kolata kaupungin puolelle, ei edes joutomaalle. Mikäli lumet eivät mahdu omalle tontille, lumet voi toimittaa kaupungin lumen vastaanottopaikalle.

Puiden istuttaminen ja kaataminen

Kysymys

 • Naapurillamme on suuria puita tontillaan. Muutaman sentin päästä rajaa on kaksi suurta puuta, joiden juuret ulottuvat tontillemme ja oksat roikkuvat keskellä pientä pihaamme. Roskaa tulee vuoden ympäri. Voimmeko saada naapurimme kaatamaan puut?

Vastaus

 • Suuria puita ei pidä istuttaa naapurin rajan tuntumaan, jos puut täysikasvuisina varjostavat naapuria tarpeettomasti. Vähimmilläänkin etäisyyden naapurin rajasta tulee olla 5 m.Vaikutuksiltaan vähäisissä tapauksissa lupa puiden kaatoon ei ole tarpeen ( MRL 128 §). Vähäisenä pidetään rakennettujen tonttien normaalia ylläpitoon liittyvää puunkaatoa silloin, kun puut eivät ole kaavalla suojeltuja tai muutoin maisemallisesti merkittäviä ja naapurit ovat antaneet toimenpiteelle suostumuksensa. Puiden kaatoa tulee välttää lintujen pesimäaikana 10.4. – 31.7.
 • Rakennusvalvonnan tarkastajilta on pyydettävä lupa puun kaatamiseen maisemallisesti merkittävien sekä suurien jalopuiden osalta.

Talousvesiasiat

Veden laatua koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Vesikolmio Oy:hyn.

Kaavoitusasiat

 • Mistä löydän tietoa kaupungin eri alueiden kaavoitussuunnitelmista?

Vastaus

 • Tietoa Ylivieskan kaupungin kaavoitussuunnitelmista löydät näiltä sivuilta kohdasta ”Kaavoitus”.

Koulutus ja opiskelu

Koulujen loma-ajat

Kysymys

 • Mistä tietää, milloin kouluissa on syysloma tai milloin joululoma alkaa?

Vastaus

 • Ylivieskan kaupungin koulujen työ- ja loma-ajoista päätetään vuosittain ja ne löytyvät perusopetuksen sivuilta.

Koulukuljetukset

Kysymys

 • Onko lapseni oikeutettu saamaan ilmaisen koulukuljetuksen?

Vastaus

 • Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Lisäksi Ylivieskan kaupunki järjestää kaupunginhallituksen päätöksellä (KHALL 17.5.1999 § 137) 1.-3. luokkien oppilaille ajalla 1.11.-31.3. ns. talvikuljetuksen jos koulumatka on yli 3,5 km. Esikoululaisten kohdalla noudatetaan samaa käytäntöä. Katso perusopetuslaki 32§, koulumatkat.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Kysymys

 • Miten haetaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan?

Vastaus

Koulun määräytyminen

Kysymys

 • Millä perusteella lapsen koulu määräytyy?

Vastaus

 • Oppilaan kotiosoite kertoo, mihin kouluun hän menee. Kaupunki osoittaa jokaiselle oppilaalle paikan oman alueen koulusta. Koulupaikan määräytymiseen vaikuttavat kriteerit ovat kodin ja koulun välinen etäisyys, alueen liikenteelliset olosuhteet, koulukiinteistön rakenteelliset ratkaisut sekä mahdollinen oppilaan tuen tarve.

Kulttuuri ja museot

Kirjastot

Kysymys

 • Onko kirjaston lehtilukusali avoinna sunnuntaisin?

Vastaus

Kulttuuripalvelut

Kysymys

 • Mistä saa tietoa kulttuuritapahtumista ja -palveluista?

Vastaus

 • Ylivieskan kaupungin verkkosivuilta löytyy kaupungin tapahtumakalenteri. Kulttuurikeskus Akustiikan tapahtumiin pääset tästä.

Museo

Kysymys

 • Onko Ylivieskassa museota?

Vastaus

 • Kyllä on. Helaalan myllyn ja Puuhkalan kotiseutumuseon esittelyn löydät täältä.

Patsaat ja muistomerkit

Kysymys

 • Kuka on tehnyt kaupungintalon edustalla olevan patsaan?

Vastaus

 • Patsaan on valanut Antonio da Cudan vuonna 1985 ja sen nimi on ”elämän vesi”.

Yhteydenotot

Lähetä kysymyksiä palautekanavan kautta valitsemalla kategorian ”yleinen”.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare